398394
/transport-og-reiseliv/statistikker/bilreg/aar
398394
statistikk
2020-03-31T08:00:00.000Z
Transport og reiseliv;Svalbard
no
bilreg, Bilparken, elbiler, elbil, bil, biler, bilbestand, bilparken, bilvraking, vrakpanting, bilers gjennomsnittsalder, kjøretøytyper (for eksempel busser, personbiler, motorsykler), bilmerker, nybilregistrering, førstegangsregistrering av personbilerLandtransport, Transport og reiseliv, Svalbard, Transport og reiseliv
true

Bilparken

Oppdatert

Neste oppdatering

Foreløpig ikke fastsatt

Nøkkeltall

260 692

el-personbiler ved inngangen til 2020

Bilparken1
2019Endring i prosentEndring i prosent
2018 - 20192014 - 2019
1Statistikken omfatter alle registrerte kjøretøy per 31. desember
2Omfatter også ambulanser, kombinerte biler og bobiler
Personbiler22 816 0381,78,9
Elbiler260 69233,4574,5
Varebiler489 4172,610,7
Lastebiler72 078-0,5-8,4
Busser15 8671,5-7,3
Traktorer291 8412,510,6
Kranbiler ol.6 463-3,8-17,2
Moped159 273-2,5-10,3
Lett motorsykkel28 2235,527,6
Tung motorsykkel170 2492,725,0
Snøscootere91 9313,018,6
Tilhengere1 481 8162,616,4

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Bilparken etter type drivstoff

Bilparken etter type drivstoff
2019
BensinDieselEl.Hybrid (ladbar)Hybrid (ikke ladbar)Annet drivstoff1
1Bl.a. gass, hydrogen og parafin
2Omfatter også ambulanser, kombinerte biler og bobiler
Personbiler21 033 0361 295 134260 692116 042110 695439
Varebiler23 599457 8717 3363981491
Lastebiler2 47969 03621219521
Busser20214 43619964154812
Traktorer58 667232 987990187
Kranbiler ol.2 1084 33420001
Mopeder155 5501 8251 898000
Lette motorsykler28 122298001
Tunge motorsykler168 506531 680037
Snøscootere91 92028001

Tabell 2 
Vrakpantordningen for person- og varebiler

Vrakpantordningen for person- og varebiler
Biler vraket i altPersonbilerVarebilerAndel av alle personbiler som ble vraketAndel av alle varebiler som ble vraketPersonbiler (snittalder ved vraking)Varebiler (snittalder ved vraking)
200196 72090 7345 9864,82,417,815,4
2002106 49899 5226 9765,22,718,015,7
2003102 34195 2247 1174,92,718,416,0
2004108 880101 9156 9655,22,518,616,0
2005102 04495 5896 4554,72,118,916,0
2006105 32498 3596 9654,72,119,015,5
200799 88593 1936 6924,31,818,915,3
2008107 15398 5528 6014,52,318,715,5
200994 49787 1377 3603,91,918,514,9
201098 66290 7587 9043,92,018,414,9
2011117 520107 7879 7334,62,419,216,2
2012117 578107 37310 2054,42,418,115,0
2013150 905137 23913 6665,53,118,415,4
2014144 385130 96613 4195,23,018,515,6
2015135 801122 56613 2354,72,918,415,5
2016134 881121 48413 3974,62,918,315,3
2017136 203121 38514 8184,53,118,215,2
2018137 134121 83815 2964,53,218,115,1
2019138 855122 38616 4694,43,418,115,3

Om statistikken

Statistikken viser strukturen og utviklingen i kjøretøyparken; herunder antall kjøretøy etter fabrikkmerke og drivstofftype for alle kjøretøygrupper. Statistikken gir også informasjon om gjennomsnittsalder for person- og varebiler, samt antall biler som vrakes gjennom panteordningen.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Nyttelast på kjøretøyet

Nyttelast er lik den vekt som framkommer som differansen mellom tillatt totalvekt og summen av kjøretøyets egenvekt og vekten av fører (75 kg).

