Avtakende vekst i norsk økonomi gjennom 3. kvartal

Publisert:

Bruttonasjonalproduktet (BNP) for Fastlands-Norge steg 0,6 prosent i september, viser sesongjusterte tall. I 3. kvartal endte veksten på 5,2 prosent. Aktivitetsnivået var fremdeles 2,7 prosent lavere i september enn i februar.

Fullstendig omtale av kvartalsvis nasjonalregnskap for 3. kvartal (pdf)

Etter et historisk brått fall i norsk økonomi i mars og april, tok aktiviteten seg opp de påfølgende månedene. Lettelser i smitteverntiltak ga sterk vekst i mai og juni. Selv om veksten i 3. kvartal som helhet også var sterk, avtok den månedlige veksttakten gjennom kvartalet, viser nye tall fra statistikken Nasjonalregnskap.

– I september var noe over halvparten av fallet siden februar hentet inn, med et aktivitetsnivå knappe 3 prosent lavere enn før koronapandemien brøt ut. Den sterke veksten i 3. kvartal reflekterer denne gjeninnhentingen, sier seksjonssjef for nasjonalregnskapet, Pål Sletten.

Veksten var sterkest rett etter at de strengeste smitteverntiltakene ble lempet på. Utover i 3. kvartal var denne effekten gradvis uttømt. Mange næringer hadde i september fortsatt betydelig lavere produksjon enn før pandemien rammet Norge.

– Det betyr at da smittetallene igjen begynte å øke i oktober og smitteverntiltakene ble strammet inn, var norsk økonomi fortsatt langt unna en normalsituasjon. Det var over 80 000 færre sysselsatte i 3. kvartal enn før pandemien traff landet i mars, fortsetter Sletten.

I forbindelse med publisering av tall for 3. kvartal 2020, er basisåret oppdatert med ny informasjon fra endelig nasjonalregnskap for 2018. I tillegg er ny informasjon innarbeidet for alle kvartalene fra og med 1. kvartal 2018. Endringen av basisår fra 2017 til 2018 har ført til mindre revisjoner bakover i tid, men hovedbildet er uendret. Revisjoner av månedene og kvartalene under koronakrisen omtales nærmere i pdf, linket til øverst i artikkelen

Figur 1. Bruttonasjonalprodukt og konsum i husholdninger. Sum tre måneder, rullerende. Sesongjustert. Volumindekser. 2018=100

Bruttonasjonalprodukt for Fastlands-Norge Konsum i husholdninger
Jan. 2016
Feb. 2016
Mar. 2016 95.60 95.70
Apr. 2016 95.50 95.40
Mai 2016 95.40 95.30
Jun. 2016 95.20 95.30
Jul. 2016 95.10 95.40
Aug. 2016 95.00 95.50
Sept. 2016 95.30 95.70
Okt. 2016 95.50 96.10
Nov. 2016 95.60 96.40
Des. 2016 95.90 96.70
Jan. 2017 96.00 97.10
Feb. 2017 96.50 97.60
Mar. 2017 96.70 97.80
Apr. 2017 96.90 97.60
Mai 2017 97.10 97.80
Jun. 2017 97.40 98.00
Jul. 2017 97.70 98.20
Aug. 2017 97.80 98.00
Sept. 2017 98.00 98.30
Okt. 2017 98.20 98.60
Nov. 2017 98.50 99.10
Des. 2017 98.80 99.50
Jan. 2018 99.10 99.20
Feb. 2018 99.30 98.90
Mar. 2018 99.40 99.00
Apr. 2018 99.70 99.60
Mai 2018 99.80 100.20
Jun. 2018 99.90 100.40
Jul. 2018 100.00 100.30
Aug.2018 100.10 100.30
Sept.2018 100.10 100.20
Okt. 2018 100.50 100.50
Nov. 2018 100.80 100.50
Des. 2018 101.30 100.80
Jan. 2019 101.50 101.00
Feb. 2019 101.60 101.00
Mar. 2019 101.80 101.30
Apr. 2019 101.90 101.20
Mai 2019 102.20 101.40
Jun. 2019 102.40 101.40
Jul. 2019 102.70 101.70
Aug. 2019 102.90 101.90
Sept. 2019 103.10 101.80
Okt. 2019 103.10 101.70
Nov. 2019 103.10 101.80
Des. 2019 103.10 101.50
Jan. 2020 103.00 101.30
Feb. 2020 103.00 101.20
Mar. 2020 100.90 97.10
Apr. 2020 97.30 90.70
Mai 2020 94.50 85.60
Jun. 2020 94.80 87.00
Jul. 2020 97.10 91.70
Aug. 2020 98.80 94.30
Sep. 2020 99.70 95.30

