Solid prisvekst i PPI ved årets start

Publisert:

Produsentprisindeksen (PPI) økte med 5,3 prosent i januar. En økning i prisene på flere energivarer bidro sterkt til denne oppgangen. Strømprisene hadde den prosentvis største økningen.

Ser man bort fra energivarer, viste PPI en mindre oppgang på 0,3 prosent. Prisene på energivarer totalt endte med en oppgang på hele 14,4 prosent. Et viktig bidrag her kom fra kraftforsyning. Prisene på kraftforsyning fikk en økning på 41 prosent i januar. I følge NVEs ukesrapporter skyldes økningene flere forhold, i all hovedsak relatert til værsituasjonen. Den største bidragsyteren var de lave temperaturene gjennom hele måneden. Lavere temperatur fordrer høyere forbruk, og blant annet kunne uke 2 skimte med det høyeste ukesforbruket siden 2008. I tillegg har det vært lite vind i Norden, samt lave nedbørsmengder i Norge. Dette har bidratt ytterligere til høyere priser. Som en dempende faktor kommer en relativt sett stor nedgang i nettleie på 3,9 prosent.

Prisene på råolje og naturgass er også svært viktige energivarer, og dermed også viktige i PPI. Oljeprisen fikk et nytt oppsving i januar, og fikk selskap av en sterk økning i gassprisen. Samlet sett fikk disse to en positiv prisendring på 11,7 prosent. Tjenester tilknyttet olje- og gassnæring fikk derimot en nedgang på 2,8 prosent. Det siste segmentet av energivarene, raffinerte petroleumsprodukter, gikk opp 7,3 prosent. Dette blir, som strømmen, delvis forklart med det kalde været i Europa i januar.

Økning innen industrien

Prisene i industrien samlet økte med 1,3 prosent i januar. Hvis man tar ut de raffinerte petroleumsproduktene, var økningen noe mer moderat, med 0,6 prosent. Både metallindustrien og maskinindustrien ble registrert med økning i prisene.

Næringsmiddelindustrien bidro ikke til prisoppgangen i industrien. Denne viktige næringen hadde et prisfall på 0,9 prosent. Dens største undergruppe er sjømatnæringen som fikk et prisfall på 1,6 prosent. Innen eksport er sjømat helt dominerende, og fikk på dette markedet en nedgang på 3,2 prosent. Også drikkevareindustrien hadde en nedgang, med 1,5 prosent samlet for begge markeder.

Metallindustrien, som er særlig viktig på eksportmarkedet, hadde en samlet oppgang på 0,8 prosent. Bidragene kommer både fra ikke-jernholdige metaller som aluminium og sink, men også fra økte priser på stål på verdensmarkedet. Maskinindustrien hadde en oppgang på 0,9 prosent.

Vel så interessant er det at tolvmånedersveksten har vært relativ stor for både metallindustri og maskinindustri. I alt økte prisene fra januar 2020 til januar 2021 med henholdsvis 9,7 prosent og 4,4 prosent.

