Gjennomsnittlig bruttoinntekt var 488 600 kroner i 2019

Publisert:

Endret:

I 2019 økte gjennomsnittlig bruttoinntekt med 3,6 %¹ for bosatte 17 år og eldre. Veksten var litt høyere for kvinner enn for menn. Samtidig tjente kvinner 70 % av det menn gjorde.

¹Rettet.

Kvinners gjennomsnittlige bruttoinntekt var på 402 500 kroner for dem med beløp, mens menn hadde 575 400 kroner, viser SSBs statistikk Skatt for personer. Kvinners andel av menns bruttoinntekt økte fra 69,5 prosent i 2018 til 70,2 prosent i 2019. Årlig inntektsvekst sammenlignet med fjoråret har siden 2016 vært høyere for kvinner enn for menn.

Gjennomsnittlig fastsatt skatt for personer ble i 2019 på 136 300 kroner. For kvinner var snittet 103 400 kroner, mens det var 167 700 kroner for menn. Totalt ble det 524 milliarder kroner til fellesskapet fra personlige skattepliktige.

Personinntekt lønn økte med 4,2 prosent i gjennomsnitt i 2019 sammenlignet med en vekst på 3,6 prosent i 2018.

Flere med aksjesparekonto

Fra 2017 av kunne personer kjøpe og selge aksjer skattefritt gjennom ordningen aksjesparekonto, så lenge man ikke tar pengene ut. Utgangen av 2019 var siste frist for å overføre aksjer og aksjefond til en aksjesparekonto og utsette skatt på opptjent gevinst. Fra 2019 var det heller ikke skatt på aksjeutbytte om dette ikke tas ut av aksjesparekontoen. 

I 2019 var 536 900 personer oppført med en slik konto, og snaut 154 200 flere benyttet seg av ordningen sammenlignet med året før. 39 prosent at de med aksjesparekonto i 2019 var kvinner. Kvinner eide likevel kun 26 prosent av den skattepliktige formuen i aksjesparekontoer.

Folk i 50-årene betalte mest skatt

Figur 1 viser sammensetningen av gjennomsnittlig fastsatt skatt etter ettårige alderskull. I snitt økte fastsatt skatt jevnt og trutt med alder frem til slutten av 40-årene. Derfra holdt nivået seg jevnt til det begynte å synke i slutten av 50-åra. I 60-åra begynte skattefradrag for alderspensjonister å gjøre seg gjeldende, og fastsatt skatt sank markant fra 63 til 71 år, hvor kurven flatet noe ut.

Kommune-, fylkes- og fellesskatten utgjorde den største delen av fastsatt skatt på 57 prosent, mens trygdeavgiften utgjorde 29 prosent, skattefradrag ikke medregnet. Siden trinnskatten kom i 2016 har den økt fra 8 til 14 prosent i 2019. Minst var formuesskatten på 3 prosent.

Figur 1

Sammensetning av gjennomsnittlig fastsatt skatt etter alder, 2019