Nedgang i omsetningen i industrien

Publisert:

Industriomsetningen gikk ned 1,4 prosent i perioden desember 2019- februar 2020 sammenlignet med forrige tremånedersperiode, viser sesongjusterte tall. Fra januar til februar 2020 var det også en nedgang, her på 1,6 prosent.

Indeksnivået for industriomsetningen var 160,4 (2005=100) i perioden desember 2019- februar 2020 mot 162,6 i tremånedersperioden før, viser sesongjusterte tall.

1  Indeksverdi for periode m er gjennomsnitt av periode m, m-1 og m-2.

Figur 1. Omsetningsindeks for industri. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt¹. 2005=100

Omsetningsindeks for industrien
Jan. 2010 137.1
Feb. 2010 136
Mar. 2010 135.1
Apr. 2010 135.5
Mai 2010 136.3
Juni 2010 137.5
Juli 2010 138.2
Aug. 2010 136.8
Sep. 2010 134.5
Okt. 2010 134.7
Nov. 2010 137.3
Des. 2010 138.3
Jan. 2011 137.4
Feb. 2011 136.6
Mar. 2011 135.4
Apr. 2011 136.7
Mai 2011 136.4
Juni 2011 137.9
Juli 2011 136.7
Aug. 2011 136.2
Sep. 2011 136.1
Okt. 2011 137.1
Nov. 2011 139.1
Des. 2011 141.6
Jan. 2012 143.4
Feb. 2012 144
Mar. 2012 143.8
Apr. 2012 142.7
Mai 2012 143.2
Juni 2012 142.8
Juli 2012 143.8
Aug. 2012 143.6
Sep. 2012 144.9
Okt. 2012 145
Nov. 2012 145.8
Des. 2012 145.4
Jan. 2013 146.6
Feb. 2013 145.5
Mar. 2013 146.7
Apr. 2013 146
Mai 2013 146.2
Juni 2013 147.5
Juli 2013 150.9
Aug. 2013 153.6
Sep. 2013 153.9
Okt. 2013 152.1
Nov. 2013 151.7
Des. 2013 151.2
Jan. 2014 150.2
Feb. 2014 151
Mar. 2014 150
Apr. 2014 151.7
Mai 2014 150.5
Juni 2014 149.7
Juli 2014 148.8
Aug. 2014 151.3
Sep. 2014 151.4
Okt. 2014 151.7
Nov. 2014 150.6
Des. 2014 151.9
Jan. 2015 149.9
Feb. 2015 149.8
Mar. 2015 151
Apr. 2015 153.3
Mai 2015 152.4
Juni 2015 150.8
Juli 2015 149.3
Aug. 2015 148.8
Sep. 2015 147.9
Okt. 2015 147.6
Nov. 2015 144.7
Des. 2015 143.2
Jan. 2016 141.1
Feb. 2016 139.9
Mar. 2016 139
Apr. 2016 138.4
Mai 2016 139.8
Juni 2016 139.6
Juli 2016 139.5
Aug. 2016 137.5
Sep. 2016 136.5
Okt. 2016 134.9
Nov. 2016 134.2
Des. 2016 133.1
Jan. 2017 135.2
Feb. 2017 137.5
Mar. 2017 140.2
Apr. 2017 140.4
Mai 2017 138.8
Juni 2017 137.7
Juli 2017 137.9
Aug. 2017 139.9
Sep. 2017 140.8
Okt. 2017 141.5
Nov. 2017 142.3
Des. 2017 144.7
Jan. 2018 145.1
Feb. 2018 145.4
Mar. 2018 145.1
Apr. 2018 146.4
Mai 2018 149.2
Juni 2018 151.9
Juli 2018 153.6
Aug. 2018 153.5
Sep. 2018 154.1
Okt. 2018 155.3
Nov. 2018 156.2
Des. 2018 154.8
Jan. 2019 155.6
Feb. 2019 156.1
Mar. 2019 157.6
Apr. 2019 158.3
Mai 2019 158.8
Juni 2019 160.1
Juli 2019 159.5
Aug. 2019 160
Sep. 2019 160.7
Okt. 2019 162
Nov. 2019 162.6
Des. 2019 162.7
Jan. 2020 161.9
Feb. 2020 160.4

Tremånedersendring: redusert omsetning i industrien

Sesongjusterte tall viser at industriomsetningen ble redusert med 1,4 prosent i perioden desember 2019- februar 2020 sammenlignet med den forrige tremånedersperioden.

