Ytterligere økning i omsetningen i industrien

Publisert:

Industriomsetningen fortsetter den positive utviklingen og økte med 4,0 prosent i perioden desember 2020 - februar 2021, sammenlignet med forrige tremåneders periode, ifølge sesongjusterte tall. Fra januar til februar 2021 var det en oppgang på 2,8 prosent.

Indeksnivået for industriomsetningen var 160,9 (2005=100) i perioden desember 2020 - februar 2021 mot 154,7 i tremånedersperioden før, viser sesongjusterte tall. Industriomsetningen har etter en periode med vekst gjennom andre halvår 2020 og inn i 2021 hentet inn det kraftige fallet som kom når koronapandemien inntraff første halvår 2020, og ligger nå på et høyere nivå enn i februar 2020.

1  Indeksverdi for periode m er gjennomsnitt av periode m, m-1 og m-2.

Figur 1. Omsetningsindeks for industri. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt¹. 2005=100

Omsetningsindeks for industrien
Jan. 2011 137.4
Feb. 2011 136.6
Mar. 2011 135.4
Apr. 2011 136.7
Mai 2011 136.4
Juni 2011 137.9
Juli 2011 136.7
Aug. 2011 136.2
Sep. 2011 136.1
Okt. 2011 137.1
Nov. 2011 139.1
Des. 2011 141.6
Jan. 2012 143.4
Feb. 2012 144
Mar. 2012 143.8
Apr. 2012 142.7
Mai 2012 143.2
Juni 2012 142.8
Juli 2012 143.8
Aug. 2012 143.6
Sep. 2012 144.9
Okt. 2012 145
Nov. 2012 145.8
Des. 2012 145.4
Jan. 2013 146.6
Feb. 2013 145.5
Mar. 2013 146.7
Apr. 2013 146
Mai 2013 146.2
Juni 2013 147.5
Juli 2013 150.9
Aug. 2013 153.6
Sep. 2013 153.9
Okt. 2013 152.1
Nov. 2013 151.7
Des. 2013 151.2
Jan. 2014 150.2
Feb. 2014 151
Mar. 2014 150
Apr. 2014 151.7
Mai 2014 150.5
Juni 2014 149.7
Juli 2014 148.8
Aug. 2014 151.3
Sep. 2014 151.4
Okt. 2014 151.7
Nov. 2014 150.6
Des. 2014 151.9
Jan. 2015 149.9
Feb. 2015 149.8
Mar. 2015 151
Apr. 2015 153.3
Mai 2015 152.4
Juni 2015 150.8
Juli 2015 149.3
Aug. 2015 148.8
Sep. 2015 147.9
Okt. 2015 147.6
Nov. 2015 144.7
Des. 2015 143.2
Jan. 2016 141.1
Feb. 2016 139.9
Mar. 2016 139
Apr. 2016 138.4
Mai 2016 139.8
Juni 2016 139.6
Juli 2016 139.5
Aug. 2016 137.5
Sep. 2016 136.5
Okt. 2016 134.9
Nov. 2016 134.2
Des. 2016 133.1
Jan. 2017 135.2
Feb. 2017 137.5
Mar. 2017 140.2
Apr. 2017 140.4
Mai 2017 138.8
Juni 2017 137.7
Juli 2017 137.9
Aug. 2017 139.9
Sep. 2017 140.8
Okt. 2017 141.5
Nov. 2017 142.3
Des. 2017 144.7
Jan. 2018 145.1
Feb. 2018 145.4
Mar. 2018 145.1
Apr. 2018 146.4
Mai 2018 149.2
Juni 2018 151.9
Juli 2018 153.6
Aug. 2018 153.5
Sep. 2018 154.1
Okt. 2018 155.3
Nov. 2018 156.2
Des. 2018 154.8
Jan. 2019 155.6
Feb. 2019 156.1
Mar. 2019 157.5
Apr. 2019 158.3
Mai 2019 158.9
Juni 2019 160.1
Juli 2019 159.4
Aug. 2019 159.9
Sep. 2019 160.7
Okt. 2019 161.9
Nov. 2019 162.6
Des. 2019 162.8
Jan. 2020 162.1
Feb. 2020 160.5
Mar. 2020 160.7
Apr. 2020 155.9
Mai 2020 152.6
Juni 2020 148.8
Juli 2020 150.3
Aug. 2020 151.9
Sep. 2020 151.8
Okt. 2020 152.9
Nov. 2020 154.7
Des. 2020 155.5
Jan. 2021 158.1
Feb. 2021 160.9

