14108_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/bilreg/arkiv
14108
Stadig flere biler - færre vrakes
statistikk
2010-04-27T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv;Svalbard
no
bilreg, Bilparken, elbiler, elbil, bil, biler, bilbestand, bilparken, bilvraking, vrakpanting, bilers gjennomsnittsalder, kjøretøytyper (for eksempel busser, personbiler, motorsykler), bilmerker, nybilregistrering, førstegangsregistrering av personbilerLandtransport, Transport og reiseliv, Transport og reiseliv, Svalbard
false

Bilparken2009

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Stadig flere biler - færre vrakes

Det var registrert 53 000 flere biler ved utgangen av 2009 enn ett år tidligere. Personbilparken økte med 45 000 biler og varebilparken med 8 000. Antall kjøretøy som ble vraket mot pant, gikk ned med nesten 13 000.

Antall registrerte biler per 31.12

Totalt var det vel 2 241 000 personbiler og drøyt 387 500 varebiler med norske registreringsskilt ved utgangen av 2009. Økningen fra 2008 var på 2 prosent for personbiler og 2,2 prosent for varebiler.

Av personbilene var det flest Volkswagen, med godt og vel 303 100 registrerte. Toyota lå på andreplass med rundt 272 600 personbiler og hadde i løpet av 2009 tatt litt innpå Volkswagen. For varebiler var maktbalansen omvendt: Toyota hadde over 72 800 registrerte varebiler, men Volkswagen på andreplass hadde tatt inn forspranget og hadde bare 140 færre.

Gjennomsnittsalder på registrerte person- og varebiler. Fylke. 31.12.2009

Eldre bilpark

Gjennomsnittsalderen på de registrerte bilene har gått litt opp. For personbiler var den på 10,4 år ved utgangen av 2009, mot 10,3 ett år tidligere. Gjennomsnittsalderen på varebilene hadde økt fra 6,9 år ved utgangen av 2008 til 7,3 år ved neste årsskifte. Oppland hadde den eldste bilparken. Der var gjennomsnittsalderen 12,4 år for personbiler og 9,7 år for varebiler. De nyeste bilene finner vi i Oslo. Der var personbilene 9,0 år og varebilene 4,9 år i gjennomsnitt.

12 prosent færre vraket

I løpet av 2009 ble knapt 94 500 biler vraket mot pant. Av disse var rundt 87 100 personbiler. Antall vrakede personbiler gikk ned med nær 12 prosent sammenlignet med året før. Likevel var gjennomsnittsalderen for de vrakede bilene litt lavere enn i 2008. Personbilene var 18,5 år ved vraking i 2009, mot 18,7 år året før.

Også for varebiler har det vært nedgang i antall biler vraket mot pant. I underkant av 7 400 varebiler ble vraket i 2009 mot 8 600 i 2008, en nedgang på over 14 prosent. Gjennomsnittsalderen på de vrakede varebilene var 14,9 år, mot 15,5 år i 2008.

Svenske biler blir gamle

Av de største personbilmerkene var det fire som hadde en gjennomsnittsalder på 20 år eller mer ved vraking. Det var Mercedes Benz, Volvo, Saab og Toyota. Varebilmerkene som hadde passert 20 år før innlevering på vrakplass, var Volvo, Subaru, Isuzu, Mazda, Suzuki, og Chevrolet.

Tabeller: