466 milliarder kroner i utlignet skatt

Publisert:

I 2015 fikk 3,7 millioner bosatte personer 17 år og eldre utlignet totalt 466 milliarder kroner i inntekts- og formuesskatt, viser nye tall fra statistikken Skattestatistikk for personer. Dette var en økning på 7,4 prosent sammenlignet med 2014.

 

Gjennomsnittlig utlignet skatt for bosatte personer 17 år og eldre utgjorde 126 200 kroner i 2015, en økning på 5,8 prosent fra året før. Personinntekt lønn økte med 2,4 prosent i gjennomsnitt, mens skattepliktige kapitalinntekter var 36,2 prosent høyere i 2015. Den sterke økningen i kapitalinntektene skyldtes først og fremst en dobling av skattepliktig utbytte fra 2014 til 2015. I alt 458 000 mottok i gjennomsnitt 224 000 kroner i skattepliktig utbytte i 2015. Lavere innskuddsrente medført at gjennomsnittlig renteinntekter ble redusert med en tredjedel til 4 400 kroner.

Kontakt