54095_not-searchable
/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/lovbrudde/aar
54095
88 800 siktede for lovbrudd
statistikk
2011-03-09T10:00:00.000Z
Sosiale forhold og kriminalitet;Innvandring og innvandrere;Svalbard
no
lovbrudde, Etterforskede lovbrudd, kriminalitet, straffesaker, politiets avgjørelse (for eksempel tilltale, henleggelse, forelegg), oppklaring, siktede, tilbakefall, lovbruddsgrupper (for eksempel vold, narkotika, vinningskriminalitet), lovbruddstyper (for eksempel tyveri, drap, voldtekt)Sosiale forhold og kriminalitet, Kriminalitet og rettsvesen, Sosiale forhold og kriminalitet, Innvandring og innvandrere, Sosiale forhold og kriminalitet, Svalbard
false

Etterforskede lovbrudd2007

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

88 800 siktede for lovbrudd

386 000 lovbrudd ble ferdig etterforsket i 2007. Dette medførte at 88 800 personer fikk en eller flere rettskraftige avgjørelser mot seg, og i statistikken er det 37 000 siktede for forbrytelser.

Etterforskede og oppklarte forbrytelser per 1 000 innbyggere. 1960-2007

Nesten 268 000 av de ferdig etterforskede lovbruddene er forbrytelser. Flere eldre forbrytelsessaker ble registrert avsluttet i 2007 sammenliknet med de foregående årene, og da særlig 2006. Dette gjelder spesielt for lovbruddstypen bedrageri - og bidrar til at det totale antallet ferdig etterforskede, og oppklarte, forbrytelser er tilnærmet det samme som året før.

Det totale omfanget av ferdig etterforskede forbrytelser er 19 prosent mindre i 2007 enn i 2000, justert for befolkningsøkningen. Oppklaringsprosenten for forbrytelser er imidlertid 35 prosent i 2007 og 30 prosent i 2000. Antallet oppklarte forbrytelser per innbygger er dermed kun 4 prosent lavere i 2007 enn i 2000.

Flere siktede for trafikkforseelser

Trafikkriminalitet er hovedlovbrudd til 31 300 siktede i 2007, nesten 7 prosent flere enn i 2006. Da er personer kun ilagt forenklede forelegg ikke inkludert, se Om statistikken . Dette bidro til at antall siktede med forseelser som hovedlovbrudd økte til 51 800 personer i 2007, og at det totale antall siktede for lovbrudd er drøyt 4 prosent flere enn året før.

Trafikkforseelser er hovedlovbrudd til 35 prosent av alle siktede for lovbrudd i 2007, og nesten 20 prosent har vinningskriminalitet som hovedlovbrudd. Narkotikaforbrytelser er hovedlovbrudd til nesten 10 900 siktede, det vil si drøyt 12 prosent av alle siktede for lovbrudd - og over 29 prosent av alle siktede for forbrytelser.

Statistikken over etterforskede lovbrudd 2006-2010

Statistisk sentralbyrå har fra og med 2006-årgangen lagt om noen av rutinene for bearbeidingen av grunnlagsdataene - blant annet med bistand fra Politiets data- og materielltjeneste og Justisdepartementet. Disse omleggingene skal ikke ha medført grunnleggende endringer i statistikkens innhold i forhold til tidligere. Årgangene 2008 og 2009, med mer utdypende beskrivelser av statistikken, skal etter planen publiseres innen utgangen av april 2011. Statistikk for 2010 forventes ferdigstilt innen utgangen av 2011.