205284
205284
forskning
2014-11-11T10:00:00.000Z
no

Gründere som satser mest tjener mer

Publisert:

Entreprenører som legger mest egenkapital inn i eget aksjeselskap ved oppstart, er de som klarer å ta ut de høyeste inntektene over tid. Derimot går gründere som etablerer enkeltmannsforetak eller små aksjeselskap ofte ned i inntekt sammenlignet med hva de kunne oppnådd som vanlige lønnsmottakere.

Tidligere studier har vist at ønsket om høyere inntekt generelt ikke er hovedmotivasjonen for personer som forlater rollen som vanlige lønnsmottaker og etablerer eget selskap, enten enkeltmannsforetak eller personlig eide aksjeselskap. I forskningartikkelen « The entrepeneurial earnings puzzle» har Mirjam van Praag ved Copenhagen Business School og Arvid Raknerud i SSB analysert registerdata om gründere som enten etablerer nytt enkeltmannsforetak eller eget aksjeselskap (AS) i perioden 2002-2011. I det siste tilfellet ser de på personer som i tillegg til å eie minst 1/3 av foretaket ved oppstart, også er ansatt i foretaket og /eller har en formell rolle som daglig leder, styreformann eller begge.

Resultatene viser at den gjennomsnittlige «avkastningen» av entreprenørskap er signifikant negativ blant de som blir selvstendig næringsdrivende (etablerer enkeltmannsforetak). Disse går betydelig ned i inntekt i forhold til hva de kunne forvente å oppnå i lønn dersom de hadde forblitt lønnstakere. I motsatt ende finner vi gruppen entreprenører som skyter inn minst 200,000 i et nystartet AS. I artikkelen anslås at disse i gjennomsnitt øker som sin (arbeidsrelaterte) inntekt med 10 prosent sammenlignet med hva den ville ha vært dersom de hadde fortsatt som vanlige lønnsmottakere.

 Entreprenører som etablerer foretak ved å skyte inn minimumskapitalkravet (eller nær minimumskravet) i et AS har en signifikant positiv, men beskjeden, avkastning av etableringen.