166209_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/bilreg/aar
166209
El-bilparken doblet på ett år
statistikk
2014-04-25T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv;Svalbard
no
bilreg, Bilparken, elbiler, elbil, bil, biler, bilbestand, bilparken, bilvraking, vrakpanting, bilers gjennomsnittsalder, kjøretøytyper (for eksempel busser, personbiler, motorsykler), bilmerker, nybilregistrering, førstegangsregistrering av personbilerLandtransport, Transport og reiseliv, Transport og reiseliv, Svalbard
false
Statistikken gir tall på registrerte og vrakede personbiler og varebiler. Ved årskiftet 2013/2014 var det 2,92 millioner personbiler og lette varebiler i Norge.

Bilparken2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

El-bilparken doblet på ett år

Ved utgangen av 2013 var det registrert 17 770 el-personbiler i Norge, mot 8 031 ett år tidligere. Det er fortsatt langt mellom el-varebilene, men antallet økte fra 159 i 2012 til 511 i 2013.

Registrerte kjøretøy per 31. desember
2013Endring i prosent
2012 - 20132002 - 2012
Personbiler2 500 2652,331,6
Varebiler434 6362,468,4
Kombinerte biler34 232-11,6-64,1
Lastebiler79 437-0,52,6
Busser17 584-3,5-48,4
Traktorer259 1471,914,7
Motorredskap7 877-0,3-13,3
Moped176 0870,734,9
Lett motorsykkel21 3493,6103,1
Tung motorsykkel140 4743,167,0
Beltemotorsykkel76 4013,946,4
Hengere1 232 5623,561,9

Denne veksten ser ut til å fortsette. Ved utgangen av 1. kvartal 2014 er det registrert 5 297 nye el- personbiler ifølge Opplysningsrådet for veitrafikken, og det samlede antall el-biler har allerede passert 23 000.

Flest el-biler i Oslo

Hovedtyngden av el-personbilene holder til i fylkene Oslo og Akershus der 44 prosent er registrert. Om lag en tredel er registrert i de tre byene Oslo, Bergen og Trondheim. Etter Oslo og Bergen er det Asker og Bærum som har flest registrerte el-personbiler, med henholdsvis 1 384 og 1 120 biler.

2,9 millioner personbiler og lette varebiler

Ved utgangen av 2013 var det registrert 2,92 millioner personbiler og lette varebiler i Norge, 2,2 prosent flere enn ved utgangen av 2012. Dette tilsvarer 572 person- og varebiler per 1 000 innbyggere.

Nær halvparten dieseldrevne

Av de 2,5 millioner personbilene som var registrert ved årsskiftet, var 44 prosent dieseldrevne. Dette er 2 prosentpoeng flere enn året før. Til tross for den sterke el-bilveksten i fjor, utgjør de elektriske fortsatt bare 0,7 prosent av personbilparken.

Mer enn 150 000 biler vraket

Ved inngangen til 2013 ble vrakpanten først økt med 500 kroner til 2 500 kroner. Fra 1. juli steg panten ytterligere 500 kroner til 3 000 kroner. Dette gav resultater: I 2013 ble det vraket hele 151 000 personbiler og lette varebiler. Dette er 28 prosent flere enn i 2012. Bare én gang tidligere, siden statistikken ble etablert i 1985, er flere biler tatt ut av trafikken. I 1996 ble det vraket 224 000 biler, i hovedsak som følge av en midlertidig heving av vrakpanten til 6 000 kroner.

Men likevel ingen nedgang i gjennomsnittsalderen

Til tross for at 137 000 eldre personbiler ble tatt ut av trafikken i 2013, gikk ikke gjennomsnittsalderen på personbilparken ned. Den er fortsatt 10,5 år, slik den har vært de siste fire årene. Det er lite oppdatert internasjonal statistikk tilgjengelig for de andre europeiske landene, men i 2010 var gjennomsnittsalderen på personbilene i utvalgte EU-land 8,3 år.

For de lette varebilene fortsatte gjennomsnittsalderen å øke og var ved utgangen av fjoråret 8,0 år, mot 7,8 år ett år tidligere. Gjennomsnittsalderen for denne kjøretøygruppen har økt gradvis de siste årene.

De eldste person- og varebilene er registrert i Oppland

Som i 2012 har Oppland landets eldste person- og varebilpark med henholdsvis 12,8 og 10,3 år. Yngst er bilene i Oslo med henholdsvis 8 og 4,6 år.

Personbilene vel 18 år gamle ved vraking

Personbilene som ble tatt ut av trafikken i 2013, var i gjennomsnitt 18,4 år gamle. Chevrolet, Volvo og Mercedes var de tre merkene som holdt ut lengst på de norske veiene. De var i gjennomsnitt 20 år eller eldre da de ble «pensjonert». Varebilene var i gjennomsnitt 15,4 år da de ble vraket.