122832
122832
forskning
2013-06-12T14:48:00.000Z
no

Ny forskning fra SSB

Her presenteres utvalgte analyser fra SSB.

 • Hvorfor utvandrer innvandrere?

  Befolkningsutvikling, flytting og dødelighet

  Publisert:

  Årlig flytter mer enn 20 000 innvandrere fra Norge. Ny rapport fra Statistisk sentralbyrå belyser faktorer som påvirker innvandrernes utvandring.

 • Kvinner med flere søsken får oftere færre barn

  Fruktbarhet og familiedemografi

  Publisert:

  Menn som vokser opp med flere søsken, får ofte mange barn selv. Kvinner som vokser opp i større familier, får derimot oftere færre barn.

 • Små endringer i antall fødsler etter introduksjonen av kontantstøtten

  Fruktbarhet og familiedemografi

  Publisert:

  Mødre med rett til kontantstøtte fikk ikke flere barn i løpet av en fireårsperiode enn mødre uten denne retten. Høyt utdannete og sysselsatte mødre fikk færre barn, lavt utdannete mødre og mødre uten tilknytning til arbeidslivet fikk like mange barn.

 • Ikke lenger i fars fotspor

  Økonomisk historie

  Publisert:

  Viktigheten av familiebakgrunn, målt som fars yrke, har gått ned over tid i Norge. En ny forskningsartikkel sammenligner data fra norske folketellinger helt tilbake til 1865.

 • Nær én av ti sysselsatte tilknyttet petroleumsnæringen

  Makroøkonomiske analyser

  Publisert:

  239 000 sysselsatte i den norske økonomien kan knyttes til petroleumsnæringen. Alle næringer leverer produkter til petroleumsnæringen, viser denne rapporten som analyserer og tallfester leveransene fra øvrige norske næringer til petroleumsnæringen.

 • Norge ikke på produktivitetstoppen

  Makroøkonomiske analyser

  Publisert:

  Produktiviteten i Norge er ikke så høy som mange har hevdet. Målt med kjøpekraftspariteter fra EU KLEMS er Norges produktivitet i 2005 om lag på nivå med Sverige og Frankrike, bak USA og Tyskland.

 • Sterk økning i delt bosted

  Fruktbarhet og familiedemografi

  Publisert:

  Sterk økning i delt bosted

 • Utdanningsmodellen ADMOD

  Beregningsmodeller

  ADMOD er et prosjekt som tar sikte på å framskrive tilbud og etterspørsel etter utdanning framover i tid. Tilbudet framskrives ved hjelp av mikrosimuleringsmodellen MOSART, mens etterspørselen framskrives i en versjon av den makroøkonomiske modellen MODAG der arbeidskraften er delt inn i utdanningsgrupper.

 • Tidligere ADMOD framskrivinger

  ADMOD

  Her finner du en oversikt over tidligere ADMOD framskrivinger.

 • Artikler og forskning av relevans for ADMOD-modellen

  ADMOD

  Her finner du et utvalg av artikler og forskning som er av relevans for ADMOD-modellen.