Utslipp av forsurende gasser og ozonforløpere1990-2002, endelige tall

Innhold

Arkiv for Utslipp av forsurende gasser og ozonforløpere - årlig, endelige tall

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
14. desember 2017 1990-2016 1990-2016
13. desember 2016 1990-2015 Ny beregningsmetode gir økte utslipp
18. desember 2015 1990-2014 Fortsatt for høyt ammoniakkutslipp
20. januar 2015 1990-2013 Utslippsmålet for nitrogenoksider nådd i 2013
29. januar 2014 1990-2012 Nærmere utslippsmålet for nitrogenoksider
4. februar 2013 1990-2011 Ammoniakk- og NOx-utslipp over målene
9. februar 2012 1990-2010 Klarte ikke innfri NOx-forpliktelsene
11. februar 2011 1990-2009 Tvilsomt om NOx-forpliktelsen innfris
15. februar 2010 1990-2008 Reduserte NOX-utslipp fra sjøfart
9. februar 2009 1990-2007 Økning i NOX-utslipp
12. februar 2008 1990-2006 Stor utfordring å oppfylle NOX-målet
12. februar 2007 1990-2005 Må redusere NOX-utslippene med 21 prosent
9. februar 2006 1990-2004 Norge langt unna enkelte utslippsforpliktelser
13. februar 2004 1990-2002 Svovelutslippene kraftig redusert
14. februar 2003 1990-2000 NOx-utslippene må reduseres kraftig

Arkiv for Utslipp av forsurende gasser og ozonforløpere - årlig, foreløpige tall

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
14. desember 2017 1990-2016 1990-2016
13. desember 2016 1990-2015 Ny beregningsmetode gir økte utslipp
18. desember 2015 1990-2014 Fortsatt for høyt ammoniakkutslipp
20. januar 2015 1990-2013 Utslippsmålet for nitrogenoksider nådd i 2013
29. januar 2014 1990-2012 Nærmere utslippsmålet for nitrogenoksider
4. februar 2013 1990-2011 Ammoniakk- og NOx-utslipp over målene
9. februar 2012 1990-2010 Klarte ikke innfri NOx-forpliktelsene
11. februar 2011 1990-2009 Tvilsomt om NOx-forpliktelsen innfris
15. februar 2010 1990-2008 Reduserte NOX-utslipp fra sjøfart
9. februar 2009 1990-2007 Økning i NOX-utslipp
12. februar 2008 1990-2006 Stor utfordring å oppfylle NOX-målet
12. februar 2007 1990-2005 Må redusere NOX-utslippene med 21 prosent
9. februar 2006 1990-2004 Norge langt unna enkelte utslippsforpliktelser
13. februar 2004 1990-2002 Svovelutslippene kraftig redusert
14. februar 2003 1990-2000 NOx-utslippene må reduseres kraftig

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB