122832
122832
forskning
2013-06-12T14:48:00.000Z
no

Ny forskning fra SSB

Her presenteres utvalgte analyser fra SSB.

 • Artikler av relevans for MODAG- og KVARTS-modellene

  modag-kvarts

  Her finner du et utvalg artikler mv. fra ansatte i Statistisk sentralbyrå som enten beskriver KVARTS- og MODAG-modellene eller omhandler utviklingen eller bruken av modellene til ulike analyser, samt andre arbeider av relevans for modellene.

 • Effekten av gratis kjernetid i barnehager

  Utdanningsøkonomi

  Publisert:

  I tre år har forskere ved Statistisk sentralbyrå og Fafo undersøkt effekten av tilbudet om gratis kjernetid i barnehagen i utvalgte bydeler i Oslo. Myndighetenes mål med ordningen har vært å bidra til integrering og sosial utjevning før skolestart. Nå foreligger forskernes sluttrapport.

 • Gründere som satser mest tjener mer

  Arbeidsmarked

  Publisert:

  Entreprenører som legger mest egenkapital inn i eget aksjeselskap ved oppstart, er de som klarer å ta ut de høyeste inntektene over tid. Derimot går gründere som etablerer enkeltmannsforetak eller små aksjeselskap ofte ned i inntekt sammenlignet med hva de kunne oppnådd som vanlige lønnsmottakere.

 • Med utgangspunkt i dagens situasjon: Hvordan utvikler behovet for arbeidskraft seg framover?

  Makroøkonomiske analyser

  Publisert:

  Spriket mellom dem som utdanner seg innen lærerfag og pleie- og omsorgsfag, og behovet for arbeidskraft, øker ytterligere i denne oppdaterte rapporten over tilbud og etterspørsel etter arbeidskraft etter ulike typer utdanning.

 • Mer sannsynlig å bli forelder neste år hvis lønna er høy i år

  Fruktbarhet og familiedemografi

  Publisert:

  En ny studie viser at økt lønn gir høyere sannsynlighet for å få barn både for menn og kvinner

 • Hos mor, far eller delt bosted?

  Fruktbarhet og familiedemografi

  Publisert:

  Å bo fast hos mor er den mest stabile bo-ordningen for barn, viser en ny analyse basert på intervjuer av foreldre som har skilt lag.

 • Lønnens påvirkning på kvinners fruktbarhet varierer i Norge

  Fruktbarhet og familiedemografi

  Publisert:

  Tidligere teorier antar at økt lønn blant kvinner fører til redusert fertilitet. En ny analyse viser at dette ikke alltid er tilfelle når man ser på norske kvinner.

 • Produksjonssubsidier og karbonskatter

  Klimapolitikk og økonomi

  Publisert:

  En ny analyse viser hvordan store handelspartneres klimapolitikk påvirker mindre lands politiske tiltak for å kompensere for negative effekter av karbonskatt, i dette tilfellet USAs innflytelse på Canada.

 • Delt bosted vanligst når foreldrene delte omsorgsarbeidet likt før bruddet

  Levekår og sosial deltaking

  Publisert:

  En ny undersøkelse viser at foreldres økonomi, utdanning og fordeling av omsorgsoppgaver i hjemmet har stor betydning for om de velger delt bosted for barna når de skiller lag

 • Framskrivninger for tilbud og etterspørsel etter arbeidskraft med ulike utdanninger

  Makroøkonomiske analyser

  Publisert:

  De som ikke har høyere eller yrkesrettet utdannelse, vil oppleve et stadig trangere arbeidsmarked i årene frem mot 2030. Behovet for arbeidskraft med høyere utdanning, særlig innenfor administrasjon og helse, pleie og omsorg, vil øke spesielt mye i årene som kommer.