Fortsatt høy omsetning i industrien

Publisert:

Industriomsetningen gikk opp 0,4 prosent i perioden november 2019- januar 2020 sammenlignet med forrige tremånedersperiode, viser sesongjusterte tall. Fra desember 2019 til januar 2020 var det imidlertid en nedgang på 1,4 prosent.

Indeksnivået for industriomsetningen var 162,7 (2005=100) i perioden november 2019- januar 2020 mot 162,1 i tremånedersperioden før, viser sesongjusterte tall.

1  Indeksverdi for periode m er gjennomsnitt av periode m, m-1 og m-2.

Figur 1. Omsetningsindeks for industri. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt¹. 2005=100

Omsetningsindeks for industrien
Jan. 2010 137.1
Feb. 2010 136
Mar. 2010 135.1
Apr. 2010 135.5
Mai 2010 136.3
Juni 2010 137.5
Juli 2010 138.2
Aug. 2010 136.8
Sep. 2010 134.5
Okt. 2010 134.7
Nov. 2010 137.3
Des. 2010 138.3
Jan. 2011 137.4
Feb. 2011 136.6
Mar. 2011 135.4
Apr. 2011 136.7
Mai 2011 136.4
Juni 2011 137.9
Juli 2011 136.7
Aug. 2011 136.2
Sep. 2011 136.1
Okt. 2011 137.1
Nov. 2011 139.1
Des. 2011 141.6
Jan. 2012 143.4
Feb. 2012 144
Mar. 2012 143.8
Apr. 2012 142.7
Mai 2012 143.2
Juni 2012 142.8
Juli 2012 143.8
Aug. 2012 143.6
Sep. 2012 144.9
Okt. 2012 145
Nov. 2012 145.8
Des. 2012 145.4
Jan. 2013 146.6
Feb. 2013 145.5
Mar. 2013 146.7
Apr. 2013 146
Mai 2013 146.2
Juni 2013 147.5
Juli 2013 150.9
Aug. 2013 153.6
Sep. 2013 153.9
Okt. 2013 152.1
Nov. 2013 151.7
Des. 2013 151.2
Jan. 2014 150.2
Feb. 2014 151.2
Mar. 2014 150.2
Apr. 2014 151.9
Mai 2014 150.4
Juni 2014 149.7
Juli 2014 148.7
Aug. 2014 151.2
Sep. 2014 151.3
Okt. 2014 151.7
Nov. 2014 150.6
Des. 2014 152
Jan. 2015 150
Feb. 2015 150
Mar. 2015 151.1
Apr. 2015 153.4
Mai 2015 152.3
Juni 2015 150.7
Juli 2015 149.2
Aug. 2015 148.8
Sep. 2015 147.9
Okt. 2015 147.5
Nov. 2015 144.7
Des. 2015 143.4
Jan. 2016 141.2
Feb. 2016 139.9
Mar. 2016 138.8
Apr. 2016 138.1
Mai 2016 139.7
Juni 2016 139.5
Juli 2016 139.4
Aug. 2016 137.4
Sep. 2016 136.5
Okt. 2016 134.9
Nov. 2016 134.3
Des. 2016 133.3
Jan. 2017 135.4
Feb. 2017 137.7
Mar. 2017 140.1
Apr. 2017 140.3
Mai 2017 138.6
Juni 2017 137.6
Juli 2017 137.8
Aug. 2017 139.8
Sep. 2017 140.7
Okt. 2017 141.5
Nov. 2017 142.4
Des. 2017 145
Jan. 2018 145.5
Feb. 2018 145.6
Mar. 2018 144.9
Apr. 2018 146.1
Mai 2018 148.9
Juni 2018 151.7
Juli 2018 153.4
Aug. 2018 153.4
Sep. 2018 154.1
Okt. 2018 155.3
Nov. 2018 156.4
Des. 2018 155.3
Jan. 2019 156.1
Feb. 2019 156.2
Mar. 2019 157.3
Apr. 2019 157.8
Mai 2019 158.6
Juni 2019 159.9
Juli 2019 159.3
Aug. 2019 159.9
Sep. 2019 160.7
Okt. 2019 162.1
Nov. 2019 162.9
Des. 2019 163.3
Jan. 2020 162.7

Tremånedersendring: oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri bidrar til vekst

Sesongjusterte tall viser at industriomsetningen økte med 0,4 prosent i perioden november 2019- januar 2020 sammenlignet med den forrige tremånedersperioden. Det var hjemmemarkedet som sto for veksten.

Det var næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri som bidro mest til veksten for industrien samlet sett med en oppgang på 3,1 prosent. Økte priser på raffinerte petroleumsprodukter i perioden var en medvirkende årsak til omsetningsveksten for denne næringsgruppen. For mer om prisutviklingen i industrien, se Produsentprisindeksen.

Øvrige næringer som bidro positivt var:

  • Metallvareindustrien
  • Maskinindustrien
  • Næringsmiddelindustrien

1 Indeksverdi for periode m er gjennomsnitt av periode m, m-1 og m-2.

Figur 2. Utvalgte næringer. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt¹

