Alt innhold for området energi og industri

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Flat utvikling i industriproduksjonen

  Norsk industriproduksjon var tilnærma uendra i perioden september-november 2019 samanlikna med tremånadersperioden før, viser sesongjusterte tal. På månadsbasis, frå oktober til november, gjekk produksjonen marginalt ned med 0,4 prosent.

  Artikkel
 • Fortsatt økning i industriens omsetning

  Industriomsetningen gikk opp 2,1 prosent i perioden september-november 2019 sammenlignet med forrige tremånedersperiode, viser sesongjusterte tall. Fra oktober til november 2019 var det en oppgang på 0,4 prosent.

  Artikkel
 • Effects of changes in electricity prices on the power-intensive industries and other sectors in Norway towards 2030

  Rapporter 2019/43

  Publikasjon
 • Nedgang i sal av bensin og diesel

  Samla sal av petroleumsprodukt i november enda på 654 millionar liter, en nedgang på 6 prosent frå same periode i 2018.

  Artikkel
 • Økt produksjonsverdi friskmelder ikke utvinningsnæringene

  Norsk olje- og gassvirksomhet hadde sitt andre gode år på rad som et resultat av høye olje- og gasspriser i 2018. Produksjonen var likevel lavere, og utvinningsnæringene viser ikke tegn til å forberede seg på økt aktivitet fremover. Tjenestenæring...

  Artikkel
 • Er det lønnsomt å være en grønn næring?

  Omstillingen av Norges næringsliv står høyt på agendaen når det gjelder å sikre framtidig økønomisk vekst. Samtidig krever de globale klima- og miljøutfordringene at vekst og utvikling skjer innen naturens tålegrenser. Er det mulig å nå begge målene?

  Artikkel
 • Prisoppgang på alle energivarer

  Etter to høstmåneder med kun marginal oppgang i produsentprisindeksen, var prisveksten noe kraftigere i november. En økning i totalindeksen på 1,7 prosent kunne i hovedsak tilskrives økte priser på samtlige energivarer denne måneden.

  Artikkel
 • Omsetningen i industrien øker videre

  Industriomsetningen gikk opp 2,1 prosent i perioden august-oktober 2019 sammenlignet med forrige tremånedersperiode, viser sesongjusterte tall. Fra september til oktober 2019 var det en oppgang på 0,4 prosent.

  Artikkel
 • Marginal nedgang i industriproduksjonen

  Norsk industriproduksjon gjekk ned med marginale 0,3 prosent i perioden august-oktober 2019 samanlikna med tremånadersperioden før, viser sesongjusterte tal. På månadsbasis, frå september til oktober, var industriproduksjonen uendra.

  Artikkel
 • Ringvirkninger av petroleumsnæringen i norsk økonomi

  Rapporter 2019/37

  Petroleumsnæringens etterspørsel er svært viktig for produksjonen i Norge. Denne rapporten analyserer og tallfester leveransene fra øvrige norske næringer til petroleumsnæringen, i tillegg til importen knyttet til aktiviteten på norsk sokkel.

  Publikasjon
 • Rekordstor vindkraftproduksjon

  Med 3,9 TWh har produksjonen av vindkraft aldri vært større enn i 2018 – en økning på 36 prosent fra året før. Likevel dominerer vannkraft fortsatt kraftproduksjonen.

  Artikkel
 • Oppjustert anslag for oljeinvesteringene i 2020

  Investeringene til rørtransport og utvinning av olje og gass blir nå anslått til 182,6 milliarder kroner for 2020. Det er 4,9 prosent mer enn i forrige rapportering. Oljeselskapenes anslag for 2019 utgjør nå 182,9 milliarder kroner.

  Artikkel
 • Investeringsveksten avtar i 2020

  Virksomhetens anslag for samlede investeringer innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning viser en klar vekst i 2019, men veksten avtar i 2020. Lavere vekst for oljeinvesteringene og reduserte investeringer i kraftforsyning ...

  Artikkel
 • Nedgang i sal av bensin og diesel

  Samla sal av petroleumsprodukt i oktober enda på 715 millionar liter, en nedgang på 5,7 prosent frå same periode i 2018.

  Artikkel
 • Ettermiddagsbyger eller væromslag for norsk sokkel?

  Siden starten på 60-tallet har oljenæringene i Norge vært preget av eventyrlig vekst. I dag øker konkurransen fra skiferolje og fornybar energi, og funnene på norsk sokkel blir stadig mer marginale. Samtidig har petroleumsnæringene kuttet kostnade...

  Artikkel