Figur 1. Prisindeks. 2015=100

Industri totalt Metallindustri Maskinindustri
Jan. 2015 98.91 105.06 102.89
Feb. 2015 99.78 104.14 102.83
Mars 2015 100.54 106.62 98.13
April 2015 100.79 103.67 97.95
Mai 2015 100.94 102.19 98.5
Juni 2015 101.09 101.81 98.57
Juli 2015 101.19 99.6 98.31
Aug. 2015 100.04 96.78 98.43
Sep. 2015 98.83 96.18 98.51
Okt. 2015 99.24 95.74 98.77
Nov. 2015 99.83 95.1 103.54
Des. 2015 98.81 93.12 103.56
Jan. 2016 97.5 91.9 102.73
Feb. 2016 96.82 90.73 102.66
Mars 2016 97.05 90.42 102.65
April 2016 97.8 89.22 102.62
Mai 2016 99.23 89.69 102.62
Juni 2016 100.38 89.74 102.62
Juli 2016 101.7 93.34 102.65
Aug. 2016 100.52 96.52 102.78
Sep. 2016 100.04 95.05 102.73
Okt. 2016 100.55 93.67 102.43
Nov. 2016 101.39 96 102.44
Des. 2016 102.1 98.73 102.67
Jan. 2017 104.12 100.86 104.02
Feb. 2017 106.06 105.36 104.19
Mars 2017 105.53 107.71 104.13
April 2017 105.84 110.5 103.79
Mai 2017 105.71 111.15 103.72
Juni 2017 105.02 110.01 103.93
Juli 2017 104.43 110.04 103.91
Aug. 2017 104.36 110.27 103.21
Sep. 2017 105.72 111.99 103.29
Okt. 2017 106.19 110.25 103.37
Nov. 2017 107.45 116.62 103.41
Des. 2017 109.12 118 103.5
Jan. 2018 110.1 118.54 103.62
Feb. 2018 110.04 122.26 103.63
Mars 2018 109.9 121.81 103.69
April 2018 110.39 121.87 103.79
Mai 2018 112.81 125.09 104.34
Juni 2018 113.98 127.44 104.64
Juli 2018 113.87 124.88 104.77
Aug. 2018 113.46 122.72 105.53
Sep. 2018 113.56 121.53 105.35
Okt. 2018 115.04 120.6 105.24
Nov. 2018 114.85 119.46 105.97
Des. 2018 113.12 118.64 106.16
Jan. 2019 112.51 119.85 107.15
Feb. 2019 113.64 120.33 108.14
Mars 2019 114.03 121.64 108.18
April 2019 114.88 121.61 108.4
Mai 2019 115.07 120.33 108.54
Juni 2019 114.17 119.2 108.67
Juli 2019 112.94 118.36 108.7
Aug. 2019 113.01 121.3 108.93
Sep. 2019 112.88 125.72 109.3
Okt. 2019 114.66 128.1 109.39
Nov. 2019 115.2 125.96 109.48
Des. 2019 116.04 124.4 109.53
Jan. 2020 116.4 121.1 109.62
Feb. 2020 117.97 122.44 112.18
Mars 2020 116.45 124.97 112.41
April 2020 113.3 127.45 113.74
Mai 2020 111.35 126.81 113.69
Juni 2020 111.71 122.75 112.84
Juli 2020 112.63 121.73 113.33
Aug. 2020 112.67 121.89 113.37
Sep. 2020 112.71 124.32 113.28
Okt. 2020 113.03 125.98 113.64
Nov. 2020 114.28 129.13 113.62
Des. 2020 114.71 131.79 113.43
Jan. 2021 116.18 132.79 114.43

Oppdaterte vekter for 2021

PPI beregnes som et veid gjennomsnitt av prisendringer. For at indeksen best mulig skal gjenspeile næringsstrukturen i Norge, oppdateres vektene ved overgangen til et nytt år. De nye vektene får effekt fra og med indeksen for januar.

Verdinedgangen i olje- og gassnæringa fortsatte fra 2019 og gjennom 2020, noe som gjenspeiles i vektene for 2021. Det er i hovedsak eksport av naturgass som får vektnedgang i år, da eksporten sank med rundt 80 milliarder kr fra 2019 til 2020. Dette ga en nedgang i vektandel på 8 prosentpoeng på eksportmarkedet, fra 25 til 17 prosent. På hjemme- og eksportmarkedet sammenlagt er vektnedgangen i naturgass på snaue 5 prosentpoeng. Råolje har kun en marginal nedgang i PPI som helhet, og veier dermed omtrent like tungt i totalindeksen som året før.

Ettersom de øvrige energivarene, raffinert petroleum og elektrisitet, også hadde verdinedganger i 2020, reduseres energivarenes totale vekt i PPI med 7,7 prosentpoeng fra fjoråret.

Industrisektoren som helhet får økt sin vektandel i 2021, og utgjør nå 62 prosent av total vekt i PPI, mot 57 prosent i fjor. Det er næringsmiddelindustrien som i størst grad bidrar til denne vektøkningen. Av andre næringer med oppgang kan nevnes tjenester til bergverksdrift og utvinning, samt maskinreparasjon og -installasjon. Disse tjenestenæringene får økt sine vektandeler i PPI med henholdsvis 1,4 og 0,7 prosentpoeng fra fjoråret.