259458_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/bilreg/aar
259458
Flere dieseldrevne personbiler
statistikk
2016-03-30T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv;Svalbard
no
bilreg, Bilparken, elbiler, elbil, bil, biler, bilbestand, bilparken, bilvraking, vrakpanting, bilers gjennomsnittsalder, kjøretøytyper (for eksempel busser, personbiler, motorsykler), bilmerker, nybilregistrering, førstegangsregistrering av personbilerLandtransport, Transport og reiseliv, Transport og reiseliv, Svalbard
false
Statistikken gir nøkkeltall om bilbestanden og person- og varebiler som ble innlevert gjennom vrakpantsystemet.

Bilparken2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Flere dieseldrevne personbiler

Andelen dieseldrevne personbiler fortsetter å øke, mens andelen bensindrevne reduseres. El-bilene fortsetter sin raske frammarsj og utgjorde 2,6 prosent av personbilbestanden ved utgangen av fjoråret.

Registrerte kjøretøy per 31. desember
2015Endring i prosent
2014 - 20152010 - 2015
Rettet 26. oktober 2016.
Personbiler2 610 3522,113,1
Varebiler450 3851,913,4
Kombinerte biler26 605-12,0-45,1
Lastebiler77 120-2,0-5,2
Busser16 668-2,6-18,1
Traktorer269 0132,09,1
Motorredskap7 726-1,0-4,1
Moped178 2350,45,5
Lett motorsykkel23 5096,323,2
Tung motorsykkel152 5314,830,3
Beltemotorsykkel82 1235,919,4
Hengere1 319 7723,718,9
Figur 1. Registrerte personbiler etter drivstofftype. Klikk på figuren for større versjon.

Figur 2. Bestanden av el-personbiler etter fylke. 2015

Antall
Akershus 13 655
Oslo 11 699
Hordaland 11 626
Rogaland 6 659
Sør-Trøndelag 5 113
Buskerud 3 138
Vestfold 3 023
Vest-Agder 2 760
Østfold 2 368
Møre og Romsdal 1 911
Nordland 1 462
Aust-Agder 1 234
Telemark 1 098
Hedmark 860
Nord-Trøndelag 831
Oppland 649
Troms Romsa 549
Sogn og Fjordane 394
Finnmark Finnmárku 102

Figur 3. Antall person- og varebiler per 1 000 innbyggere. 31. desember 2015

Antall
Hedmark686
Oppland676
Buskerud666
Akershus644
Nord-Trøndelag615
Telemark608
Aust-Agder598
Møre og Romsdal597
Sogn og Fjordane594
Vestfold583
Østfold581
Nordland575
Finnmark Finnmárku572
Troms Romsa566
Rogaland552
Vest-Agder540
Oslo535
Sør-Trøndelag534
Hordaland510

Figur 4. Antall person- og varebiler vraket mot pant

Antall
1985 53 555
1986 82 056
1987 75 322
1988 74 158
1989 67 268
1990 54 929
1991 54 955
1992 56 896
1993 58 297
1994 56 374
1995 64 385
1996 223 499
1997 45 082
1998 80 445
1999 97 466
2000 95 637
2001 96 720
2002 106 498
2003 102 341
2004 108 880
2005 102 044
2006 105 324
2007 99 885
2008 107 153
2009 94 497
2010 98 662
2011 117 520
2012 117 578
2013 150 905
2014 144 385
2015 135 801

Figur 5. Personbilbestanden etter alder. 2015

Antall
Under 4 år: 18 %459093
4-7 år: 22 %569320
8-11 år: 21 %548138
12-15 år: 17 %444693
16-20 år: 14 %358065
Over 20 år: 8 %210525

Figur 6. Gjennomsnittsalder på personbilparken i utvalgte europiske land. 31. desember 2014

Gjennomsnittsalder
Slovakia11.3
Estland11.0
Norge10.5
Spania9.9
Finland9.7
Nederland9.2
Kypros9.2
Danmark8.9
Portugal8.8
Tsjekkia8.6
Ungarn8.5
Slovenia8.1
Frankrike8.0
Malta7.8
Latvia7.8
Romania7.7
Litauen7.6
Italia7.5
Hellas7.2
Tyskland6.9
Østerrike6.8
Sverige6.7
Bulgaria6.5
Irland6.3
Belgia6.1
Storbritannia5.8
Polen5.8
Luxembourg5.6

