178456
178456
forskning
2014-05-19T13:59:00.000Z
no

Framskrivninger for tilbud og etterspørsel etter arbeidskraft med ulike utdanninger

Publisert:

I denne rapporten presenteres beregninger for tilbud og etterspørsel etter ulike typer arbeidskraft frem mot 2030. De som ikke har høyere eller yrkesrettet utdannelse, vil oppleve et stadig trangere arbeidsmarked i årene som kommer. Behovet for arbeidskraft med høyere utdanning innenfor administrasjon og helse, pleie og omsorg vil øke spesielt mye.

Les rapporten i sin helhet her