20821
/helse/statistikker/speshelse/aar
20821
Liten endring i årsverksinnsatsen (foreløpige tall)
statistikk
2009-04-22T10:00:00.000Z
Helse
no
speshelse, Spesialisthelsetjenesten, sykehus, helseforetak, helseregion, psykisk helsevern, psykiatriske institusjoner, rusmiddelomsorg, rusbehandlingsinstitusjoner, somatiske helsetjenester, driftskostnader, investeringer, helsepersonell (for eksempel leger, sykepleiere, psykologer), legespesialister, liggedager, oppholdsdøgn, døgnplasser, dagbehandlinger, innleggelser, tvangsinnleggelser, polikliniske konsultasjoner, ettervern, utskrivninger, ambulanseoppdrag, ambulansebiler, sykebiler, ambulansebåter, luftambulanserHelsetjenester, Helse
false

Spesialisthelsetjenesten2008

For statistikkårene til og med 2008 ble det publisert både foreløpige tall og endelige tall for denne statistikken. Denne publiseringen er basert på foreløpige tall. Endelige tall finnes med nyere dato i statistikkens arkiv. Fra og med 2009 er det kun publisert endelige tall.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Liten endring i årsverksinnsatsen (foreløpige tall)

For første gang publiseres det nå tall for personell i spesialisthelsetjenesten fra administrative register. De registerbaserte tallene viser at det har vært liten endring fra 2007 til 2008. Det totale antallet avtalte årsverk i spesialisthelsetjenesten økte fra 104 900 til 105 200.

Både tall for 2007 og 2008 er hentet fra administrative register. Tidligere ble opplysningene innhentet på skjema. Se Om statistikken for informasjon om datakilder.

 

Endelige tall for spesialisthelsetjenesten publiseres 18. juni.

Spesialisthelsetjenesten omfattet 129 700 arbeidsforhold i 2008. Av disse var 113 800, eller 88 prosent, knyttet til statens egne (regionale) helseforetak, mens 15 900 - eller 12 prosent - var knyttet til private enheter. Disse arbeidsforholdene utgjør til sammen 105 200 avtalte årsverk hvorav mange jobber deltid. Hvis man korrigerer for lange fravær er antallet avtalte årsverk 94 200.

De 105 200 avtalte årsverkene i spesialisthelsetjenesten fordeler seg på fire helseregioner: Helse Sør-Øst, Helse Vest, Helse Midt-Norge og Helse Nord. Helse Sør-Øst er den klart største helseregionen, med til sammen 56 prosent av de avtalte årsverkene i spesialisthelsetjenesten.

76 prosent av de avtalte årsverkene i spesialisthelsetjenesten er relatert til personer med helse- og sosialfaglig utdanning.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB