Statistikkområde

Inntekt og forbruk: Skatt for personer

Alt innhold for delområdet skatt for personer

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Antall dagpengemottakere økte med 255 prosent i 2020

  Nedstengningen av Norge grunnet Covid-19-pandemien førte til stor økning i mottak av dagpenger og svak vekst i summen av lønnsinntekter.

  Artikkel
 • Gjennomsnittlig bruttoinntekt var 488 600 kroner i 2019

  I 2019 økte gjennomsnittlig bruttoinntekt med 3,6 % for bosatte 17 år og eldre. Veksten var litt høyere for kvinner enn for menn. Samtidig tjente kvinner 70 % av det menn gjorde.

  Artikkel
 • Stadig færre får fradrag for bompenger

  59 000 pendlere kunne trekke fra bom- og fergekostnadene sine på skatten i 2018. Det har blitt færre av dem siden 2011, og en regelendring i 2016 reduserte antallet med fradrag med 17 prosent fra året før.

  Artikkel
 • Inntektsforskjellen mellom menn og kvinner noe redusert

  I 2018 økte gjennomsnittlig bruttoinntekt med 3,1 prosent for bosatte 17 år og eldre. Veksten var litt høyere for kvinner enn for menn. Samtidig tjener kvinner 70 prosent av det menn gjør..

  Artikkel
 • Utbetaling av dagpenger redusert med 21 prosent

  Det ble færre mottagere av dagpenger i fjor, og de mottok i gjennomsnitt et lavere beløp. Totalbeløpet som ble utbetalt, gikk ned med 21,3 prosent fra 2017.

  Artikkel
 • Flest eldre kvinner gir pengegåver

  I 2016 blei 3,2 milliardar kroner gitt i pengegåver der givaren fekk skattefrådrag. Det er flest kvinner i 70-åra som gir slike gåver. Givargleda ser ut til å vere størst på Vestlandet, og store humanitære organisasjonar får mest.

  Artikkel
 • 481 milliarder kroner i fastsatt skatt

  I 2017 fikk 3,8 millioner bosatte personer 17 år og eldre fastsatt totalt 481 milliarder kroner i inntekts- og formuesskatt. Dette var en økning på 2,5 prosent fra 2016.

  Artikkel
 • Dagpenger – færre mottar mer

  Antall mottakere av dagpenger falt med 11 prosent i fjor. Samtidig økte beløpet de mottok med tusen kroner i gjennomsnitt.

  Artikkel
 • 469 milliarder kroner i utlignet skatt

  I 2016 fikk 3,7 millioner bosatte personer 17 år og eldre utlignet totalt 469 milliarder kroner i inntekts- og formuesskatt. Dette var en økning på under en prosent sammenlignet med 2015.

  Artikkel
 • BSU mindre populært enn før

  Siden innføringen av BSU-ordningen i 1992 har andelen unge som benytter seg av ordningen økt betydelig for hvert år. Men de to siste årene har andelen gått noe ned.

  Artikkel
 • Lønn og honorarer økte med 2,3 prosent

  Foreløpige tall fra ligningen viser at arbeidsgivere utbetalte i alt 1 222 milliarder kroner i lønn og honorarer i 2016, i følge nye tall fra Skattestatistikk for personer. Dette er 27 milliarder kroner eller 2,3 prosent mer enn året før.

  Artikkel
 • 466 milliarder kroner i utlignet skatt

  I 2015 fikk 3,7 millioner bosatte personer 17 år og eldre utlignet totalt 466 milliarder kroner i inntekts- og formuesskatt. Dette var en økning på 7,4 prosent sammenlignet med 2014. 

  Artikkel
 • Nær hver tredje over 65 år betaler formuesskatt

  De som betaler formuesskatt, blir stadig eldre. Nærmere én av tre personer over 65 år betaler formuesskatt, men for de fleste er beløpet relativt beskjedent.

  Artikkel
 • Skattesystemets omfordelende effekt 2005-2013

  Rapporter 2013/29

  Skattesystemet i 2013 er mer omfordelende enn det var i 2005. Skattereformen i 2006 har hatt størst betydning for omfordelingseffekten

  Publikasjon
 • Derfor fikk vi skattereformen i 2006

  Økonomiske analyser 2/2009

  Skattereformen i 1992 ga oss et skattesystem med et relativt stort spenn mellom marginalskattene på kapital og lønn og den introduserte delingsmodellen, som bestemmer hvordan næringsinntekt skal fordeles på lønn og kapital.

  Artikkel