Spesialisthelsetjenesten2015

Innhold

Arkiv for Spesialisthelsetjenesten - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
23. juni 2016 2015 26 700 kroner per innbygger til spesialisthelsetjenesten
18. juni 2015 2014 Ambulanser kjørte 781 ganger rundt jorda
19. juni 2014 2013 Stabilt kostnadsnivå og stabil aktivitet
19. juni 2013 2012 Private står for 9 prosent av kostnadene i spesialisthelsetjenesten
21. juni 2006 2005 Over 70 milliarder kroner brukt i spesialisthelsetjenesten
23. juni 2004 2003 Vekst i kostnader og aktivitet (foreløpige tall)
27. mai 2003 2002 Sterk auke i polikliniske konsultasjonar (foreløpige tall)
25. juni 2002 2001 Fleire årsverk i psykiatrien (foreløpige tall)
21. juni 2001 2000 Fleire årsverk i psykiatrien (foreløpige tall)
23. juni 2000 1999 Auke i polikliniske konsultasjonar (foreløpige tall)
22. april 2009 2008 Liten endring i årsverksinnsatsen (foreløpige tall)
18. september 2002 2001 Nedbygging av plassar utanom sjukehus
18. juni 2012 2011 Stabil spesialisthelsetjeneste
1. desember 2011 2010 Både opp og ned i spesialisthelsetjenesten
28. juni 2011 2010 Både opp og ned i spesialisthelsetjenesten
18. juni 2010 2009 Spesialisthelsetjenesten i hundre
21. september 2000 1999 Færre døgnplassar, men fleire konsultasjonar
10. mai 2000 1998 Færre heldøgnsplasser
19. juni 2002 2001 Mer enn halvparten av fylkenes utgifter til helse
19. september 2001 2000 Fleire polikliniske konsultasjonar
3. september 2003 2002 Psykisk helsevern i vekst
22. juni 2005 2004 Rusbehandling øker kostnader og personell
2. september 2004 2003 Vekst i kostnader og aktivitet
20. juni 2007 2006 Kostnadsveksten i spesialisthelsetjenesten fortsetter
18. juni 2008 2007 Høy kostnadsvekst, nedgang i behandlinger
18. juni 2009 2008 Kvinnedominert spesialisthelsetjeneste

For tidligere publiseringer se også: Spesialisthelsetjenesten, regnskapstall, Spesialisthelsetjenesten, spesialister med driftsavtale med helseforetakene, Spesialisthelsetjenesten, rusbehandling, Spesialisthelsetjenesten, psykisk helsevern, Spesialisthelsetjenesten, ambulansetjenesten og Spesialisthelsetjenesten, somatikk.