Totalvekt på kjøretøyet

Maks tillatt vekt av kjøretøyet med personer og gods.

Kombinert bil

Motorvogn som hovedsakelig er innrettet for transport av personer og gods, og som har minst en seterad bak førersetet og hel, fast vegg mellom førerrom/passasjerrom og godsrom/lasteplan.

Andre lastebiler

Omfatter bergingsbiler, betongblandebiler, septiktanktømmere, renovasjonsbiler, kjølebiler m.m.

Fylke

Fordeling på region refererer til eiers adresse registrert i det sentrale Motorvognregisteret. Dette vil ikke alltid være samsvarende med hvor kjøretøyet er i bruk. Dette gjelder spesielt der kjøretøyet eies av leasingselskap.

 

Standard klassifikasjoner

Standard for kjøretøygrupper: https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/111 

Administrative opplysninger

Navn og emne

Ansvarlig seksjon

Seksjon for energi-, miljø- og transportstatistikk

Regionalt nivå

Kommune og fylke

Hyppighet og aktualitet

Hyppighet: Årlig

Aktualitet: Statistikken over kjøretøyparken refererer til situasjonen den 31. desember.
Statistikken over antall biler vraket mot pant er sum for hele kalenderåret.
Statistikken publiseres om lag 13 uker ut i det påfølgende året.

Internasjonal rapportering

Data rapporteres til Eurostat og OECD.

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Krypterte produksjonsdata lagres på mikronivå.

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet med statistikken over kjøretøyparken er å vise struktur og utvikling; herunder antall kjøretøy etter fabrikkmerke og etter drivstofftype for alle kjøretøygrupper og antall kjøretøy etter gjennomsnittsalder for person- og varebiler. Statistikken ble etablert i 1985.

Formålet med statistikken over biler vraket mot pant er å gi informasjon om antall biler som vrakes gjennom panteordningen som ble innført 1. mai 1978. Statistikken ble etablert i 1985 og den ble slått sammen med statistikken over registrerte kjøretøy f.o.m. 2007.

Brukere og bruksområder

Statistikken benyttes av miljømyndigheter og -organisasjoner, bransjeorganisasjoner og andre som er interessert i opplysninger om alder og struktur på kjøretøyparken eller i opplysninger om antallet biler som samles inn via returordningen. Det er stor og allmenn interesse for tall som belyser bilparken, blant annet i trafikksikkerhets- og miljømessig sammenheng.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Sammenheng med annen statistikk

Fram til og med statistikkåret 2002, publiserte SSB en egen statistikk over  registrerte godsbiler . Enkelte av tabellene er videreført her.

 

Lovhjemmel

Statistikkloven §§2-1, 3-2 (adm. edb-systemer).

EØS-referanse

Ikke aktuelt

Produksjon

Omfang

Statistikken over kjøretøyparken omfatter biler med påmontert skilt per 31. desember. Den omfatter kjøretøy med alle typer skilt unntatt prøveskilt.

Statistikken over biler vraket mot pant omfatter person- og varebiler med totalvekt mindre enn 3,5 tonn som er levert inn til behandlingsanlegg som er godkjent av forurensningsmyndighetene til å skrive ut vrakmelding.

Datakilder og utvalg

Det sentrale motorvognregisteret i Vegdirektoratet og vrakpantdata fra Toll- og avgiftsdirektoratet. Motorvognregisteret inneholder tekniske og andre opplysninger om kjøretøyparken i Norge. Vrakpantdataene har opplysninger om antall vrakede biler og dato for når bilene ble vraket. Via registreringsnumrene til de vrakede bilene er det mulig å hente fram variable knyttet til de bilene som hvert år tas ut av trafikken.

 

 

Datainnsamling, editering og beregninger

Datafil fra Vegdirektoratet med situasjonsuttak per 31.12. over registrerte kjøretøy fra det sentrale motorvognregisteret.
Datafil fra Toll- og avgiftsdirektoratet over person- og varebiler vraket mot pant i løpet av forrige kalenderår.

Resultatene kontrolleres mot tall publisert av Vegdirektoratet.

