Inntektsforskjellen mellom menn og kvinner noe redusert

Publisert:

I 2018 økte gjennomsnittlig bruttoinntekt med 3,1 prosent for bosatte 17 år og eldre. Veksten var litt høyere for kvinner enn for menn. Samtidig tjener kvinner 70 prosent av det menn gjør.

Kvinners gjennomsnittlige bruttoinntekt var på 387 000 kroner for dem som hadde inntekt, mens menn hadde 556 000, viser SSBs skattestatistikk for personer. Kvinners andel av menns bruttoinntekt økte fra 69,3 prosent i 2017 til 69,5 prosent i 2018.

Årlig inntektsvekst sammenlignet med fjoråret har siden 2016 vært høyere for kvinner enn for menn.

Gjennomsnittlig fastsatt skatt for personer ble i 2018 på 132 300. For kvinner er snittet på 99 000, mens det er på 163 000 for menn. Totalt blir det 501 milliarder kroner til fellesskapet fra personlige skattepliktige.

Personinntekt lønn økte med 3,6 prosent i gjennomsnitt i 2018 sammenlignet med en vekst på 2,5 prosent i 2017. Pensjoner økte med 3,3 prosent.

Aksjesparekonto mer populært blant kvinner

Fra 2017 av kunne man kjøpe og selge aksjer skattefritt gjennom ordningen aksjesparekonto (ASK). Gevinster skattlegges først ved uttak ut over innskutt beløp. I 2018 er snaut 383 000 personer oppført med en slik konto, og 177 000 flere benyttet seg av ordningen sammenlignet med året før.

74 000 av de som opprettet aksjesparekonto i 2018 var kvinner. Det vil si at 42 prosent av de som skaffet seg aksjesparekonto i 2018, var kvinner. Dette var en betydelig høyere andel enn i 2017 da andelen var 33 prosent.

Slik er skatten sammensatt

Figur 1 viser sammensetningen av gjennomsnittlig fastsatt skatt etter ettårige alderskull. I snitt øker fastsatt skatt jevnt og trutt med alder frem til slutten av 40-årsalderen. Derfra holder nivået seg jevnt til det begynner å synke når den skattepliktige er i slutten av 50-årene. Fra fylte 62 år begynner skattefradrag for alderspensjonister å gjøre seg gjeldende, og fastsatt skatt synker markant fra 62 til 71 år, hvor kurven flater noe ut.

Kommune-, fylkes- og fellesskatten utgjør den største delen av fastsatt skatt på 57 prosent, mens trygdeavgiften utgjør 28 prosent, skattefradrag ikke medregnet. Siden trinnskatten kom i 2016 har den økt fra 8 til 12 prosent i 2018. Minst er formuesskatten på 3 prosent.

Figur 1

Sammensetning av gjennomsnittlig fastsatt skatt etter alder, 2018