14102_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/bilreg/arkiv
14102
Gjennomsnittsalderen ned for personbilene
statistikk
2005-06-17T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv;Svalbard
no
bilreg, Bilparken, elbiler, elbil, bil, biler, bilbestand, bilparken, bilvraking, vrakpanting, bilers gjennomsnittsalder, kjøretøytyper (for eksempel busser, personbiler, motorsykler), bilmerker, nybilregistrering, førstegangsregistrering av personbilerLandtransport, Transport og reiseliv, Transport og reiseliv, Svalbard
false

Bilparken2004

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Gjennomsnittsalderen ned for personbilene

For første gang siden 1998 har personbilparkens gjennomsnittsalder gått ned. Ved utgangen av 2004 var gjennomsnittsalderen for personbiler 10,2 år, mot 10,3 året før. Gjennomsnittsalderen for varebiler var 7,3 år ved utgangen av 2004. Det var registrert 2 260 975 person- og varebiler i Norge ved utgangen av 2004.

Det var registrert 1 976 946 personbiler og 284 029 varebiler i Norge ved utgangen av 2004 - en økning på henholdsvis 2,3 og 5,9 prosent siden året før.

Personbilbestanden etter alder. 31 desember 2004

Andelen personbiler over 20 år øker

Ved utgangen av 2004 var 7,2 prosent av personbilene i Norge over 20 år gamle. I løpet av de siste seks årene har denne andelen har økt med 2,1 prosentpoeng.

Eldst personbiler i Oppland

Ser vi bort fra Svalbard, er det i Oppland vi finner den høyeste gjennomsnittsalderen for personbiler i Norge. Personbiler hjemmehørende i dette fylket er i gjennomsnitt 12 år gamle. Oslofolk hadde i snitt de nyeste bilene med en gjennomsnittsalder på 8,7 år.

Varebiler hjemmehørende i Oppland var i gjennomsnitt de eldste, med en gjennomsnittsalder på 9,7 år. Dette er 4,8 år mer enn gjennomsnittsalderen for varebiler i Oslo.

To nordmenn per bil

Det var 491 person- og varebiler registrert per 1 000 innbygger i Norge ved utgangen av 2004. Akershus hadde flest biler per 1 000 innbygger, med 565 biler. Deretter fulgte Hedmark med 555 biler per 1 000 innbygger. Fylket med færrest biler per 1 000 innbygger var Finnmark, med 428.

Antall registrerte personbiler, etter utvalgte fabrikkmerker. 31 desember 2004

Flest Volkswagen personbiler ...

Ved utgangen av 2004 var det registrert 249 191 personbiler av merket Volkswagen. Dette var 12,6 prosent av personbilbestanden. Av bilene som var under fire år gamle var det flest Toyota, med en bestand på 46 125 personbiler ved utgangen av 2004. Volvo dominerte i gruppen personbiler over 20 år, med 21 953 personbiler.

... og Toyota varebiler

Blant varebilene var det flest Toyota med en andel på 18,7 prosent av totalbestanden. Det var ved utgangen av 2004 registrert 53 085 varebiler av dette merket.

Tabeller: