Statistikkområde

Energi og industri: Industri og bergverksdrift

Alt innhold for delområdet industri og bergverksdrift

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Fremdeles svake tall for industrien

  Norske industriledere melder om ytterligere fall i totalt produksjonsvolum i årets 3. kvartal. Det er lav ordretilgang og stor usikkerhet knyttet til koronapandemien. Den generelle bedømmelsen for 4. kvartal 2020 preges av pessimisme hos flertalle...

  Artikkel
 • PPI fortsetter oppgangen

  Produsentprisindeksen (PPI) fortsatte i september å øke etter flere måneder med nedgang i 2020. Indeksen steg med 2,8 prosent denne måneden, med økt gasspris som viktigste driver.

  Artikkel
 • Uendret omsetning i industrien

  Industriomsetningen falt med 0,3 prosent i perioden juni-august 2020 sammenlignet med forrige tremånedersperiode, viser sesongjusterte tall. Fra juli til august 2020 var det imidlertid en oppgang på 2,4 prosent for industrien samlet sett.

  Artikkel
 • Industriproduksjonen steg kraftig i august

  Norsk industriproduksjon hadde en kraftig økning på 3 prosent fra juli til august, viser sesongjusterte tall. Vekst i metallvareindustri og maskinindustri stod for mye av den samlede oppgangen. I perioden juni-august var den totale industriproduks...

  Artikkel
 • Første prisoppgang i PPI siden desember

  Økte priser innen energivarer bidro sterkt til at Produsentprisindeksen (PPI) gikk opp med 1,2 prosent fra juli til august 2020. Naturgass hadde mest å si for prisoppgangen, men også raffinerte petroleumsprodukter og elektrisitet var viktige bidrag.

  Artikkel
 • Dette er Norge 2020

  Hvor gamle blir vi, hvor mye tjener vi, og hvor mange har fritidshus i utlandet? Dette er noe av det du får svar på i den nyeste utgaven av Dette er Norge.

  Publikasjon
 • Omsetningen i industrien fortsetter å falle

  Industriomsetningen falt med 3,8 prosent i perioden mai-juli 2020 sammenlignet med forrige tremånedersperiode, viser sesongjusterte tall. Fra juni til juli 2020 var det en nedgang på 1,0 prosent for industrien samlet sett.

  Artikkel
 • Næringsmiddelindustrien bidro til auke i industriproduksjonen i juli

  Norsk industriproduksjon hadde ein tydeleg auke på 1,8 prosent frå juni til juli 2020, viser sesongjusterte tal. Vekst i næringsmiddel- og drikkevareindustrien sto for mykje av den samla oppgangen. I mai-juli 2020 viste den samla produksjonen ein ...

  Artikkel
 • Marginal vekst i oljeinvesteringene for 2020

  Investeringene til rørtransport og utvinning av olje og gass for 2020 blir nå oppgitt til 184,6 milliarder kroner. Anslaget er 2,4 prosent høyere enn i forrige måling. Sammenlignet med 2019 er det nå ventet en vekst på marginale 1,6 prosent.

  Artikkel
 • Kraftig investeringsfall i industrien i 2020

  Virksomhetenes nyeste anslag for samlede investeringer innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning tyder på en nedgang i 2020. Lavere industriinvestering er hovedårsaken til den samlede nedgangen. Oppdaterte investeringsansla...

  Artikkel
 • Energivarer trekker PPI i hver sin retning

  Produsentprisindeksen (PPI) var uendret fra juni til juli 2020. Prisoppgang på raffinerte petroleumsprodukter og råolje utjevnet øvrige prisnedganger i energivarer og enkelte industrinæringer.

  Artikkel
 • Omsetningen i industrien falt kraftig i 2. kvartal

  Industriomsetningen gikk ned med hele 7,5 prosent fra 1. til 2. kvartal 2020, viser sesongjusterte tall. Fra mai til juni 2020 var det imidlertid en oppgang på 2,5 prosent for industrien samlet sett.

  Artikkel
 • Marginal auke i industriproduksjonen i juni

  Norsk industriproduksjon auka marginalt med 0,4 prosent frå mai til juni viser sesongjusterte tal. Aktiviteten var framleis sterkt prega av verknadene av koronaviruset sjølv om han tok seg litt opp i nokre næringar. I 2. kvartal fall produksjonen ...

  Artikkel
 • Nedturen fortsetter i industrien

  Norske industriledere melder om ytterligere fall i totalt produksjonsvolum i årets 2. kvartal. Stor usikkerhet knyttet til koronapandemien bidrar til at den generelle bedømmelsen for 3. kvartal 2020 preges av pessimisme hos flertallet av industril...

  Artikkel
 • Fortsatt nedgang i PPI

  I juni sank produsentprisindeksen (PPI) for sjette måned på rad. Nedgangen kom både utenfor og innenfor energivarer.

  Artikkel