Etterforskede lovbrudd2015

Innhold

Arkiv for Etterforskede lovbrudd - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
6. mars 2017 2015 Færre unge tatt for lovbrudd
29. oktober 2015 2014 Færre tyverier gav høyere oppklaringsprosent
9. september 2014 2013 Flere tatt for narkotikalovbrudd
11. februar 2014 2012 Færre siktede, særlig blant de yngste
2. juli 2013 2011 Flere siktede for forbrytelser, men færre ungdommer
28. mars 2012 2010 Flere narkotikasiktede
3. mai 2011 2009 Færre oppklarte lovbrudd
28. mars 2011 2008 Færre tyverisiktede
9. mars 2011 2007 88 800 siktede for lovbrudd
3. desember 2010 2006 Færre vinningslovbrudd og tyverisiktede
13. august 2007 2005 Flere voksne tatt for lovbrudd
13. april 2007 2004 Høyere oppklaring og flere siktede
1. desember 2006 2003 Fortsatt preget av reform
13. oktober 2006 2002 Færre avgjorte lovbrudd i reformåret
3. september 2002 2001 Rekordmange tatt for forbrytelser
16. november 2001 2000 Flere unge tatt for forbrytelser
22. august 2000 1999 Flere tatt for forbrytelser
16. desember 1999 1998 Økning i politiets saksmengde