367229_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/maaned
367229
statistikk
2019-03-18T08:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
skatteregn, Skatterekneskap, skatteinnbetalingar, skattefordeling, skatteart, avgifterSkatteregnskap, Offentlig sektor, Offentlig sektor, Svalbard
false

Skatterekneskapfebruar 2019

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Innbetalt skatt hittil i år
Milliardar kronerEndring i prosent frå året før
Februar 2017Februar 2018Februar 2019Februar 2018Februar 2019
I alt1271371518,69,9
Skatt til kommuneforvaltninga2425264,34,9
Skatt til staten4952555,36,4
Skatt på utvinning av petroleum8152177,039,8
Innbetalingar til folketrygda4646501,96,9