Dagpenger – færre mottar mer

Publisert:

Antall mottakere av dagpenger falt med 11 prosent i fjor. Samtidig økte beløpet de mottok med tusen kroner i gjennomsnitt.

Ifølge foreløpige tall fra skattemeldingen mottok bosatte i Norge 13,5 milliarder i dagpenger i 2017, viser nye tall fra SSBs skattestatistikk for personer. Dette er 9,4 prosent lavere enn året før.

Det totale beløpet for mottatte dagpenger for 2017 ligger nært det man hadde i 2015, etter denne nedgangen. Antall personer som mottok dagpenger i løpet av 2017, gikk ned med 10,9 prosent fra året før. Samtidig ser vi at gjennomsnittlige mottatte dagpenger økte fra 91 000 kroner i 2016 til 92 000 kroner i 2017. I 2016 falt antall mottakere av dagpenger sammenlignet med året før, samtidig som gjennomsnittlig beløp økte med 21 prosent og det totale beløpet økte med 12 prosent.

Utbetalinger av lønn og honorarer økte med 3,4 prosent

Av de 3 170 000 personene som fikk utbetalt lønn og honorarer i 2017, var nær 2 940 000 personer registrert som bosatt i Norge og i alderen 17 år og eldre.

De bosatte i Norge mottok 1 230 milliarder kroner av de totale utbetalingene av lønn og honorarer, med et gjennomsnitt på 418 700 kroner. Den gjennomsnittlige økningen for de bosatte var på 2,7 prosent.

4,8 prosent økning i alderspensjon

Nær 870 000 personer bosatt i Norge mottok vel 203 milliarder kroner i alderspensjon fra folketrygden i 2017. Dette er om lag 9 milliarder eller 4,8 prosent mer enn året før.

I tillegg var det 77 000 ikke-bosatte personer med et skatteforhold til Norge som mottok til sammen 7,5 milliarder kroner i alderspensjon. Dette er personer bosatt i utlandet samt personer som døde i løpet av året.