469 milliarder kroner i utlignet skatt

Publisert:

I 2016 fikk 3,7 millioner bosatte personer 17 år og eldre utlignet totalt 469 milliarder kroner i inntekts- og formuesskatt. Dette var en økning på under en prosent sammenlignet med 2015.

Gjennomsnittlig utlignet skatt for bosatte personer 17 år og eldre utgjorde 125 600 kroner i 2016. Dette er en liten nedgang fra året før, viser tall fra statistikken Skattestatistikk for personer.

Inntektsåret 2016 var det første året med trinnskatt, og den erstatter toppskatten på høye inntekter. Trinnskatten består av fire trinn, og innføringen har sammenheng med at skatt på alminnelig inntekt ble redusert fra 27 til 25 prosent fra 2015 til 2016.

Personinntekt lønn økte med 1,8 prosent i gjennomsnitt og pensjoner økte med 4 prosent. Lavere innskuddsrente medførte at gjennomsnittlig renteinntekter ble redusert med en tredjedel til 2 800 kroner fra 2015 til 2016. Gjelden til nordmenn vokste i snitt med 4,2 prosent i 2016, og den samlede gjelden er på 3 200 milliarder kroner.

Figur 1

Figur 1. Sammensetning av gjennomsnittlig utlignet skatt etter alder. 2016

Les også: BSU mindre populært enn før.

Kontakt