14094_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/bilreg/arkiv
14094
Veksten i bilparken avtar
statistikk
2009-05-14T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv;Svalbard
no
bilreg, Bilparken, elbiler, elbil, bil, biler, bilbestand, bilparken, bilvraking, vrakpanting, bilers gjennomsnittsalder, kjøretøytyper (for eksempel busser, personbiler, motorsykler), bilmerker, nybilregistrering, førstegangsregistrering av personbilerLandtransport, Transport og reiseliv, Transport og reiseliv, Svalbard
false

Bilparken2008

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Veksten i bilparken avtar

Ved utgangen av 2008 var det registrert nesten 2,6 millioner person- og varebiler her i landet. Det er 2,4 prosent flere enn på samme tid i 2007. Veksten i antall biler var lavere enn de foregående fire årene.

Vekst i antall registrerte biler. Prosent

Det var innpå 2 200 000 personbiler og nesten 380 000 varebiler som hadde påmontert norske registreringsskilt ved utgangen av 2008. Det er samlet om lag 60 000 flere biler enn ved utgangen av 2007. Økningen er på 2,4 prosent, den laveste på fem år. Fra 2006 til 2007 økte bilparken med 4,2 prosent.

Flest biler i Akershus

Akershus er det fylket der det var registrert flest biler. Over 325 000 biler hadde eiere med adresse i dette fylket. Også når en regner per innbygger, var biltettheten størst i Akershus. Her var det 617 biler per 1 000 innbyggere. Oslo kom på andre plass med sine 266 000 registrete biler, men hadde landets laveste biltetthet per innbygger. I hovedstaden var det bare 463 biler per 1 000 innbyggere. For hele landet sett under ett var gjennomsnittet på 537 biler per 1 000 innbyggere.

Litt eldre bilpark

Ved utgangen av 2008 var gjennomsnittlig alder på de registrerte personbilene 10,3 år, mot 10,2 år på samme tid i 2007. Varebilene var i gjennomsnitt 6,9 år gamle, mot 6,8 år året før. Den eldste bilparken finner vi i Oppland. Der var personbilene gjennomsnittlig over tolv år gamle, og varebilene var drøyt ni og et halvt år.

De største bilmerkenes andel av varebilparken. 2007 og 2008. Prosent

De største bilmerkenes andel av personbilparken. 2007 og 2008. Prosent

Volkswagen og Toyota på topp

Det var flest biler av merkene Volkswagen og Toyota. For personbiler var det Volkswagen som hadde førsteplassen med 294 000 biler mot Toyotas 264 000. For varebilene var stillingen motsatt - Toyota var på topp med 71 000, men Volkswagen var ikke langt bak med sine 69 000 biler. For både person- og varebiler har begge disse bilmerkene fått en enda større andel av bilparken ved utgangen av 2008 enn de hadde ett år tidligere.

Færre lastebiler

Det har vært nedgang i antall registrerte lastebiler de siste fire årene. Ved utgangen av 2008 var det omkring 57 000 lastebiler med norske registreringsskilt, 3,6 prosent færre enn et år tidligere. Det er først og fremst bilene med liten nyttelastkapasitet som forsvinner, mens antall lastebiler med kapasitet til å frakte mer enn 7 tonn gods øker.

Flere biler vraket

Flere enn 107 000 biler ble vraket mot pant i løpet av 2008. Snaut 99 000 av disse var personbiler, og nærmere 9 000 var varebiler. Sammenlignet med 2007 var det en økning i opphugde biler på 7,3 prosent. 2007 var det året da administrasjonen av vrakpantordningen ble lagt om, og ansvaret for innsamling og håndtering av bilvrak ble overført fra Staten til bilbransjen. Antall vrakede biler i 2007 var betydelig lavere enn de foregående årene.

Gjennomsnittsalder ved vraking, utvalgte fabrikkmerker. Personbiler. 2008

Mercedes levde lengst

Gjennomsnittsalderen ved vraking var 18 år og 8 måneder for personbiler og 15 år og 6 måneder for varebiler. De personbilmerkene som ble beholdt lengst, var Mercedes, Chevrolet, Volvo og Saab. Alle disse merkene hadde en gjennomsnittsalder på over 20 år ved vraking.

Vraking

Ved vurdering av materialet over vrakede biler bør det tas hensyn til fabrikkmerkenes markedsandel over tid. Det understrekes at gjennomsnittlig levealder for de ulike bilene som ble vraket i 2008, ikke sier noe om levealderen til de bilene som produseres i dag.

Tabeller: