122832
122832
forskning
2013-06-12T14:48:00.000Z
no

Ny forskning fra SSB

Her presenteres utvalgte analyser fra SSB.

 • Ny utgave av Økonomiske analyser

  Makroøkonomiske analyser

  Publisert:

  I Økonomiske analyser 4/2013 kan du lese om AFP-ordningens effekt på sysselsetting; den amerikanske skifergassrevolusjonen og hvordan Norges påvirkes som gasseksportør; teknologiens effekt på oljekostnader; om Norges rikeste forblir de rikeste.

 • Italienske menn bor hjemme lenger

  Befolkningsutvikling, flytting og dødelighet

  Unge kvinner og menn har svært forskjellig husholdstilknytning i Italia og Norge. Italienere bor mye oftere hjemme hos mor og far mens nordmenn oftere bor alene eller i samliv.

 • Prisindekser kan være misvisende

  Makroøkonometrisk modellering

  Vanlige prisindekser kan være misvisende hvis formålet er å beskrive utviklingen i levekostnader.

 • Kutt i oljeproduksjonen er effektiv klimapolitikk

  Klimapolitikk og økonomi

  Publisert:

  Hvis Norge delvis erstatter egne utslippskutt med oljekutt, oppnås globale utslippsreduksjoner til under halve prisen.

 • Endringer i kommunenes pengebruk fra 1972 til 2009

  Kommunal økonomi

  Publisert:

  Til tross for betydelige endringer i kommunenes økonomiske rammebetingelser i løpet av de siste 35-40 årene, har det vært stabilitet i hvilke demografiske, sosiale og geografiske faktorer som er bestemmende for kommunenes pengebruk innenfor ulike tjenestesektorer. Et unntak er barnehagesektoren som har gjennomgått store endringer.

 • Kontantstøtte ga bedre karakterer

  Utdanningsøkonomi

  Publisert:

  Innføringen av kontantstøtteordningen ga bedre skolekarakterer for eldre søsken av kontantstøttebarn.

 • Vi fryser for å spare energi

  Energi- og miljøpolitikk

  Publisert:

  Halvparten av norske husholdninger holder i perioder en lavere temperatur enn de de synes er behagelig. Husholdninger som har varmepumper holder en høyere innetemperatur og reduserer ikke strømforbruket.

 • Samferdselsinvesteringer gir beskjedent press i økonomien

  Makroøkonomiske analyser

  Publisert:

  Økte offentlige samferdselsinvesteringer vil på kort sikt gi beskjedne presseffekter i økonomien i form av økte lønninger og økt rente.

 • Alternativer til fengsel opprettholder sysselsetting etter straffegjennomføring

  Levekår og sosial deltaking

  Publisert:

  Personer som gjennomfører straff med elektronisk fotlenke og samfunnsstraff mister i mindre grad kontakten med arbeidslivet og samfunnet, sammenlignet med personer som soner i fengsel.

 • Tredelt flyttemønster i Oslo

  Befolkningsutvikling, flytting og dødelighet

  Publisert:

  Flyttemønsteret i Oslo preges av en tredeling: Parallelt med utflytting fra de ytre bydelene hovedsaklig i retning Akershus, skjer det en utflytting fra de indre bydelene til de ytre bydelene. Samtidig fylles de indre bydelene med yngre innflyttere til Oslo.