Statistiske analyser 128

Norsk mediebarometer 2011

Innhold

 1. forord.pdf (625 KB)
 2. sammendrag.pdf (638 KB)
 3. abstract.pdf (635 KB)
 4. innhold.pdf (626 KB)
 5. kort_om_undersokelsen.pdf (706 KB)
 6. daglig_mediebruk_hovedtall.pdf (676 KB)
 7. avis.pdf (713 KB)
 8. ukeblad.pdf (715 KB)
 9. tegneserieblad.pdf (711 KB)
 10. tidsskrift.pdf (726 KB)
 11. boker.pdf (714 KB)
 12. plate_kassett.pdf (717 KB)
 13. video_dvd.pdf (713 KB)
 14. radio.pdf (758 KB)
 15. fjernsyn.pdf (759 KB)
 16. hjemme_pc.pdf (719 KB)
 17. internett.pdf (718 KB)
 18. kino.pdf (716 KB)
 19. spill_tekst.pdf (644 KB)
 20. mediebruk_til_ulike_tider.pdf (655 KB)
 21. ukentlig_mediebruk.pdf (649 KB)
 22. tilgang_til_ulike_medier.pdf (650 KB)
 23. vedlegg_1.pdf (644 KB)
 24. figurregister.pdf (628 KB)
 25. tabellregister.pdf (632 KB)

Norsk mediebarometer er en publikasjon basert på Statistisk sentralbyrås årlige undersøkelser om massemediebruk. I disse undersøkelsene svarer et representativt utvalg av befolkningen på omtrent 1 800 personer i alderen 9-79 år på spørsmål om sin bruk av ulike massemedier og om tilgang til medier i husholdningen. Undersøkelsen gir tall for mediebruk alle dager i uka og ulike årstider. Den første undersøkelsen ble gjennomført i 1991. Med unntak av 1993 har undersøkelsen blitt gjennomført hvert år siden.

I 2011-undersøkelsen deltok 1 790 personer. Resultatene fra undersøkelsen viser at 63 prosent av befolkningen leste papiravis en gjennomsnittsdag i 2011, om lag som i 2010. Vi brukte i gjennomsnitt 24 minutter per dag til avislesing. Det har vært en tendens til synkende avislesing de seinere åra.

12 prosent leste ukeblad en gjennomsnittsdag i 2011, det samme som året før. Det var en liten nedgang i ukebladlesingen på 1990-tallet, men i de siste åra har den vært nokså stabil. Kvinner og eldre er de som i størst grad leser ukeblad. 12 prosent leser tidsskrift eller lignende i løpet av et døgn. Menn leser i noe større grad slike blad enn kvinner gjør. 27 prosent leser bøker en gjennomsnittsdag. Andelen som leser bøker, har ikke vært høyere på 20 år. Jenter, kvinner og personer med høy utdanning er de ivrigste bokleserne. Skjønnlitteratur leses mest, både blant kvinner og menn.

38 prosent lyttet til plater, kassetter, CD-er, MP3 eller lydfiler en gjennomsnittsdag i 2011. Blant de unge lytter sju av ti. Seks av ti lyttere lytter på filer lastet ned fra Internett. 14 prosent ser på videobånd, DVD, harddiskopptaker eller PC-filer i løpet av et døgn. Bruk av slike tilbud totalt har holdt seg nokså stabil de seineste åra. Unge ser mest på slike tilbud. DVD/Blu-ray er det tilbudet flest ser på. Godt voksne ser mest på harddiskopptaker, unge ser mest på PC-filer.

55 prosent lyttet til radio i løpet av et døgn i 2011. Det ble brukt noe mer tid til radiolytting enn året før. De godt voksne lytter mest til radio. 81 prosent så på fjernsyn i løpet av et døgn i 2011. Noe mer tid ble brukt til TV-seing de siste åra. Høyest seerandel har unge og eldre, de eldre bruker mest tid. Det er størst oppslutning om nyheter, TV-serier og sport.

70 prosent bruker PC hjemme i løpet av et døgn i 2011. Økningen i PC-bruk, som har skjedd siste år, gjelder kun kvinner. Eldre kvinner bruker PC minst. 80 prosent bruker Internett i løpet av et døgn. Både menn og kvinner har økt sin bruk av Internett siste år. Unge og yngre voksne er de ivrigste brukerne. Sju av ti nettbrukere leser nyheter på nettet i løpet av et døgn.

68 prosent går på kino i løpet av et år. De unge går mest på kino, men antall besøk synker. 75 prosent av gutter 9-15 år spiller TV- eller PC-spill per døgn. 78 prosent har en privat mobilsamtale i løpet av døgnet. 15 prosent bruker mobilen til e-post per døgn, mens 25 prosent bruker mobiltelefon til Internett-bruk. 96 prosent kan se NRKs TV-kanaler, mens 41 prosent har harddiskopptaker. 22 prosent har tilgang til DAB-radio hjemme. 92 prosent har Internett hjemme, og 68 prosent har avisabonnement.

Om publikasjonen

Tittel

Norsk mediebarometer 2011

Ansvarlig

Odd Frank Vaage

Serie og -nummer

Statistiske analyser 128

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Tids- og mediebruk

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8330-7

ISBN (trykt)

978-82-537-8329-1

ISSN

1892-7521

Antall sider

90

Målform

Bokmål

Om Statistiske analyser

Statistiske analyser formidler statistikk til en bred leserkrets. Du skal kunne forstå det meste av innholdet uten å ha spesialkunnskaper om statistikk og metode. Her publiseres analyser av statistikk om et allment tilgjengelig og gjerne populært emne.

Kontakt