Nedgang i eksportprisene i februar

Publisert:

Produsentprisindeksen (PPI) gikk ned med 3,3 prosent fra januar til februar. Redusert eksportpris på olje og gass var det som påvirket mest, men også reduserte strømpriser hadde en del å si.

På grunn av påsken vil produsentprisindeksen for mars publiseres 8. april.

Fra januar til februar 2020 gikk PPI samlet sett ned 3,3 prosent. Størst var nedgangen på eksportmarkedet, med et prisfall på 5,7 prosent, mens hjemmemarkedsprisene falt med 0,9 prosent. PPI uten energivarer gikk opp 1,1 prosent.

Reduserte eksportpriser i februar

Reduserte eksportpriser skyldes i all hovedsak utvinning av råolje og naturgass som samlet gikk ned med rundt 11 prosent. Råolje Brent Blend lå ved utgangen av februar på rundt 50 dollar fatet, og målt i norske kroner falt prisen med rundt 9 prosent fra januar. Nedgangen kommer samtidig med at markedet frykter coronaviruset, og i en tid da den globale oljeetterspørselen har falt for første gang på mer enn ti år. Det anslås at viruset har ført til en reduksjon i oljeforbruket i Kina på rundt 25 prosent bare i februar. Den norske krona svekket seg ytterligere mot amerikanske dollar i februar og kan ha bidratt til å dempe prisfallet på eksportvarer fra Norge.

Unormal vinter sender gassprisen nedover

Prisen på naturgass falt kraftig i februar. Prisene påvirkes av forhold på verdensmarkedet. I Asia falt for eksempel gassprisene til rekordlave nivåer på grunn av bekymringer for at coronaviruset skal ramme etterspørselen. En varm vinter i Europa og i Asia har også bidratt til prisfallet, i følge Bloomberg.

Figur 1. Prisindeks. 2015=100

PPI totalt Råolje Naturgass
Jan. 2014 114.2 155.2 122.4
Feb. 2014 113.4 155.4 118.8
Mar. 2014 110.1 149.4 108.9
Apr. 2014 109.6 149.4 106.5
Mai 2014 108.6 151.5 98.7
Juni 2014 109.1 156.9 95.3
Juli 2014 108.5 153.7 88.6
Aug. 2014 107.7 147.0 88.2
Sep. 2014 107.7 144.3 91.7
Okt. 2014 107.5 134.1 103.4
Nov. 2014 104.5 125.1 95.2
Des. 2014 104.8 104.7 118.7
Jan. 2015 100.0 87.2 120.7
Feb. 2015 102.1 103.9 105.0
Mar. 2015 103.5 105.0 111.9
Apr. 2015 103.5 110.6 101.4
Mai 2015 103.4 114.9 96.1
Juni 2015 103.7 117.2 98.1
Juli 2015 101.4 108.9 97.8
Aug. 2015 97.0 91.2 98.9
Sep. 2015 96.8 93.8 94.6
Okt. 2015 97.4 94.9 91.3
Nov. 2015 97.8 93.2 92.3
Des. 2015 93.4 78.9 92.1
Jan. 2016 89.2 64.7 80.8
Feb. 2016 86.9 67.9 71.9
Mars.2016 88.0 78.5 63.3
Apr. 2016 88.7 82.6 60.2
Mai 2016 91.1 91.3 59.6
Juni 2016 93.7 97.3 62.6
Juli 2016 94.1 91.8 69.9
Aug. 2016 92.4 89.9 66.5
Sep. 2016 91.0 91.3 58.7
Okt. 2016 93.0 97.6 58.3
Nov. 2016 95.3 91.7 72.9
Des. 2016 100.2 108.4 84.5
Jan. 2017 100.5 108.9 80.6
Feb. 2017 103.2 107.7 91.8
Mar. 2017 102.2 104.7 92.5
Apr. 2017 100.0 107.1 74.6
Mai 2017 99.2 102.1 75.4
Juni 2017 96.7 92.3 75.9
Juli 2017 95.7 93.3 68.8
Aug. 2017 96.1 95.0 68.2
Sep. 2017 98.9 101.5 72.9
Okt. 2017 101.3 106.4 84.5
Nov. 2017 104.6 118.6 84.8
Des. 2017 107.6 122.9 95.5
Jan. 2018 110.9 127.3 105.5
Feb. 2018 108.1 118.2 92.5
Mar. 2018 108.7 121.1 93.4
Apr. 2018 112.3 131.2 107.8
Mai 2018 113.6 145.9 97.1
Juni 2018 116.1 143.2 102.8
Juli 2018 117.3 142.6 106.1
Aug. 2018 118.0 143.8 109.5
Sep. 2018 119.7 152.6 111.5
Okt. 2018 124.1 155.5 134.6
Nov. 2018 120.2 129.9 133.3
Des. 2018 115.9 118.3 120.6
Jan. 2019 116.3 120.9 120.7
Feb. 2019 116.8 131.4 110.8
Mar. 2019 114.4 136.4 90.0
Apr. 2019 115.2 144.8 82.1
Mai 2019 114.1 146.1 73.4
Juni 2019 108.5 126.9 66.0
Juli 2019 107.2 130.9 54.2
Aug. 2019 106.9 124.7 59.8
Sep. 2019 106.9 131.0 52.9
Okt. 2019 107.0 128.4 49.5
Nov. 2019 108.8 134.5 49.9
Des. 2019 113.3 137.4 70.8
Jan. 2020 111.8 134.0 69.0
Feb. 2020 108.1 121.5 59.7

Laveste strømpris på 20 år

Det milde været i kombinasjon med en del nedbør førte til lavt strømforbruk også i februar. Konsekvensene ble en ytterligere reduksjon i strømprisene, med en nedgang på 13,3 prosent fra forrige måned. Gjennomsnittlig kraftpris i Norge lå på rundt 13 øre/kWh i februar og er i følge NVE det laveste nivået som er observert i landet vårt på 20 år. Nettleien som inngår i indeksen for kraftforsyning var uendret fra januar til februar.

Økte industripriser

Fra januar til februar økte industriprisene med 1,4 prosent. I motsetning til energivarene ellers, var det en prisoppgang på raffinerte petroleumsprodukter i februar, opp 1,9 prosent. Et eksempel på andre industrinæringer med prisoppgang var næringsmiddelindustrien, der prisene økte med 1,8 prosent, hovedsakelig på grunn av fisk og meierivarer.