Strømprisene dro PPI ned

Publisert:

Tiårets første måned medførte en nedgang i produsentprisindeksen (PPI). Hovedårsaken til denne nedgangen kom fra de fleste av energivarene. En mindre dupp i prisene på råolje og naturgass, fikk selskap av et større fall i strømprisene.

Samlet sett falt PPI med 1,3 prosent fra desember 2019 til januar 2020. Den store nedgangen i strømprisene kan tilskrives flere faktorer. For det første har temperaturene vært høyere enn normalt i januar for store deler av landet, noe som har ført til lavere forbruk. Med det milde været har det også kommet mye nedbør, noe som har økt fyllingsgraden. Mye vind både i Norge og resten av Norden har også påvirket strømprisene, der uke 1 hadde den største totale vindkraftproduksjonen noensinne, på over 1,85 TWh.

Det eneste som dempet den totale prisnedgangen innen kraftforsyning, var en mindre økning i nettleie. Totalt endte prisendringen i kraftforsyning på 11,6 prosent nedgang.

Figur 1. Prisindeks. 2015=100

PPI totalt Energivarer
jan.15 100 99.63
feb.15 102.13 103.88
mar.15 103.47 106.96
apr.15 103.49 107.36
mai.15 103.43 107.66
jun.15 103.74 108.23
jul.15 101.35 103.09
aug.15 97 94
sep.15 96.82 93.66
okt.15 97.37 94.85
nov.15 97.79 94.82
des.15 93.42 85.85
jan.16 89.25 77.74
feb.16 86.9 72.93
mar.16 88 75.13
apr.16 88.66 76.59
mai.16 91.09 81.33
jun.16 93.67 86.65
jul.16 94.05 87.27
aug.16 92.4 83.9
sep.16 90.95 81.95
okt.16 92.97 86.73
nov.16 95.3 91.41
des.16 100.2 100.84
jan.17 100.52 101.31
feb.17 103.25 106.37
mar.17 102.18 103.81
apr.17 100.04 97.99
mai.17 99.22 95.48
jun.17 96.69 90.14
jul.17 95.71 87.77
aug.17 96.12 89.01
sep.17 98.87 95.99
okt.17 101.31 102.3
nov.17 104.59 108.55
des.17 107.57 115.99
jan.18 110.93 121.7
feb.18 108.11 114.42
mar.18 108.66 116.21
apr.18 112.25 124.58
mai.18 113.59 126.75
jun.18 116.08 132.44
jul.18 117.32 135.4
aug.18 117.96 136.68
sep.18 119.71 140.56
okt.18 124.06 150.34
nov.18 120.18 141.52
des.18 115.93 131.52
jan.19 116.31 130.64
feb.19 116.82 131.94
mar.19 114.41 126.44
apr.19 115.21 127.88
mai.19 114.07 125.34
jun.19 108.53 112.21
jul.19 107.17 108.73
aug.19 106.89 108.16
sep.19 106.91 107.53
okt.19 107.02 107.44
nov.19 108.84 112.28
des.19 113.34 120.93
jan.20 111.7 117.47

Svak oppgang for industrien.

Raffinerte petroleumsprodukter viste, i motsetning til de andre energivarene, en positiv vekst på 3,8 prosent. Prisene for andre næringer, som kjemisk industri og mineralproduktindustri, hadde oppganger på henholdsvis 2,3 og 5,0 prosent.

På den negative siden av skalaen finner vi særlig metallindustri og næringsmiddelindustri, med prisnedganger på henholdvis 2,7 og 1,2 prosent. For sistnevnte er det særlig sjømat på eksportmarkedet som tok seg en pause fra de siste måneders prisoppgang.

Totalt endte prisindeksen for industri opp 0,3 prosent.

Oppdaterte vekter for 2020

PPI beregnes som et veid gjennomsnitt av prisendringer. For at indeksen best mulig skal gjenspeile næringstrukturen i Norge, oppdateres vektene ved overgangen til nytt år. De nye vektene får effekt fra og med indeksen for januar, og representerer verdien av næringens produksjon året før.

Den største vektendringen fra 2019 til 2020 finner vi innen olje- og gassutvinning. Produksjonsverdiene sank i 2019 med over 100 milliarder kroner fra året før. Dette fører til en nedgang i vektandel på 6 prosentpoeng i 2020, til 31 prosent av totalen. Den store nedgangen i produksjonsverdi kan forklares med en liten prisnedgang på råolje og en betydelig prisnedgang på naturgass fra 2018 til 2019. Raffinerte petroleumsprodukter fikk også en nedgang i vektandel i 2020, på ca 0,9 prosentpoeng, og utgjør nå 7 prosent av totalen. Den siste av energivarene, kraft, hadde også en nedgang i produksjonsverdi fra 2018 til 2019, men får likevel en marginal økning i vektandel i 2020 på grunn av de store nedgangene i petroleumsnæringene.

Industrinæringene totalt får en solid økning i vektandel fra 2019 til 2020: 57 prosent i år mot 52 prosent i fjor. Det største bidraget til denne vektoppgangen kommer fra næringsmiddelindustrien, som fikk sin vektandel økt med 2 prosentpoeng.