Figur 2. Bruttonasjonalprodukt og konsum i husholdninger. Månedlig. Sesongjustert. Volumindekser. 2018=100

Bruttonasjonalprodukt for Fastlands-Norge Konsum i husholdninger
Jan. 2016 95.80 96.10
Feb. 2016 95.30 95.70
Mar. 2016 95.20 95.20
Apr. 2016 95.30 94.90
Mai 2016 95.00 95.50
Jun. 2016 94.60 95.20
Jul. 2016 95.10 95.30
Aug. 2016 94.90 95.70
Sept. 2016 95.30 95.70
Okt. 2016 95.70 96.70
Nov. 2016 95.40 96.60
Des. 2016 95.90 96.50
Jan. 2017 96.20 98.00
Feb. 2017 96.70 98.00
Mar. 2017 96.60 97.10
Apr. 2017 96.80 97.50
Mai 2017 97.30 98.40
Jun. 2017 97.50 97.70
Jul. 2017 97.60 98.00
Aug. 2017 97.70 98.10
Sept. 2017 98.10 98.40
Okt. 2017 98.20 98.90
Nov. 2017 98.70 99.60
Des. 2017 99.00 99.60
Jan. 2018 98.90 98.00
Feb. 2018 99.30 98.90
Mar. 2018 99.60 99.90
Apr. 2018 99.60 99.80
Mai 2018 99.70 100.60
Jun. 2018 99.80 100.50
Jul. 2018 100.00 99.60
Aug.2018 100.00 100.60
Sept.2018 99.80 100.00
Okt. 2018 101.00 100.60
Nov. 2018 100.90 100.70
Des. 2018 101.30 100.90
Jan. 2019 101.60 101.10
Feb. 2019 101.40 100.70
Mar. 2019 101.70 101.70
Apr. 2019 102.10 101.00
Mai 2019 102.20 101.20
Jun. 2019 102.30 101.90
Jul. 2019 102.90 101.70
Aug. 2019 102.90 101.80
Sept. 2019 102.80 101.70
Okt. 2019 102.90 101.40
Nov. 2019 103.10 102.00
Des. 2019 102.60 100.70
Jan. 2020 102.70 100.80
Feb. 2020 103.00 101.70
Mar. 2020 96.40 88.50
Apr. 2020 91.90 81.50
Mai 2020 94.50 86.40
Jun 2020 97.50 92.70
Jul 2020 98.70 95.70
Aug. 2020 99.70 94.20
Sep. 2020 100.30 95.60

Sterkest oppgang i næringene med den bratteste nedturen

Den sterke veksten fra 2. til 3. kvartal 2020 var bredt basert, men det var samtidig forskjeller mellom ulike næringer, se figur 3. Mange av de tjenestenæringene som hadde den bratteste nedgangen i mars og april, så også den sterkeste gjeninnhentingen gjennom sommeren og fram mot høsten. Likevel hadde flere av dem fortsatt lavere aktivitet i september enn i februar. I de næringene som hadde mindre bratt nedgang i starten av krisen, ble oppgangen også mindre kraftig. Det gjaldt bl.a. for industrien og for bygg og anlegg, hvor produksjonen i september var på, eller rett i underkant av nivået i februar.

Innen utvinning av råolje og naturgass økte produksjonsvolumet nærmere 2 prosent i 3. kvartal og lå om lag 5 prosent over nivået fra februar. Gjennom månedene i 3. kvartal ble det produsert 55,2 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter (MSm3 o.e.), som er vel 15 prosent over nivået i 3. kvartal 2019.

Samlet BNP for Norge, inkludert olje- og gassutvinning, rørtransport og utenriks sjøfart, steg 0,6 prosent fra august til september. I 3. kvartal endte veksten på 4,6 prosent.

Figur 3. Utvalgte næringer. Faste 2018-priser. Måned. Prosentvis volumendring

Kolonne1 September August Juli Juni Mai April Mars Feb-Sep
Fiske, fangst og akvakultur 2.2 -8.9 -2.1 4.1 -0.4 9.7 -5 -1.5
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting 0.6 2.1 -2.5 3.1 -1.9 -1.6 -3.5 -3.7
Varehandel og reparasjon av motorvogner 1.6 0.5 1.7 0.7 4.9 -2.4 -4.3 2.4
Industri -1.9 5.5 0.7 -0.9 -1.6 -2.7 -3.6 -4.6
Undervisning 1 2.6 0.7 2.6 2.6 -3.4 -5.2 0.7
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge 0.6 1 1.2 3.2 2.8 -4.6 -6.4 -2.7
Bygge- og anleggsvirksomhet 1.3 0 1.8 3.9 2.8 -4.7 -8.1 -3.7
Helse- og omsorgstjenester 0.6 1 -0.47 10.4 11.8 -8.5 -13.6 -1.4
Forretningsmessig tjenesteyting 8.1 23.8 -17.1 -2.5 -14.8 -12.4 -6.8 -24.7
Transport utenom utenriks sjøfart -0.3 0.2 -0.2 12 10.4 -18.9 -18.5 -18.4
Kultur, underholdning og annen tjenesteyting 0.1 3.6 6.2 23.7 58.2 -43.6 -36.4 -22.7
Overnattings- og serveringsvirksomhet 0.1 -3.4 32.8 51.1 23.8 -45.1 -41.9 -23.3

