481 milliarder kroner i fastsatt skatt

Publisert:

I 2017 fikk 3,8 millioner bosatte personer 17 år og eldre fastsatt totalt 481 milliarder kroner i inntekts- og formuesskatt. Dette var en økning på 2,5 prosent fra 2016.

Gjennomsnittlig fastsatt skatt for bosatte personer 17 år og eldre utgjorde 127 900 kroner i 2017, dette er en liten økning1 fra året før, viser tall fra statistikken Skattestatistikk for personer.

Fra 2017 kan personer kjøpe og selge aksjer skattefritt gjennom aksjesparekonto.

– 206 000 nordmenn skaffet seg aksjesparekonto i 2017. Skatteverdien av all formue på aksjesparekonto var på 78 milliarder kroner. Markedsverdien av denne formuen var på 86 milliarder, sier førstekonsulent Axel Nerdrum i SSB.

Halvparten av alle aksjesparekonti hadde en skatteverdi under 97 000 kroner, samtidig som gjennomsnittlig skatteverdi var på 378 000. 

Personinntekt lønn økte med 2,5 prosent i gjennomsnitt i 2017 sammenlignet med en vekst på 1,8 prosent i 2016. Pensjoner økte med 3 prosent.

Aksjer og driftsmidler fikk en verdsettingsrabatt på 10 prosent i formuesskatten i 2017. Det vil si at skatteverdien man regner formuesskatten ut fra, er 10 prosent lavere enn markedsverdien. I skattestatistikk for personer bruker SSB skatteverdien.

Hvis man får rabatt i formuesskatten av noe annet enn boligen man bor i, blir skatteverdien av gjelda redusert.

– På tross av verdsettingsrabatten økte gjennomsnittlig gjeld med 4 prosent i 2017. Gjennomsnittlig gjeld for bosatte 17 år og eldre var på 1,1 million kroner i 2017, opplyser Nerdrum.

Tidligere ble skatteverdi kalt ligningsverdi.

– Skattesystemet fikk i 2017 en skikkelig språkvask. For eksempel ble selvangivelse til skattemelding og utlignet skatt ble til fastsatt skatt, sier Nerdrum.

Figur 1

Figur 1. Sammensetning av gjennomsnittlig fastsatt skatt etter alder, 2017

1Rettet: 27.11.2018

Kontakt