Det ble meldt om redusert omsetning fra flere næringer i perioden. De som bidro mest til reduksjonen for industrien samlet sett var:

  • Maskinreparasjon og -installasjon
  • Bygging av skip og oljeplattformer
  • Metallvareindustrien

Næringsmiddelindustrien bidro mest til å dempe reduksjonen i industriens omsetning men en oppgang på 1,8 prosent i perioden.

1 Indeksverdi for periode m er gjennomsnitt av periode m, m-1 og m-2.

Figur 2. Utvalgte næringer. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt¹

Nærings-, drikkevare- og tobakkindustri Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri Metallvareindustri Bygging av skip og oljeplattformer Maskinindustri
Jan. 2014 168.1 152.4 172.5 129.6 274.0
Feb. 2014 168.4 153.1 171.8 131.2 264.5
Mar. 2014 166.2 149.3 173.3 159.0 258.6
Apr. 2014 170.5 147.5 172.2 164.8 265.9
Mai 2014 171.7 144.5 169.3 154.6 262.1
Juni 2014 172.7 142.5 168.0 150.5 266.5
Juli 2014 170.8 140.3 171.5 143.8 274.8
Aug. 2014 171.9 136.7 172.3 151.7 307.0
Sep. 2014 173.1 134.3 172.8 151.0 308.3
Okt. 2014 173.3 132.1 170.0 161.5 305.9
Nov. 2014 174.2 135.1 168.9 157.7 289.6
Des. 2014 175.9 133.6 171.5 155.5 295.8
Jan. 2015 177.9 127.9 160.0 138.8 304.0
Feb. 2015 177.6 123.3 157.7 141.8 306.8
Mar. 2015 177.1 127.6 156.5 139.5 318.3
Apr. 2015 178.0 131.0 164.6 154.7 307.6
Mai 2015 178.5 130.9 166.7 148.5 302.1
Juni 2015 179.1 132.1 162.8 143.6 278.9
Juli 2015 179.0 132.9 158.4 137.5 271.5
Aug. 2015 180.3 129.8 159.7 134.4 260.9
Sep. 2015 180.0 131.7 154.3 133.5 257.5
Okt. 2015 181.5 134.2 153.9 121.4 256.8
Nov. 2015 183.1 137.3 145.5 109.1 242.1
Des. 2015 185.5 131.2 150.1 113.0 235.4
Jan. 2016 186.7 123.4 150.0 120.0 221.1
Feb. 2016 190.4 116.1 150.5 120.7 212.4
Mar. 2016 193.0 111.8 145.0 111.8 205.5
Apr. 2016 194.1 110.4 142.7 106.1 198.1
Mai 2016 192.7 113.5 140.3 114.2 190.0
Juni 2016 193.8 115.0 143.4 116.1 168.1
Juli 2016 194.0 115.1 153.5 113.9 165.9
Aug. 2016 193.7 113.7 158.4 102.9 161.6
Sep. 2016 193.6 106.1 159.7 101.4 172.0
Okt. 2016 194.9 101.3 148.2 100.4 162.5
Nov. 2016 196.2 96.3 144.7 104.0 148.4
Des. 2016 196.0 99.9 140.6 99.6 130.9
Jan. 2017 196.4 116.5 141.6 97.5 125.3
Feb. 2017 197.4 132.5 141.3 91.2 130.2
Mar. 2017 198.5 141.7 148.7 95.1 128.4
Apr. 2017 196.2 137.7 146.3 95.7 127.6
Mai 2017 190.1 132.6 143.6 92.0 121.6
Juni 2017 185.6 131.3 143.4 85.8 123.1
Juli 2017 187.4 128.7 143.0 93.7 114.1
Aug. 2017 192.0 131.6 139.7 102.9 117.7
Sep. 2017 195.2 133.4 137.1 104.1 118.5
Okt. 2017 194.9 136.4 145.0 95.3 125.9
Nov. 2017 195.5 138.8 143.6 92.4 127.3
Des. 2017 198.3 146.0 142.9 94.9 139.4
Jan. 2018 195.5 150.6 138.9 95.2 139.5
Feb. 2018 194.8 150.6 146.0 96.7 140.7
Mar. 2018 192.2 146.5 143.1 95.5 137.4
Apr. 2018 197.6 143.6 148.4 99.0 141.0
Mai 2018 200.8 146.4 155.2 104.8 150.1
Juni 2018 201.5 150.9 159.8 111.6 151.1
Juli 2018 201.9 157.2 154.7 109.5 154.4
Aug. 2018 201.5 156.0 159.4 101.7 153.0
Sep. 2018 202.4 165.5 162.3 101.9 150.7
Okt. 2018 202.1 168.1 163.4 110.5 150.9
Nov. 2018 201.6 168.8 157.1 120.1 159.7
Des. 2018 202.4 157.0 156.2 120.4 166.4
Jan. 2019 204.1 152.5 162.6 119.0 172.7
Feb. 2019 203.8 151.0 168.4 129.0 172.8
Mar. 2019 203.2 151.4 173.5 134.6 170.8
Apr. 2019 205.4 153.2 176.6 131.2 173.5
Mai 2019 206.8 154.1 176.5 115.5 170.8
Juni 2019 210.0 150.4 177.8 120.4 179.6
Juli 2019 206.5 147.3 179.7 126.7 180.8
Aug. 2019 207.5 144.9 179.4 137.5 181.5
Sep. 2019 205.4 148.4 178.6 147.3 183.9
Okt. 2019 207.2 146.9 184.7 148.3 185.8
Nov. 2019 207.3 149.9 193.6 147.2 189.4
Des. 2019 208.2 150.7 198.7 144.4 188.8
Jan. 2020 208.9 150.5 193.2 145.1 191.2
Feb. 2020 210.9 147.4 186.1 142.0 183.5

