En urolig verden preget PPI

Publisert:

Mars førte med seg den største månedsnedgangen i produsentprisindeksen (PPI) på over 15 år. Usikkerhet knyttet til koronapandemien og petroleumsmarkedene er hovedårsakene til nedgangen.

Samlet sett falt PPI med 7,5 prosent fra februar til mars 2020. Sett bort i fra energivarer er det imidlertid en svak oppgang i PPI på 0,4 prosent. Nedgangen i energiprisene var på hele 18,7 prosent. De største bidragene kom fra prisene på naturgass og særlig råolje. Disse to hadde samlet sett en nedgang på hele 22,7 prosent, målt i norske kroner. For olje startet måneden med at et fat Brent Blend gikk for om lag 50 dollar, mens denne prisen var om lag halvert ved månedsslutt. Priskrigen mellom OPEC og Russland, har sammen med markedenes uro rundt pandemien, vært de største bidragsyterne til denne prisbanen. Dette voldsomme prisfallet i Norges viktigste eksportnæring ble i PPI dempet noe av en rekordsvak krone.

Figur 1. Prisindeks. 2015=100

PPI totalt PPI uten energivarer Energivarer
jan.15 100 100.35 99.63
feb.15 102.13 100.46 103.88
mar.15 103.47 100.16 106.96
apr.15 103.49 99.83 107.36
mai.15 103.43 99.43 107.66
jun.15 103.74 99.48 108.23
jul.15 101.35 99.71 103.09
aug.15 97 99.84 94
sep.15 96.82 99.8 93.66
okt.15 97.37 99.76 94.85
nov.15 97.79 100.6 94.82
des.15 93.42 100.59 85.85
jan.16 89.25 100.32 77.74
feb.16 86.9 100.41 72.93
mar.16 88 100.41 75.13
apr.16 88.66 100.29 76.59
mai.16 91.09 100.44 81.33
jun.16 93.67 100.3 86.65
jul.16 94.05 100.45 87.27
aug.16 92.4 100.49 83.9
sep.16 90.95 99.55 81.95
okt.16 92.97 98.83 86.73
nov.16 95.3 98.84 91.41
des.16 100.2 99.26 100.84
jan.17 100.52 99.46 101.31
feb.17 103.25 100.48 106.37
mar.17 102.18 100.5 103.81
apr.17 100.04 101.04 97.99
mai.17 99.22 101.45 95.48
jun.17 96.69 100.98 90.14
jul.17 95.71 101.08 87.77
aug.17 96.12 100.9 89.01
sep.17 98.87 100.56 95.99
okt.17 101.31 100.18 102.3
nov.17 104.59 101.27 108.55
des.17 107.57 101.02 115.99
jan.18 110.93 102.6 121.7
feb.18 108.11 103.08 114.42
mar.18 108.66 102.72 116.21
apr.18 112.25 102.77 124.58
mai.18 113.59 103.48 126.75
jun.18 116.08 103.6 132.44
jul.18 117.32 103.67 135.4
aug.18 117.96 103.84 136.68
sep.18 119.71 104.01 140.56
okt.18 124.06 104.33 150.34
nov.18 120.18 104.12 141.52
des.18 115.93 104.13 131.52
jan.19 116.31 105.57 130.64
feb.19 116.82 105.44 131.94
mar.19 114.41 105.61 126.44
apr.19 115.21 105.87 127.88
mai.19 114.07 105.91 125.34
jun.19 108.53 106.72 112.21
jul.19 107.17 107.15 108.73
aug.19 106.89 107.1 108.16
sep.19 106.91 107.69 107.53
okt.19 107.02 107.95 107.44
nov.19 108.84 107.23 112.28
des.19 113.34 108.29 120.93
jan.20 111.8 107.94 117.69
feb.20 108.05 109.1 107.06
mar.20 99.99 109.52 87.07

Petroleum ga nedgang også innenfor industrien.

Også innen industrien er petroleum ansvarlig for en prisnedgang. Prisene for raffinerte petroleumsprodukter falt med hele 13,9 prosent fra februar til mars. Dette skjedde etter flere måneder med oppgang, og kan settes i sammenheng med at prisene på naturgass og råolje også før det kraftige oljeprisfallet i mars har hatt en nedadgående utvikling.

Noen industrier opplevde derimot et oppsving i prisene. Her kan metallindustrien og sjømatindustrien nevnes, med økninger på henholdsvis 2,1 og 1,7 prosent, målt i norske kroner. Dette er store eksportnæringer, og noe av prisøkningen i disse næringen kan tilskrives den svake krona.

Fjerde måned på rad med lavere strømpriser

En del av det økonomiske bildet som i noe mindre grad har vært preget av verdens uroligheter, er strømprisene. Selv om koronautbruddet har redusert prisene på gass og CO2-kvoter ute i det europeiske markedet, har koronasituasjonen i seg selv ikke ført til noen etterspørselsreduksjon i Norden. Tilgangen til strøm har derimot vært svært god i hele 2020, med god fyllingsgrad og en stabil vindkraftproduksjon. Dette har vært bidragsgivende til at spotprisen var den laveste siden sommeren 2015.

Det eneste som dempet den totale prisnedgangen innen kraftforsyning, var en mindre økning i nettleie. Totalt endte prisendringen i kraftforsyning på 5,5 prosent nedgang.