290285_not-searchable
/natur-og-miljo/statistikker/agassn/aar-endelige
290285
statistikk
2017-12-14T08:00:00.000Z
Natur og miljø
no
agassn, Utslipp av forsurende gasser og ozonforløpere, luftforurensning, forsurende gasser (for eksempel NOX, SO2, NH3), kildefordelt utslipp (for eksempel olje- og gassutvinning, veitrafikk, luftfart), utslipp etter næring (for eksempel energisektoren, industri, primærnæringer)Forurensning og klima, Natur og miljø
true

Utslipp av forsurende gasser og ozonforløpere1990-2016, endelige tall

Innhold

Publisert:

Oppdatert:

Publisering av de årlige foreløpige tallene på utslipp av klimagasser som skulle ha kommet 25. juni er utsatt til 15. august. Årsaken er gjennomføring av metodeforbedringer på deler av grunnlagstallene. Det skapte dessverre forsinkelser for statistikkproduksjonen.

Utslipp av NOX, SO2, NH3, NMVOC og CO. 1 000 tonn1
2016Endring i prosent
Siden 19902015 - 2016
1Omfatter ikke utenriks sjø- og luftfart.
Nitrogenoksid (NOX)153-23,4-1,9
Svoveldioksid (SO2)16-70,1-4,5
Ammoniakk (NH3)285,5-0,4
Flyktige organiske forbindelser (NMVOC)154-49,1-2,9
Karbonmonoksid (CO)382-53,4-0,7

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB