Statistikkområde

Transport og reiseliv: Landtransport

Alt innhold for delområdet landtransport

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Færre kollektivreiser og lavere billettinntekter i 2020

  I 2020 ble det registrert nærmere 450 millioner kollektivreiser i Norge, en nedgang på 37 prosent fra 2019. Samtidig var det en nedgang i samlede billettinntekter på 44 prosent. Nedgangen skyldes hovedsakelig endrede reisevaner som følge av korona...

  Artikkel
 • Stabil godstransport på norske veier

  Godstransport med lastebil i Norge var nesten uendret i 2020 sammenlignet med 2019. Norskregistrerte lastebiler fraktet 0,3 prosent mindre gods i 2020 enn i 2019. De utførte 0,8 prosent mindre transportarbeid i samme periode

  Artikkel
 • Over halvparten av nye personbiler er elbiler

  I 2020 ble det førstegangsregistrert 141 000 personbiler. 54 prosent av disse hadde kun elektrisk motor.

  Artikkel
 • Nesten 40 prosent færre kollektivreiser i 2020

  Kollektivtransporten hadde 265 millioner færre passasjerer i 2020, en nedgang på 38 prosent fra året før. I 4. kvartal var nedgangen på 44 prosent, hovedsakelig på grunn av endrede reisevaner som følge av koronatiltak.

  Artikkel
 • Mindre bilkjøring i koronaåret

  Den samlede kjørelengden for norske personbiler gikk ned med 4,6 prosent i 2020. Samtidig ble mer av kjøringen gjort med elbiler og hybridbiler.

  Artikkel
 • Utenlandske lastebiler dominerer grensetransporten

  Lastebiler fraktet 3,6 millioner tonn gods over grensen i 4. kvartal 2020. Det er 4,4 prosent mer enn i tilsvarende kvartal i fjor. Norskregistrerte lastebiler fraktet nær 1,1 millioner tonn av dette, tilsvarende en andel på 30,4 prosent. Det er 0...

  Artikkel
 • Uendret lastebiltransport

  Godstransporten med norske lastebiler økte med 1,1 prosent i 3. kvartal 2020 sammenlignet med samme kvartal i 2019. Norske lastebiler fraktet 1,3 prosent mer gods innenlands enn i samme kvartal året før, mens det utenlands ble fraktet 1,5 prosent ...

  Artikkel
 • Økt kollektivtransport i 3. kvartal

  Kollektivtransporten hadde 27,7 millioner flere passasjerer i 3. kvartal 2020 enn i kvartalet før, en økning på nærmere 37 prosent. Passasjertallet var likevel vesentlig lavere enn i samme kvartal i fjor som følge av koronatiltakene som ble innfør...

  Artikkel
 • Mindre utslipp fra veitrafikk, fly og tog

  Utslippene fra person- og godstransport har gått ned de siste ti årene. Målt i CO2-utslipp per passasjer- og tonnkilometer kommer togtransport vesentlig bedre ut enn veitrafikk og lufttransport.

  Artikkel
 • Raskeste reisetid fra kommunesenter til Oslo S

  Notater 2020/43

  Notatet viser metoden for beregning av raskeste reisetid fra landets kommunesentra (rådhuset) til Oslo S.

  Publikasjon
 • Stabil godsmengde på lastebilene

  Norske lastebiler utførte totalt et transportarbeid på nesten 5,3 milliarder tonnkilometer i 2. kvartal 2020. Av dette utgjorde turer innenlands 4,7 milliarder tonnkilometer, og utenlandske turer 0,6 milliarder.

  Artikkel
 • Nedgang i godstransport med utenlandske lastebiler

  Det samlede transportarbeidet ved kjøring til, fra og innen Norge med utenlandske og norske lastebiler utgjorde i alt 30,1 milliarder tonnkilometer i 2019. Av dette utgjorde transportarbeidet utført med utenlandske lastebiler 8,8 milliarder tonnki...

  Artikkel
 • Kollektivtransporten mer enn halvert i 2. kvartal

  Kollektivtransporten hadde 91,1 millioner færre passasjerer i 2. kvartal 2020 enn i samme kvartal året før. Nedgangen skyldes i all hovedsak koronatiltakene som ble innført fra midten av mars.

  Artikkel
 • Mer gods fraktet med tog og båt

  Den samlede godstransporten innenlands sank med 1,5 prosent fra 2018 til 2019. Samtidig ble en større del av godset fraktet på skinner eller langs kysten.

  Artikkel
 • Dette er Norge 2020

  Hvor gamle blir vi, hvor mye tjener vi, og hvor mange har fritidshus i utlandet? Dette er noe av det du får svar på i den nyeste utgaven av Dette er Norge.

  Publikasjon