122832
122832
forskning
2013-06-12T14:48:00.000Z
no

Ny forskning fra SSB

Her presenteres utvalgte analyser fra SSB.

 • Annonsert nedtrapping av oljeproduksjonen kan redusere dagens klimagassutslipp

  Klimapolitikk og økonomi

  Publisert:

  Nyere forskning viser at annonsering av lavere framtidig energiproduksjon gir høyere energipriser, som igjen fører til lavere klimagassutslipp også i dag

 • Arbeidsledighet blant unge menn kan ha langvarige konsekvenser

  Arbeidsmarked

  Publisert:

  Arbeidsledighet i nærmiljøet til unge menn, gir blant annet høyere sannsynlighet for å bli uføretrygdet senere i livet.

 • Effektene av EUs kvotesystem for klimagassutslipp

  Klimapolitikk og økonomi

  Publisert:

  EUs kvotesystem for klimagassutslipp har ikke bidratt til særlig lavere utslipp av klimagasser fra norske bedrifter, viser ny studie. Kvotesystemet har derimot hatt positiv effekt på bedriftenes verdiskapning og produktivitet.

 • Usikkerhet påvirker spareadferd

  Sparing

  Publisert:

  Ny studie om norske husholdningers spareadferd når bedriften arbeiderne jobber i gjennomgår en nedbemanningsprosess.

 • Pensjonering kan være bra for helsa

  Befolkningsutvikling, flytting og dødelighet

  Publisert:

  Noen får bedre helse og sunnere livsstil etter pensjonering, mens andre ikke får det.

 • Utviklingen i riggrater på norsk kontinentalsokkel

  Olje- og gassmarkeder

  Publisert:

  Denne studien analyserer leieprisen for flytende oljerigger på norsk kontinentalsokkel og ser på prognoser for årene 2014-2016.

 • Effekten av direkte subsidier og skattefradrag hos norske foretak

  Teknologi, innovasjon og vekst

  Publisert:

  Både direkte subsidier og skattefradrag gir flere patenter hos norske foretak. Når det gjelder miljørelatert teknologi, gir direkte subsidier størst effekt.

 • Økonomi påvirker fruktbarhetsvalg

  Fruktbarhet og familiedemografi

  Publisert:

  Inntekt og kostnader ved å oppdra barn påvirker fruktbarheten blant kvinner tidlig i 20-årene.

 • Fordelingsvirkninger ved økt skatt på selveid bolig

  Skatt

  Publisert:

  Norske husholdninger har høy gjeld, og det er vanskelig for førstegangskjøpere å komme inn i markedet. Ny forskning argumenter for at økt boligskatt kan være med på å løse disse samfunnsøkonomiske utfordringene.

 • Ressursrenten i norske fiskerier - utvikling og politikk

  Bærekraftig utvikling

  Publisert:

  Den faktiske ressursrenten i norske fiskerier har økt i perioden fra 1984 til 2014 som følge av lavere antall fiskere og færre fartøy. Den optimale ressursrenten i fiskeriene ligger om lag 7 milliarder kroner over den faktiske ressursrenten i 2011.