Det var registrert 1,24 millioner personbiler med dieseldrift ved utgangen av 2015. Dette er 4,8 prosent flere enn 2014, og dieselbilene utgjorde 47,6 prosent av den totale personbilbestanden. Antallet bensindrevne personbiler ble redusert med 2,5 prosent i den samme perioden til 1,30 millioner, og utgjorde 49,7 prosent av personbilbestanden per 31.12.2015. Antallet elektrisk drevne personbiler økte med hele 79 prosent fra samme periode året før, fra 38 600 til 69 100. Målt som andel av bestanden utgjorde el-bilene 2,6 prosent mot 1,5 prosent året før. I alt var det registrert 2,6 millioner personbiler i Norge ved inngangen til 2016, 2,1 prosent flere enn året før.

En femdel av el-bilene var Akershus-registrert

20 prosent, eller 13 655, av de elektrisk drevne personbilene var registrert i Akershus. Drøyt halvparten var registrert i fylkene Akershus, Oslo og Hordaland. Finnmark har bare 100 el-personbiler. Av kommunene er det flest registrert i Oslo (11 699), fulgt av Bergen (6 723), Bærum (4 227), Trondheim (3 136) og Asker (2 465). Regnet per 1 000 innbyggere er det registrert flest el-personbiler i Finnøy kommune med 75,8, fulgt av kommunene Averøy og Askøy med henholdsvis 52 og 49,6.

Flest Volkswagen

Av 2,6 millioner personbiler var 370 000 av fabrikkmerket Volkswagen (VW) ved utgangen av fjoråret. Dette tilsvarer en andel av personbilbestanden på 14,3 prosent. Toyota følger nærmest med en andel på 12,8 prosent. Gjennomsnittsalderen på en VW var ved inngangen til 2016 10,0 år mot 9,9 for Toyota. Det er fortsatt 19 000 registrerte Chevrolet personbiler i Norge, med den godt voksne gjennomsnittsalderen på 28,1 år.

Gjennomsnittsalderen stabilt høy

Gjennomsnittsalderen på personbilparken har ikke endret seg de 6 siste årene, og var ved utgangen av 2015 fortsatt på 10,5 år. Til sammenlikning var gjennomsnittsalderen for personbiler i EU 7,4 år ved utgangen av 2014. 18 prosent av personbilbestanden i Norge var 3 år eller yngre, 22 prosent var mellom 4 og 7 år gammel, 21 prosent var mellom 8 og 11 år, 17 prosent mellom 12 og 15 år, 14 prosent mellom 16 og 20 år mens 8 prosent av bestanden var 21 år eller eldre. Landets eldste personbilpark er registrert i Oppland med en gjennomsnittsalder på 13,0 år. Gjennomsnittsalderen var desidert lavest i Oslo med 7,8 år.

Varebilene er dieseldrevne

Drøyt 92 prosent av 450 000 varebiler var ved utgangen av 2015 dieseldrevet. Kun 0,4 prosent, eller 1 808, var elektriske. Det er likevel en økning på 740 el-varebiler fra året før. Den gjennomsnittlige varebilen var ved årsskiftet 2015/2016 8,4 år gammel. I motsetning til det som er tilfelle personbiler, er de norske varebilene akkurat som EU-snittet. Oppland kan på samme måte som for personbiler, skilte med landets eldste gjennomsnittlige varebilpark på10,8 år. Oslo har den desidert nyeste med 4,7 år i gjennomsnitt.

Færre hogges

I 2015 ble det vraket 135 801 person- og varebiler mot pant. Dette er 6 prosent færre enn i 2014 og 10 prosent færre enn i 2013. Det er langt igjen til toppåret 1996, hvor 224 000 biler ble innlevert gjennom vrakpantordningen i hovedsak som følge av en midlertidig heving av vrakpanten til 6 000 kroner. Bilen beholdes lengst i nord. I Finnmark var personbilen 20,2 år gammel i snitt når den ble sendt til opphogging, mens varebilene var 18,9 år gamle. Av de personbilene det er registrert over 50 000 av per 31.12.2015, er det kun 2 fabrikkmerker som har en gjennomsnittlig levetid på over 20 år. En gjennomsnittlig Volvo-eier pensjonerte bilen sin etter 20,8 år mens en Mercedes Benz-eier dro til bilopphoggeren etter 20,3 år.