Skatterekneskapfebruar 2019

Innhald

Arkiv for Skatterekneskap - månadleg

Liste med Tidlegare publiseringar
Publiseringsdato Måleperiode Nyheitstittel
16. juni 2016 Mai 2016 Fortsatt nedgang i skatteinnbetalingar
20. mai 2016 April 2016 Petroleumsskattane fortset å falle
18. april 2016 Mars 2016 Nedgang i skatteinnbetalingane
16. mars 2016 Februar 2016 Fortsatt nedgang i petroleumsskattane
17. februar 2016 Januar 2016 Liten auke i skatteinnbetalingane
18. januar 2016 Desember 2015 Nedgang i skatteinnbetalingar
17. desember 2015 November 2015 Sterk nedgang i Stavanger
17. november 2015 Oktober 2015 Petroleumsskattane redusert med 30 prosent
16. oktober 2015 September 2015 Framleis nedgang i skatteinnbetalingane
16. september 2015 August 2015 Sterkare nedgang i petroleumskattane
17. august 2015 Juli 2015 Samla skatteinnbetalingar går ned
16. juli 2015 Juni 2015 Fortsatt nedgang i oljeskattane
16. juni 2015 Mai 2015 Innbetalingane til folketrygda aukar mest
19. mai 2015 April 2015 Oljeskattane fortset å falle
17. april 2015 Mars 2015 Nedgang i samla skatteinnbetalingar