14098_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/bilreg/arkiv
14098
Stadig flere biler
statistikk
2007-05-18T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv;Svalbard
no
bilreg, Bilparken, elbiler, elbil, bil, biler, bilbestand, bilparken, bilvraking, vrakpanting, bilers gjennomsnittsalder, kjøretøytyper (for eksempel busser, personbiler, motorsykler), bilmerker, nybilregistrering, førstegangsregistrering av personbilerLandtransport, Transport og reiseliv, Transport og reiseliv, Svalbard
false

Bilparken2006

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Stadig flere biler

Antall biler med norske registreringsskilt har økt jevnt de siste ti årene. Ved utgangen av 2006 var det registrert 2,4 millioner person- og varebiler her til lands. Det er mer enn 80 000 flere enn året før.

Antall registrerte personbiler passerte 2 millioner i løpet av 2005. Ved utgangen av 2006 var det registrert 2 083 106 personbiler her til lands. Det er 2,7 prosent flere enn ved forrige årsskifte. For varebiler økte bilparken med hele 9,3 prosent, fra 302 956 varebiler i 2005 til 331 052 ved utgangen av 2006.

Akershus har flest biler

Blant fylkene er det Akershus som har flest biler. Her er også biltettheten høyest, med 600 biler per 1 000 innbyggere. Oslo kommer på andreplass i antall registrerte biler, men har landets laveste biltetthet med bare 456 biler per 1 000 innbyggere.

Personbilbestanden, etter alder. 2002-2005. Prosent

Antall registrerte personbiler, utvalgte fabrikkmerker. 31. desember 2006

8,5 prosent er over 20 år

Over 190 000 av de registrerte personbilene og 14 000 av varebilene er mer enn 20 år gamle. De utgjør til sammen 8,5 prosent av alle registrerte person- og varebiler. 18,4 prosent av bilparken består av person- og varebiler eldre enn 15 år.

På landsbasis er gjennomsnittsalderen på de registrerte bilene 10,2 år for personbiler og 7,0 år for varebiler. Den yngste personbilparken finner vi i Oslo med en gjennomsnittsalder på 8,6 år, mens Oppland har den eldste personbilparken med snittalder på 12,1 år.

Flest Volkswagen og Toyota

Volkswagen og Toyota troner på personbiltoppen i Norge med henholdsvis 13 og 11,5 prosent av alle registrerte personbiler. De samme bilmerkene ligger på topp for varebiler, men med Toyota øverst.

Økning for tohjulinger

Av andre kjøretøygrupper kan nevnes at antall registrerte lette motorsykler økte med 9,9 prosent, antall tunge motorsykler økte med 6,5 prosent og antall mopeder økte med 2,4 prosent i forhold til 2005. Antall registrerte busser gikk ned med 6,4 prosent og antall kombinerte biler, det vil si biler som er registrert for både person- og varetransport, gikk ned med 7,3 prosent. For lastebiler er det en økning i antall registrerte lastebiler totalt på 1 prosent. Her ser vi en forskyvning mot flere store lastebiler og færre av de med lavest nyttelastkapasitet.

Tabeller: