Årlig inntekts- og kapitalregnskap, nasjonalregnskap2016

Statistikken vil fra 7. juni 2017 publiseres som Kvartalsvis inntekts- og kapitalregnskap, nasjonalregnskap

Årlig inntekts- og kapitalregnskap, nasjonalregnskap beskriver økonomiske transaksjoner for institusjonelle sektorer i nasjonalregnskapet. Institusjonelle sektorer i inntekts-, kapital- og finansregnskapet oppdateres kvartalsvis i Statistikkbanken.

Innhold

Arkiv for Årlig inntekts- og kapitalregnskap, nasjonalregnskap - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
1. mars 2017 2016 Reviderte tall for årlig inntekts – og kapitalregnskap
8. september 2016 2014-2015 Reviderte inntektstall for 2014 og 2015
1. juni 2016 2015 Reviderte tall for årlig inntekts- og kapitalregnskap
2. mars 2016 2015 Årlig inntekts – og kapitalregnskap er nå oppdatert med foreløpige tall.
3. desember 2015 2014 Årlig inntekts- og kapitalregnskap er revidert
9. september 2015 2013 Reviderte inntektstall for 2013
3. juni 2015 2014 Årlig inntekts- og kapitalregnskap er revidert
4. mars 2015 2014 Mindre sparing i offentlig forvaltning
3. desember 2014 1995-2013 Svak nedjustering av Norges nasjonalinntekt og sparing
5. mars 2014 2013 Lavere sparing for Norge
21. november 2013 2012 Uendret makrobilde: Fortsatt høy disponibel inntekt og sparing for Norge
23. mai 2013 2012 Reviderte tall for årlig institusjonelt sektorregnskap
6. mars 2013 2012 Nasjonalinntekt på over 2 500 milliarder
22. november 2012 2010-2011 Høy disponibel inntekt og sparing for Norge
22. mai 2012 2011 Oppjustert sparing for Norge