Månedsendring: maskinindustri trekker industriomsetningen ned i februar

Industriomsetningen hadde en nedgang på 1,6 prosent fra januar til februar 2020, viser sesongjusterte tall. Det er hjemmemarkedet som viser nedgang, mens det er vekst i omsetningen fra eksportmarkedet i denne perioden. Næringene for bygging av skip og oljeplattformer og maskinindustrien var de største bidragsyterne til nedgangen i industriomsetningen, med et fall på henholdsvis 7,8 og 15 prosent.

Omsetningsvekst for næringsmiddelindustrien bidro til å dempe nedgangen i industriomsetningen.

Månedsendring: oppgang i industriomsetningen i eurosonen i januar 2020

Industriomsetningen i eurosonen hadde en oppgang på 2,4 prosent fra desember 2019 til januar 2020, viser sesongjusterte tall. I samme periode var det en nedgang på 1,2 prosent i Norge. Ellers i Norden gikk industriomsetningen i Danmark ned med 1,5 prosent og opp med 3,5 prosent i Sverige i denne perioden, ifølge EUs statistikkontor Eurostat.

Virkningene av Covid-19-viruset på omsetningsstatistikken for februar 2020

Tall for februar 2020: For februar 2020 måles omsetningen i norsk olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning for perioden 1. til 29. februar 2020. Regjeringens tiltak mot Covid-19-viruset ble iverksatt torsdag 12. mars 2020, og påvirker derfor ikke omsetningen som måles i denne perioden

Datainngangen: Tallene for februar ble samlet inn i perioden fra 2. mars til 3. april 2020. Svarprosenten for februar er høy selv om noe av datainnsamlingen ble gjennomført etter 12. mars. Svarprosenten for februar 2020 var 94,6 prosent mot 98,5 prosent i tilsvarende periode i fjor.

Kommende publiseringer: Statistisk sentralbyrå planlegger med å opprettholde publiseringsdatoene som er meldt i statistikkalenderen for denne statistikken. Det er derimot usikkerhet knyttet til datainngangen for de kommende månedene. Statistikken for mars 2020 vil bli publisert 8. mai 2020.

 

Kontakt