Statistikken beregnes ved å telle opp antall kjøretøy som oppfyller angitte kriterier. For person- og varebiler blir gjennomsnittsalder regnet ut.

Sesongjustering

Det foretas ingen sesongjustering av tallene.

Konfidensialitet

Statistikklovens §2-6 innebærer at opplysninger ikke skal offentliggjøres slik at de kan føres tilbake til oppgavegiver. Det er ingen problemstillinger knyttet til konfidensialitet i denne statistikken.

Sammenlignbarhet over tid og sted

For statistikken over biler vraket mot pant er det gitt sammenlignbar statistikk tilbake til 1985. Tall for vrakede biler 1999-2003 er revidert i forhold til tidligere publiseringer. Disse årgangene inneholdt tidligere biler som var avregistrert i løpet av de foregående seks årene. F.o.m. publiseringen av 2004-tallene inneholder statistikken biler som var blitt avregistrert etter 1977.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Dataene for kjøretøyparken hentes fra det sentrale motorvognregisteret i Statens vegvesen. Motorvognregisteret oppdateres løpende enten ved at forhandlere selv registrerer data gjennom AUTOREG eller at det gjøres via Statens vegvesen sine trafikkstasjoner. For statistikkformål er det et problem at registeret ikke inneholder informasjon om hvem som faktisk disponerer bilen, ved for eksempel leasingkontrakter. Dette skaper problemer med å fordele kjøretøyparken korrekt på region.

Dataene over biler vraket mot pant hentes fra Skattedirektoratet og omfatter bare to variable, registreringsnummer og vrakdato. Det er generelt god kvalitet på dataene.

 

Revisjon

De tallene som frigis i mars hvert år er endelige.

Analyser, artikler og publikasjoner

Nedgang i antall nyregistrerte personbiler

Nedgang i antall nyregistrerte personbiler

Publisert 2. april 2020

Det ble i mars 2020 registrert 13 334 nye personbiler. Sesongjusterte tall viser at dette er en liten nedgang sammenlignet med februar 2020.

Les artikkelen
Nesten 1 av 10 personbiler er en elbil

Nesten 1 av 10 personbiler er en elbil

Publisert 31. mars 2020

Ved inngangen til 2020 var det registrert over 260 000 el-personbiler i Norge - en økning på 33 prosent fra året før. 9 prosent av alle personbiler er nå elektriske.

Les artikkelen
Bilparkens regionale fordeling

Bilparkens regionale fordeling

Publisert 2. september 2019

Hvorfor viser SSB-tall at antallet personbiler i Oslo og Akershus har økt så kraftig de siste årene? Flere leasingbiler, som ofte står registrert på et hovedkontor i Oslo-området, er noe av årsaken.

Les artikkelen
Leaser hybrid, eier elbil

Leaser hybrid, eier elbil

Publisert 3. desember 2018

Personbilparken i Norge var 23 prosent større i 2017 enn i 2008, og førstegangsregistrerte biler er stadig oftere eid av leasingselskaper. Om sjåførene «leier eller eier», er ofte avhengig av typen drivstoff.

 

Les artikkelen
Frå global klimavinnar til lokal forureinar

Frå global klimavinnar til lokal forureinar

Publisert 4. september 2018

Ved tusenårsskiftet gjorde teknologiske forbetringar dieselmotoren til eit alternativ til bensinmotoren, og i 2007 gjekk åtte av ti nye bilar i Noreg på diesel. I 2017 var dieselbilens del 20 prosent. Kva er forklaringa på at dieselbilane har svinga slik i popularitet?

Les artikkelen
Kvart sjette av dei rikaste hushalda har elbil

Kvart sjette av dei rikaste hushalda har elbil

Publisert 15. august 2019

Elbilpolitikken stimulerer både kjøp og bruk av elbil. Det er den fjerdedelen i befolkninga som tener best, som får mest økonomisk glede av desse fordelane. Det er 15 gonger fleire elbilar per vaksen i dei rikaste hushald enn i hushald med låg inntekt.

Les artikkelen

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB