210526_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/bilreg/aar
210526
To personer per bil
statistikk
2015-03-25T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv;Svalbard
no
bilreg, Bilparken, elbiler, elbil, bil, biler, bilbestand, bilparken, bilvraking, vrakpanting, bilers gjennomsnittsalder, kjøretøytyper (for eksempel busser, personbiler, motorsykler), bilmerker, nybilregistrering, førstegangsregistrering av personbilerLandtransport, Transport og reiseliv, Transport og reiseliv, Svalbard
false
Statistikken gir nøkkeltall om bilparken og person- og varebiler som ble innlevert gjennom vrakpantsystemet. Antall personbiler øker med 2,2 prosent.

Bilparken2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

To personer per bil

Ved utgangen av 2014 var det registrert 2,5 millioner personbiler i Norge. Dette tilsvarte 491 personbiler per 1 000 innbyggere. Antall el-personbiler godt og vel doblet seg på nytt i løpet av ett år og utgjorde drøyt 38 000 per 31.12.2014.

Registrerte kjøretøy per 31. desember
2014Endring i prosent
2013 - 20142002 - 2012
Personbiler2 555 4432,234,5
Varebiler441 9671,771,2
Kombinerte biler30 247-11,6-68,3
Lastebiler78 668-1,01,6
Busser17 111-2,7-49,8
Traktorer263 8661,816,8
Motorredskap7 802-1,0-14,1
Moped177 5020,836,0
Lett motorsykkel22 1153,6110,4
Tung motorsykkel145 5343,673,0
Beltemotorsykkel77 5281,548,6
Hengere1 273 2433,367,3

Personbilparken har økt jevnt og trutt siden restriksjonene på kjøp av personbil ble opphevet 1. oktober 1960. Den første millionen personbiler i Norge ble passert i 1976. Det tok knapt 30 år å nå den andre millionen, mens den altså ved utgangen av 2014 var på godt og vel 2,5 millioner. Dette var 2,2 prosent flere enn året før. Mens det i 1970 var drøyt fem personer per personbil, var det per 31.12.2014 kun to.

Snart en halv million lette varebiler

Det er et stort salg av lette varebiler i Norge. På grunn av lavere engangsavgift enn på personbil, benyttes mange av de lette varebilene kun til persontransport. Antall lette varebiler lå ved utgangen av 2014 på 442 000, 1,7 prosent flere enn året før.

Nær EU-snittet

Personbiltettheten i gjennomsnittet av EU-27 er omtrent som i Norge, 487 personbiler per 1 000 innbyggere ved utgangen av 2012. Høyest var tettheten i Luxembourg med 663 per 1 000 innbyggere, mens den var lavest i Romania med 224.

På rask vei mot 50 000 el-biler

Ved utgangen av 2014 var det registrert 38 652 el-personbiler i Norge, mot 17 770 ett år tidligere. I løpet av februar 2015 passerte el-personbilparken 42 000. Det er imidlertid fortsatt et stykke igjen til varetransporten blir utført med el-varebiler. Antall el-varebiler økte fra 511 i 2013 til 1 068 i 2014.

Flest el-personbiler i Akershus

55 prosent av el-personbilene er lokalisert i de tre fylkene Akershus, Oslo og Hordaland, der Akershus ligger på topp med 8 023 biler, tilsvarende en andel på 20,7 prosent. Av kommunene var det flest el-personbiler registrert i Oslo og Bergen med henholdsvis 6 998 og 3 607 biler. Dernest fulgte Bærum, Asker og Trondheim, med henholdsvis 2 251, 1 913 og 1 825 registrerte el-personbiler ved utgangen av 2014.

Andelen dieseldrevne personbiler øker jevnt og trutt

Av de vel 2,5 millioner registrerte personbilene ved utgangen av fjoråret, var 46 prosent dieseldrevne. Dette er 2 prosentpoeng flere enn året før. Andelen bensindrevne personbiler fortsatte å falle og utgjorde 1,32 millioner ved utgangen av fjoråret. Det er 3 prosent færre enn året før. Til tross for sterk el-bilvekst de to siste årene, utgjorde de fortsatt bare 1,5 prosent av personbilparken ved inngangen til 2015.

Gjennomsnittsalderen på stedet hvil

Gjennomsnittsalderen på personbilparken ved utgangen av 2014 var på 10,5 år, det samme som de siste fem årene. Gjennomsnittet for utvalgte EU-land i 2011 var på 8,6 år. Fylket med landets eldste personbilpark er fremdeles Oppland med 13 år. Lavest var den i Oslo med 7,8 år.

For de lette varebilene fortsatte gjennomsnittsalderen å øke og var ved utgangen av fjoråret 8,3 år, mot 8,0 år året før. Som for personbilene finnes de eldste varebilene i Oppland, mens Oslo har de nyeste, henholdsvis 10,6 og 6,4 år i gjennomsnittsalder.

Færre biler innlevert under vrakpantordningen

I 2014 ble det vraket 144 385 person- og lette varebiler mot pant. Dette er 4,3 prosent færre enn i 2013, men 8,8 prosent flere enn i 2012. Personbilene som ble tatt ut av trafikken i 2014, var i gjennomsnitt 18,5 år gamle mens varebilene var 15,6 når de ble «pensjonert».

Bilene beholdes lengst i nord

Bilene beholdes lengst i Nord-Norge. I Finnmark var personbilene i gjennomsnitt 20,3 år gamle før de ble sendt til vrakplassen i 2014. Varebilene var 18,7 år. Lavest var gjennomsnittsalderen ved vraking i Oslo. Her ble personbilene vraket etter 17,3 år, og varebilene etter 13.