Konsumet i husholdningene kraftig opp

Konsumet i husholdningene økte 1,6 prosent i september, som ga en samlet vekst på 9,6 prosent i 3. kvartal. Varekonsumet steg 6 prosent i 3. kvartal, og var om lag 10 prosent høyere enn i 4. kvartal 2019. Tjenestekonsumet steg hele 12,4 prosent i 3. kvartal. Det gjenspeiler den gradvise lettelsen i smitteverntiltakene gjennom sommeren. Konsumet i husholdningene var i 3. kvartal 2020 likevel 6 prosent lavere enn i 4. kvartal 2019.

Konsumet i statsforvaltningen steg 3,3 prosent i 3. kvartal etter et fall på om lag 2 prosent i 2. kvartal. Gjeninnhentingen i helsenæringen forklarer det meste av veksten i 3. kvartal. Konsumet i kommuneforvaltningen steg 2,6 prosent i 3. kvartal. Konsumet trekkes opp av vekst i konsumet av undervisningstjenester og barnehagetjenester

Svak utvikling i bruttoinvesteringene

Bruttoinvesteringene i Fastlands-Norge har sunket forholdsvis jevnt siden høsten 2019. De falt videre i 3. kvartal, og var dermed 7,5 prosent lavere enn samme kvartal i 2019. Koronapandemien kan ha påvirket investeringsviljen i foretakene. Nedgangen må også ses i sammenheng med at det var store investeringer i industrien og i kraftnæringene i 2019 der mange av prosjektene har blitt ferdigstilt. Boliginvesteringene har falt siden begynnelsen av 2017, og den bratteste nedgangen var i annen halvdel av 2019. Gjennom 2020 har utviklingen vært forholdsvis flat, med en nedgang på 1,5 prosent fra 2. til 3. kvartal.

Gjeninnhenting i eksporten

Samlet eksport vokste 1,9 prosent i september, primært trukket opp av økt eksport av naturgass. Ser man på utviklingen siden koronautbruddet, har det vært en betydelig gjeninnhenting de siste månedene. I september var nivået for eksport av varer og tjenester drøyt 3 prosent lavere enn i februar. Samlet eksport steg knapt 5 prosent i 3. kvartal.

Etter sterk vekst gjennom sommeren var det svak vekst i import av varer og tjenester i september. Dette må imidlertid sees i sammenheng med at forsvaret mottok tre nye kampfly. Utenom disse falt samlet import 2 prosent. Til forskjell fra eksporten, er importen et stykke fra å ha hentet seg inn. Nivået for samlet import i september var om lag 11 prosent under nivået i februar. For 3. kvartal sett under ett var det en oppgang i import av varer og tjenester på 10,3 prosent.

Sysselsettingen falt videre

Samlet sysselsetting falt 0,4 prosent i 3. kvartal, justert for normal sesongvariasjon. Den kraftigste nedgangen kom i 2. kvartal, og anslås nå til 2,5 prosent.

Nærmere omtale av sysselsettingen i pdf, linket til øverst i artikkelen.

Revisjoner

I forbindelse med nye månedstall vil det bli tilbakegående revisjoner. Statistikken som benyttes, vil normalt ikke endres bakover, men sesongjusterte serier kan likevel påvirkes. Dette er en konsekvens av at grunnlaget for sesongjusteringen endres når nye perioder tilføyes. Nasjonalregnskapet har nylig utgitt en artikkel om revisjonene i det månedlige nasjonalregnskapet.

Nærmere omtale av revisjoner i pdf, linket til øverst i artikkelen.

Sesongjustering under koronakrisen

Torsdag 12. mars 2020 innførte regjeringen tiltak mot spredningen av koronaviruset i Norge. Sesongjusteringen under koronakrisen gjøres på en slik måte at tall fra og med mars ikke inngår i grunnlaget for beregningen av sesongmønsteret. Teknisk, i sesongjusteringsrutinen, gjøres dette ved å spesifisere mars 2020 og påfølgende måneder som ekstremverdier.

SSBs sesongjustering er i tråd med anbefalinger fra Eurostat.