Nærings-, drikkevare- og tobakkindustri Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri Metallvareindustri Bygging av skip og oljeplattformer Maskinindustri
Jan. 2014 168.1 152.4 172.4 129.6 274.0
Feb. 2014 168.4 153.0 172.4 131.2 265.1
Mar. 2014 166.2 149.3 173.8 159.9 259.0
Apr. 2014 170.5 147.4 172.7 165.8 266.4
Mai 2014 171.7 144.5 169.2 154.8 262.1
Juni 2014 172.7 142.5 168.0 150.6 266.6
Juli 2014 170.8 140.3 171.5 144.0 274.8
Aug. 2014 171.9 136.6 172.2 151.8 306.8
Sep. 2014 173.1 134.2 172.7 151.1 308.5
Okt. 2014 173.3 132.0 170.0 161.7 306.3
Nov. 2014 174.2 135.2 169.0 157.8 290.0
Des. 2014 175.9 133.8 171.6 155.6 296.3
Jan. 2015 177.9 128.2 160.1 138.6 304.4
Feb. 2015 177.6 123.4 158.3 142.5 307.9
Mar. 2015 177.1 127.6 156.9 140.1 318.9
Apr. 2015 178.0 130.9 164.9 155.4 308.1
Mai 2015 178.5 130.9 166.7 148.6 302.0
Juni 2015 179.1 132.0 162.8 143.7 278.9
Juli 2015 179.0 132.8 158.5 137.8 271.3
Aug. 2015 180.3 129.7 159.7 134.5 260.7
Sep. 2015 180.0 131.7 154.3 133.5 257.7
Okt. 2015 181.5 134.1 153.9 121.4 257.1
Nov. 2015 183.1 137.4 145.6 109.2 242.6
Des. 2015 185.5 131.5 150.3 113.0 235.7
Jan. 2016 186.6 123.7 150.2 119.7 221.4
Feb. 2016 190.5 116.3 150.3 119.7 211.4
Mar. 2016 193.1 111.8 144.6 110.8 204.3
Apr. 2016 194.2 110.4 142.2 105.4 196.8
Mai 2016 192.8 113.4 140.1 114.4 189.8
Juni 2016 193.8 114.9 143.5 116.3 168.0
Juli 2016 194.0 115.0 153.6 114.2 165.6
Aug. 2016 193.6 113.5 158.5 103.0 161.3
Sep. 2016 193.6 106.0 159.8 101.7 172.1
Okt. 2016 194.8 101.3 148.2 100.8 162.8
Nov. 2016 196.1 96.5 144.9 104.5 148.9
Des. 2016 196.0 100.2 140.7 99.7 131.3
Jan. 2017 196.3 117.0 141.8 97.3 125.7
Feb. 2017 197.4 132.6 141.3 90.6 130.3
Mar. 2017 198.6 141.5 148.4 94.8 128.3
Apr. 2017 196.4 137.3 146.0 95.4 127.2
Mai 2017 190.2 132.4 143.5 92.1 121.3
Juni 2017 185.6 131.2 143.5 86.0 122.9
Juli 2017 187.4 128.6 143.2 94.1 113.8
Aug. 2017 192.0 131.4 139.9 103.1 117.5
Sep. 2017 195.2 133.2 137.3 104.4 118.6
Okt. 2017 194.9 136.3 145.1 95.8 126.3
Nov. 2017 195.5 139.1 143.9 93.2 127.9
Des. 2017 198.2 146.6 143.2 95.1 140.2
Jan. 2018 195.3 151.4 139.3 95.2 140.8
Feb. 2018 194.8 150.9 145.9 95.6 141.0
Mar. 2018 192.3 146.2 142.7 94.8 137.1
Apr. 2018 197.8 143.0 147.8 98.3 139.9
Mai 2018 201.0 146.0 155.0 104.9 149.6
Juni 2018 201.5 150.6 159.9 111.9 150.7
Juli 2018 201.9 157.0 155.0 110.1 154.0
Aug. 2018 201.5 155.8 159.6 102.2 152.7
Sep. 2018 202.4 165.4 162.7 102.6 150.7
Okt. 2018 202.0 168.1 163.7 111.6 151.4
Nov. 2018 201.6 169.2 157.6 121.7 160.7
Des. 2018 202.3 157.8 156.8 121.1 168.0
Jan. 2019 203.8 153.5 163.4 119.2 175.3
Feb. 2019 203.8 151.3 168.1 126.8 173.0
Mar. 2019 203.3 150.9 172.7 132.9 169.9
Apr. 2019 205.7 152.2 175.4 129.4 171.1
Mai 2019 207.0 153.5 176.3 115.6 170.2
Juni 2019 210.1 150.0 177.9 120.7 179.2
Juli 2019 206.5 147.2 180.0 127.5 180.4
Aug. 2019 207.5 144.8 179.7 138.3 181.2
Sep. 2019 205.4 148.4 179.1 148.7 184.0
Okt. 2019 207.1 147.0 185.2 149.9 186.5
Nov. 2019 207.2 150.3 194.3 149.4 190.7
Des. 2019 208.0 151.5 199.5 145.1 190.8
Jan. 2020 208.5 151.5 193.8 148.3 192.5

Månedsendring: industriomsetningen ned i januar 2020

Industriomsetningen hadde en nedgang på 1,4 prosent fra desember 2019 til januar 2020, viser sesongjusterte tall. Næringen for bygging av skip og oljeplattformer var den største bidragsyteren til nedgangen i industriomsetningen, med et fall på nesten 13 prosent. Nedgangen kommer etter en kraftig oppgang i desember 2019, som skyldtes noen store leveranser. Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri, med en nedgang på 5,3 prosent i perioden, bidro også betydelig til den negative utviklingen i perioden.

Omsetningsvekst for næringene maskinreparasjon og -installasjon og næringsmiddelindustri bidro til å dempe nedgangen i industriomsetningen.

Månedsendring: nedgang i industriomsetningen i eurosonen i desember 2019

Industriomsetningen i eurosonen hadde en nedgang på 0,8 prosent fra november til desember 2019, viser sesongjusterte tall. I samme periode var det en oppgang på 0,4 prosent i Norge. Ellers i Norden gikk industriomsetningen i Danmark opp med 1,7 prosent og ned med 2,2 prosent i Sverige i denne perioden, ifølge EUs statistikkontor Eurostat.

Kontakt