Utbetaling av dagpenger redusert med 21 prosent

Publisert:

Det ble færre mottagere av dagpenger i fjor, og de mottok i gjennomsnitt et lavere beløp. Totalbeløpet som ble utbetalt, gikk ned med 21,3 prosent fra 2017.

Foreløpige tall fra skattemeldingen 2018, som inngår i SSBs skattestatistikk for personer, viser at det ble utbetalt 10,6 milliarder kroner i dagpenger til 120 600 innenlands bosatte personer i alderen 17 år og eldre.

Dette er i forhold til 2017 en nedgang i utbetalt beløp på 21,3 prosent. Nedgangen i antall mottakere var på 17,5 prosent, mens gjennomsnittlig beløp per mottaker gikk ned med 4,7 prosent til 88 100 kroner.

Lønn og honorarer økte

Det ble i 2018 utbetalte 1 290 milliarder kroner i lønn og honorarer til 2 950 000 personer 17 år og eldre bosatt i Norge.

Dette er en økning i beløpet på 4,7 prosent mens antall personer økte med 0,3 prosent fra 2017. Gjennomsnittsbeløpet var 437 300 kroner, noe som er 4,4 prosent høyere enn året før.

Redusert utbetaling av arbeidsavklaringspenger

32 milliarder kroner ble utbetalt i arbeidsavklaringspenger til 181 000 bosatte personer 17 år og eldre.

Summen og antall mottakere er henholdsvis 4,8 og 4,7 prosent lavere enn i 2017. Gjennomsnittlig beløp ble redusert med 500 kroner til 177 400.

4,7 prosent økning i utbetalt alderspensjon fra folketrygden

Om lag 890 000 personer bosatt i Norge mottok 212 milliarder kroner i alderspensjon fra folketrygden i 2018. Summen er nesten 10 milliarder eller 4,8 prosent større enn året før, mens antallet økte med 2,2 prosent.

I gjennomsnitt økte beløpet med 2,4 prosent til om lag 239 000 kroner per mottaker.

Også 77 300 personer med et skatteforhold til Norge, men ikke bosatt i landet ved utgangen av 2018, mottok til sammen 7,8 milliarder kroner i alderspensjon. Dette er personer bosatt i utlandet samt personer som døde i løpet av året.

3,7 prosent flere mottok uføretrygd

Antall bosatte personer 17 år og eldre som mottok uføretrygd var 349 000, en økning på 3,7 prosent i forhold til 2017.

Utbetalt beløp økte med 6,3 prosent, til knappe 86 milliarder. Dette gjør at gjennomsnittsbeløpet øker med 2,5 prosent til 245 500 kroner.