96099_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/bilreg/aar
96099
Stabilt høy gjennomsnittsalder på bilparken
statistikk
2013-04-24T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv;Svalbard
no
bilreg, Bilparken, elbiler, elbil, bil, biler, bilbestand, bilparken, bilvraking, vrakpanting, bilers gjennomsnittsalder, kjøretøytyper (for eksempel busser, personbiler, motorsykler), bilmerker, nybilregistrering, førstegangsregistrering av personbilerLandtransport, Transport og reiseliv, Transport og reiseliv, Svalbard
false

Bilparken2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Stabilt høy gjennomsnittsalder på bilparken

Gjennomsnittsalderen på den norske personbilparken var 10,5 år ved utgangen av 2012. Alderen har vært uendra de tre siste årene. I en gruppe som består av 12 EU-land, var personbilene i 2010 nesten 2,5 år yngre enn i Norge.

Registrerte kjøretøy per 31. desember
2012Endring i prosent
2011 - 20122002 - 2012
Personbiler2 442 9642,828,6
Varebiler424 6343,464,5
Kombinerte biler38 709-10,7-59,4
Lastebiler79 857-0,43,1
Busser18 220-5,3-46,6
Traktorer254 3881,912,6
Motorredskap7 900-0,9-13,1
Moped174 8731,834,0
Lett motorsykkel20 6144,296,1
Tung motorsykkel136 2123,361,9
Beltemotorsykkel73 5143,640,9
Hengere1 191 0533,756,5

Gjennomsnittsalderen for norske personbiler har økt gradvis på 2000-tallet. I 2000 var den på 10,0 år, mens den de tre siste årene har ligget på 10,5 år.

For de lette varebilene var gjennomsnittsalderen ved utgangen av fjoråret 7,8 år. Gjennomsnittsalderen for disse bilene har økt noe de siste fem årene.

Gjennomsnittsalderen i EU drøyt 8 år

Det er foreløpig ikke tilgjengelig tall for 2012 for de andre europeiske landene, men i 2010 var imidlertid gjennomsnittsalderen på personbilbestanden i utvalgte EU-land 8,3 år. Estland hadde da den eldste personbilparken med en gjennomsnittsalder på 12,0 år, mens snittalderen i Irland bare var på 6,3 år.

De eldste bilene i Oppland

De siste årene har personbiler registrert i Oppland hatt høyest gjennomsnittsalder, og alderen har gradvis økt. I 2000 var gjennomsnittsalderen på Opplands-registrerte biler 11,5 år, mens den ved utgangen av 2012 var 12,6 år. Oppland følges tett av Hedmark, med 12,4 år i gjennomsnittsalder. Nyest er personbilparken i Oslo, med en gjennomsnittsalder på 8,2 år.

Også varebilbestanden i Oppland er eldst i landet, med en gjennomsnittsalder på 10,1 år.

Biltettheten målt per innbygger var høyest i Hedmark med 557 personbiler per 1 000 innbyggere, lavest i Oslo med 408.

2,86 millioner person- og lette varebiler

Fra 2011 til utgangen av 2012 økte antallet person- og varebiler i Norge med 2,8 prosent til 2,86 millioner. Av disse var 2,4 millioner personbiler, noe som tilsvarer 481 personbiler per 1 000 innbyggere. Nyeste tall for EU er fra 2010, og da var biltettheten på 486, mens tettheten i Norge den gang var på 468.

Flest Volkswagen

14 prosent av personbilene og 22 prosent av varebilene som rullet på de norske veiene ved inngangen til 2013, var en Volkswagen. Nest flest var det av Toyota med henholdsvis 12,6 og 18,4 prosent av bilparken.

118 000 biler sendt på skraphaugen

Det ble vraket 118 000 person- og varebiler mot pant i 2012, det samme som året før. Gjennomsnittsalderen ved vraking gikk ned fra 19,2 år til 18,1 for personbilene og fra 16,2 til 15 år for varebilene.

Chevrolet, Volvo og Mercedes var de tre personbilmerkene som i gjennomsnitt var eldre enn 20 år da de ble tatt ut av trafikken og levert til opphugging gjennom pantesystemet ved et godkjent mottak.