278502_tabell_not-searchable
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/nri/aar
278502_tabell
statistikk
2017-03-01T08:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
true

Årlig inntekts- og kapitalregnskap, nasjonalregnskap2016

Statistikken vil fra 7. juni 2017 publiseres som Kvartalsvis inntekts- og kapitalregnskap, nasjonalregnskap

Årlig inntekts- og kapitalregnskap, nasjonalregnskap beskriver økonomiske transaksjoner for institusjonelle sektorer i nasjonalregnskapet. Institusjonelle sektorer i inntekts-, kapital- og finansregnskapet oppdateres kvartalsvis i Statistikkbanken.

Innhold

Publisert:

Tabeller

Liste med Tabeller
NummerTabellens tittelNytt vinduExcelCSV
Tabell 1Utvalgte nasjonalregnskapsstørrelser. Millioner kronerfullscreen-iconUtvalgte nasjonalregnskapsstørrelser. Millioner kronerexcel-iconUtvalgte nasjonalregnskapsstørrelser. Millioner kronercsv-iconUtvalgte nasjonalregnskapsstørrelser. Millioner kroner
Tabell 2Produksjon og inntekt. Hovedrelasjoner for Norge. Millioner kronerfullscreen-iconProduksjon og inntekt. Hovedrelasjoner for Norge. Millioner kronerexcel-iconProduksjon og inntekt. Hovedrelasjoner for Norge. Millioner kronercsv-iconProduksjon og inntekt. Hovedrelasjoner for Norge. Millioner kroner
Tabell 3Ikke-finansielle foretak. Inntekter, utgifter og sparing. Millioner kronerfullscreen-iconIkke-finansielle foretak. Inntekter, utgifter og sparing. Millioner kronerexcel-iconIkke-finansielle foretak. Inntekter, utgifter og sparing. Millioner kronercsv-iconIkke-finansielle foretak. Inntekter, utgifter og sparing. Millioner kroner
Tabell 4Finansielle foretak. Inntekter, utgifter og sparing. Millioner kronerfullscreen-iconFinansielle foretak. Inntekter, utgifter og sparing. Millioner kronerexcel-iconFinansielle foretak. Inntekter, utgifter og sparing. Millioner kronercsv-iconFinansielle foretak. Inntekter, utgifter og sparing. Millioner kroner
Tabell 5Offentlig forvaltning. Inntekter, utgifter og sparing. Millioner kronerfullscreen-iconOffentlig forvaltning. Inntekter, utgifter og sparing. Millioner kronerexcel-iconOffentlig forvaltning. Inntekter, utgifter og sparing. Millioner kronercsv-iconOffentlig forvaltning. Inntekter, utgifter og sparing. Millioner kroner
Tabell 6Husholdninger. Inntekter, utgifter og sparing. Millioner kronerfullscreen-iconHusholdninger. Inntekter, utgifter og sparing. Millioner kronerexcel-iconHusholdninger. Inntekter, utgifter og sparing. Millioner kronercsv-iconHusholdninger. Inntekter, utgifter og sparing. Millioner kroner
Tabell 7Ideelle organisasjoner. Inntekter, utgifter og sparing. Millioner kronerfullscreen-iconIdeelle organisasjoner. Inntekter, utgifter og sparing. Millioner kronerexcel-iconIdeelle organisasjoner. Inntekter, utgifter og sparing. Millioner kronercsv-iconIdeelle organisasjoner. Inntekter, utgifter og sparing. Millioner kroner
Tabell 8Utlandet. Inntekter, utgifter og sparing. Millioner kronerfullscreen-iconUtlandet. Inntekter, utgifter og sparing. Millioner kronerexcel-iconUtlandet. Inntekter, utgifter og sparing. Millioner kronercsv-iconUtlandet. Inntekter, utgifter og sparing. Millioner kroner

Ferdige spesialtabeller for erfarne brukere:

Årlig inntekts- og kapitalregnskap fra 1978 (CSV-filer)

For flere tabeller: Gå til statistikkbanken