BSU mindre populært enn før

Publisert:

Siden innføringen av BSU-ordningen i 1992 har andelen unge som benytter seg av ordningen økt betydelig for hvert år. Men de to siste årene har andelen gått noe ned.

Nærmere 348 000 unge mellom 17 og 33 år fikk fradrag i skatten ved å benytte seg av Boligspareordningen for ungdom (BSU) i 2016.

Andelen steg jevnt og trutt fra 9 prosent i 1993, året etter innføringen av ordningen, til 40 prosent i 2014. Trenden later imidlertid til å ha snudd, og siden toppen i 2014 har andelen falt to år på rad, til 38 prosent i 2016.

I fjor ble det gitt vel 1,3 milliarder kroner i skattefradrag for BSU. 4 av 10 som fikk fradrag for BSU-sparing, allerede eide sin egen bolig.

Figur 1. Andel med BSU-fradrag. Bosatte personer 17-33 år med utlignet skatt

Andel med BSU-fradrag
1993 9
1994 11
1995 13
1996 15
1997 16
1998 18
1999 19
2000 20
2001 21
2002 23
2003 24
2004 26
2005 27
2006 29
2007 31
2008 32
2009 33
2010 35
2011 37
2012 38
2013 38
2014 40
2015 39
2016 38

Tabell 1: Fradrag for BSU-sparing. Bosatte personer 17-33 år, etter kjennemerke. 2016

Til tabellen

Mange eier allerede egen bolig

BSU-ordningen har som formål å stimulere de unge til å spare til egen bolig. Ordningen åpner også for at man kan fortsette å spare i BSU selv om man har skaffet seg en bolig. Denne muligheten ser det ut til at mange unge benytter seg av.

Om lag 42 av 100 fradragskroner ble i 2016 gitt til personer som allerede eier sin første bolig. Disse personene har latt sin BSU-konto stå urørt ved sitt første boligkjøp, eller opprettet spareavtalen etter boligkjøpet.

Trolig har også mange personer brukt BSU-kontoen sin ved boligkjøp før fylte 33 år eller nådd den maksimale innskuddsgrensen, ettersom andelen med BSU-fradrag synker mellom aldersgruppene 26–29 år og 30–33 år.

De som tjener mest, sparer mest

Blant den firedelen som tjener minst, får 32 prosent skattefradrag for BSU-sparing, mens tallet er 48 prosent i den firedelen som tjener mest.

Det er også i den høyeste inntektsklassen at vi finner flest som sparer det maksimale beløpet i ordningen, med en andel på 34 prosent. I den laveste firedelen var tilsvarende andel 16 prosent.

I 2016 var maksimalt sparebeløp på 25 000 kroner, som gav et maksimalt fradrag i skatt på 5 000 kroner.

Figur 2. Andel med BSU. Bosatte personer 17-33 år med utlignet skatt, etter kvartilfordelt bruttoinntekt

Kvartil 1 Kvartil 2 Kvartil 3 Kvartil 4
Ingen 68 67 62 52
1-2000 kroner 11 11 11 6
2000-4999 kroner 5 6 7 8
over 5000 kroner 16 17 20 34

Foreldre hjelper til

En rimelig antakelse er at mange unge, ofte studenter med lave inntekter eller nyetablerte med anstrengt økonomi, mottar økonomisk støtte fra foreldre til sin BSU-sparing.

Skattestatistikken har ikke opplysninger om i hvor stor grad unge mottar økonomisk støtte fra foreldrene, men tallene viser likevel at de unge som kommer fra de mest formuende hjemmene, også er de som oftest benytter BSU-ordningen, og det er også de som sparer mest.

Av de vel 910 000 personene 17–33 år med utlignet skatt i 2016, har 691 000 personer to foreldre som er bosatt i Norge. Personer med én forelder er holdt utenfor her.

Unge fra familier med høy formue er også de som oftest sparer det maksimale beløpet i BSU. Blant barn av foreldrene med den minste nettoformuen er det 14 prosent som får maksimalt skattefradrag, mens 37 prosent av barna med de rikeste foreldrene får maksimalt skattefradrag på 5 000 kroner.

Andelen personer med lave fradrag, mellom 1 og 2 000 kroner, er dobbelt så stor i den laveste firedelen som i den høyeste firedelen – 8 mot 4 prosent.

Figur 3. Andel med BSU. Bosatte personer 17-33 år med utlignet skatt og to bosatte foreldre, etter foreldres kvartilfordelte beregnede nettoformue

Kvartil 1 Kvartil 2 Kvartil 3 Kvartil 4
Ingen 66.0 58.1 52.4 48.3
1-2000 kroner 14.0 13.6 10.7 7.1
2000-4999 kroner 6.4 8.0 8.4 7.4
over 5000 kroner 13.6 20.2 28.5 37.2

Vestlendingene sparer mest, østlendingene minst

Sogn og Fjordane er det fylket hvor størst andel av den unge befolkningen sparer i BSU. I fylket har 48 prosent av unge med inntekt BSU-fradrag. Rogaland og Vest-Agder følger deretter med en andel på 44 prosent.

I den andre enden finner vi Oslo, hvor andelen med BSU-fradrag ligger på 29 prosent. Figuren forteller oss at unge på Vestlandet er flinkere til å spare i BSU enn dem bosatt på Østlandet; i topp fem finner man alle de fire vestlandsfylkene, mens blant de fem fylkene i bunn finner man 4 østlandsfylker.

Unntakene er Hedmark og Oppland som begge ligger over landsgjennomsnittet på 38 prosent. 40 prosent av har BSU-fradrag i disse to innlandsfylkene.

Figur 4. Andel med BSU-fradrag. Bosatte personer 17-33 år med utlignet skatt, etter fylke

Andel med BSU-fradrag
Oslo 29
Østfold 33
Finnmark 34
Buskerud 35
Vestfold 36
Akershus 36
Troms 37
Telemark 37
Aust-Agder 38
Nordland 39
Nord-Trøndelag 40
Sør-Trøndelag 40
Oppland 40
Hedmark 40
Møre og Romsdal 42
Hordaland 42
Rogaland 44
Vest-Agder 44
Sogn og Fjorane 48

Les også: 469 milliarder kroner i utlignet skatt.

Kontakt