Stadig færre får fradrag for bompenger

Publisert:

59 000 pendlere kunne trekke fra bom- og fergekostnadene sine på skatten i 2018. Det har blitt færre av dem siden 2011, og en regelendring i 2016 reduserte antallet med fradrag med 17 prosent fra året før.

Diskusjon om bompenger preget sommeren 2019 og kommune- og fylkesvalgkampen det året.

SSB har per i dag ikke oversikt over hvem som betaler bompenger i Norge. Men i skattemeldingen kan man føre opp fradrag for bom- og fergekostnader (post 3.2.8 og 3.2.9) og få reisefradrag dersom man innfrir kravene til dette.

Hvordan få fradrag for bom- og fergeutgifter

1. Betale bompenger eller kjøpe fergebilletter under en arbeidsreise eller besøksreise hjem.

2. Bruk av egen bil på strekket med bompenger og ferge må føre til minst to timers kortere reise- og ventetid fra man reiser hjemmefra til man kommer hjem. I praksis gjelder ikke dette for besøksreiser hjem.

3. Ha slike samlede bom- og fergeutgifter over 3 300 kroner.

4. Ha samlet reisefradrag over nedre grense for reisefradrag. For inntektsåret 2018 var denne grensen på 22 350 kroner.

Fallende antall med fradrag for bom- og fergeutgifter

Figur 1 viser antallet som rapporterer inn kostnader for bom- og fergeutgifter. De aller fleste av dem fikk fradrag for disse kostnadene.

Figur 1. Antall med innrapporterte bom- og fergeutgifter

Antall med innrapporterte bom- og fergeutgifter uten uttelling Antall med innrapporterte bom- og fergeutgifter med uttelling
2010 1458 80240
2011 1935 86253
2012 1695 84083
2013 1479 81166
2014 1624 80614
2015 1811 80257
2016 4046 66671
2017 2696 61678
2018 2439 59478

I 2011 fikk 86 300 personer fradrag, det høyeste tallet i perioden 2010–2018. I 2018 hadde dette antallet falt til 59 500.

Hvis man får fradrag for bom- og fergeutgifter, inngår disse i reisefradraget. I 2016 ble den nedre grensen for reisefradrag oppjustert kraftig fra 16 000 til 22 000. Det medførte at færre fikk fradraget, men for dem som fikk, økte det gjennomsnittlige beløpet og var på 25 800 kroner i 2018.

Figur 2 viser gjennomsnittlige rapporterte bom- og fergekostnader, gjennomsnittlig reisefradrag for de med bom- og fergekostnader som fikk reisefradrag og den nedre grensen for reisefradrag.

Figur 2. Gjennomsnittlige bom- og fergeutgifter

Gjennomsnitt bom- og fergeutgifter med uttelling Gjennomsnitt bom- og fergeutgifter uten uttelling Gjennomsnitt reisefradrag for de med bom- og fergefradrag med uttelling Nedre grense reisefradrag
2010 10700 9200 23900 13700
2011 11200 10000 23900 13950
2012 11600 9900 24600 13950
2013 11800 9800 25000 13950
2014 12200 8300 24000 15000
2015 12600 7800 24200 16000
2016 14000 7500 22400 22000
2017 14800 6900 24400 22000
2018 16100 7100 25800 22350

Reisefradraget er et inntektsfradrag som gir lavere skatt på alminnelig inntekt. Verdien av fradraget tilsvarer skattesatsen på alminnelig inntekt, 23 prosent i 2018. Figur 3 viser summen av rapporterte bom- og fergeutgifter for de som fikk fradrag for dem og de som ikke fikk.

Figur 3. Sum innrapporterte bom- og fergeutgifter

Sum bom- og fergeutgifter med uttelling Sum bom- og fergeutgifter uten uttelling
2010 859705400 13392800
2011 966971700 19350300
2012 971458000 16696100
2013 961311800 14532600
2014 982693600 13551800
2015 1011975000 14136700
2016 936433900 30484800
2017 912892200 18611800
2018 957902700 17242600

Totale innrapporterte bom- og fergeutgifter som ga fradrag passerte 1 milliard kroner i 2015, før det falt grunnet den økte nedre grensen for reisefradraget i 2016. Gjennom perioden har det totale fradraget ligget på rundt 950 millioner kroner.

Øykommuner med mest fradrag for bom- og fergeutgifter

Tabell 1 Antall bosatte med uttelling for fradrag for bom- og fergeutgifter etter kommune. 2018

Til tabellen

I rene antall, er det selvfølgelig Oslo som har flest med fradrag for bom- og fergeutgifter. Dette er fordi Oslo kommune er den mest folkerike kommunen i Norge. Om vi derimot ser på andelen av bosatte 17 år og eldre med fradraget, er det helt andre kommuner enn de store byene som dominerer.. I 2018 fikk 13,1 prosent av de bosatte 17 år og eldre i Kvitsøy kommune fradrag for bom- og fergekostnader. Siden Kvitsøy er en øykommune, antar vi at dette skyldes relativt omfattende pendling inn til de større byene i Rogaland.

Kommunen med høyest gjennomsnittlig fradrag for bom- og fergeutgifter i 2018 er derimot Herøy kommune litt sør i Nordland med 42 000 kroner i snitt for de med beløp. Kvitsøy har til sammenligning det sjette høyeste gjennomsnittet med 34 300 kroner. Tabell 1 viser de 20 kommunene med høyest andel med fradrag for bom- og fergeutgifter og de 20 med høyest gjennomsnittsbeløp i 2018.

I 2015, før nedre grense i reisefradraget ble økt betydelig, var Kvitsøy og Herøy også øverst i hver sin kategori. Samtidig har det vært utskiftning blant de 20 kommunene med flest eller gjennomsnittlig mest bom- og fergeutgifter. For eksempel er Sør-Odal kommune i Hedmark og Averøy kommune i Møre og Romsdal kun med i 2015.

Kontakt