Lønn og honorarer økte med 2,3 prosent

Publisert:

Foreløpige tall fra ligningen viser at arbeidsgivere utbetalte i alt 1 222 milliarder kroner i lønn og honorarer i 2016, i følge nye tall fra Skattestatistikk for personer. Dette er 27 milliarder kroner eller 2,3 prosent mer enn året før.

Av de 3 150 000 personene som fikk utbetalt lønn og honorarer i 2016, var i overkant av 2 900 000 personer registrert som bosatt i Norge og i alderen 17 år og eldre. De bosatte i Norge mottok 1 189 milliarder kroner av de totale utbetalingene av lønn og honorarer, med et gjennomsnitt på 407 500 kroner.

Færre mottok mer i dagpenger

Bosatte i Norge mottok 15 milliarder i dagpenger i 2016. Dette er 12 prosent mer enn året før. Antall personer som mottok dagpenger i løpet av 2016, gikk derimot ned med 7 prosent, og gjennomsnittlig dagpenger økte fra 75 000 kroner i 2015 til 91 000 kroner i 2016. Dette skyldes blant annet nedbemanningen av ansatte i oljenæringen med relativt høye lønnsinntekter.

5,9 prosent økning i alderspensjon

Nær 850 000 personer bosatt i Norge mottok vel 193 milliarder kroner i alderspensjon fra folketrygden i 2016. Dette er omlag 11 milliarder eller 5,9 prosent mer enn året før. I tillegg var det 75 000 ikke-bosatte personer med et ligningsforhold til Norge som mottok til sammen 7 milliarder kroner i alderspensjon. Dette er personer bosatt i utlandet samt personer som døde i løpet av året.

Hvor er tallene hentet?

Statistikken viser skattepliktig lønn og andre ytelser som er grunnlag for den personlige selvangivelsen. Opplysningene er hentet fra skatteetatens forhånds utfylte opplysninger i den personlige selvangivelsen for inntektsåret 2016.

Kontakt