Tremånedersendring: oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri trekker omsetningen opp

Sesongjusterte tall viser at industriomsetningen gikk opp med 4,0 prosent i perioden desember 2020 - februar 2021, sammenlignet med den forrige tremånedersperioden. Det var økning i både hjemmemarkedet og eksportmarkedet.

Det var næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri som trakk industriomsetningen mest opp, med en oppgang på hele 20 prosent. Kraftig vekst i priser på raffinerte petroleumsprodukter var en viktig bidragsyter til omsetningsveksten i denne næringsgruppen. Metallindustri og metallvareindustri hadde også betydelig omsetningsvekst og bidro positivt til industriens samlede omsetningsvekst i denne perioden.

Bygging av skip og oljeplattformer og maskinindustrien bidro til å dempe oppgangen i industriomsetningen, med en nedgang på henholdsvis 6,7 og 6,1 prosent.

1 Indeksverdi for periode m er gjennomsnitt av periode m, m-1 og m-2.

Figur 2. Utvalgte næringer. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt¹

Nærings-, drikkevare- og tobakkindustri Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri Metallvareindustri Bygging av skip og oljeplattformer Maskinindustri
Jan. 2015 177.9 127.9 160.0 134.6 304.0
Feb. 2015 177.6 123.3 157.7 135.6 306.8
Mar. 2015 177.1 127.6 156.5 139.5 318.3
Apr. 2015 178.0 131.0 164.6 154.7 307.6
Mai 2015 178.5 130.9 166.7 148.5 302.1
Juni 2015 179.1 132.1 162.8 143.6 278.9
Juli 2015 179.0 132.9 158.4 137.5 271.5
Aug. 2015 180.3 129.8 159.7 134.4 260.9
Sep. 2015 180.0 131.7 154.3 133.5 257.5
Okt. 2015 181.5 134.2 153.9 121.4 256.8
Nov. 2015 183.1 137.3 145.5 109.1 242.1
Des. 2015 185.5 131.2 150.1 113.0 235.4
Jan. 2016 186.7 123.4 150.0 120.0 221.1
Feb. 2016 190.4 116.1 150.5 120.7 212.4
Mar. 2016 193.0 111.8 145.0 111.8 205.5
Apr. 2016 194.1 110.4 142.7 106.1 198.1
Mai 2016 192.7 113.5 140.3 114.2 190.0
Juni 2016 193.8 115.0 143.4 116.1 168.1
Juli 2016 194.0 115.1 153.5 113.9 165.9
Aug. 2016 193.7 113.7 158.4 102.9 161.6
Sep. 2016 193.6 106.1 159.7 101.4 172.0
Okt. 2016 194.9 101.3 148.2 100.4 162.5
Nov. 2016 196.2 96.3 144.7 104.0 148.4
Des. 2016 196.0 99.9 140.6 99.6 130.9
Jan. 2017 196.4 116.5 141.6 97.5 125.3
Feb. 2017 197.4 132.5 141.3 91.2 130.2
Mar. 2017 198.5 141.7 148.7 95.1 128.4
Apr. 2017 196.2 137.7 146.3 95.7 127.6
Mai 2017 190.1 132.6 143.6 92.0 121.6
Juni 2017 185.6 131.3 143.4 85.8 123.1
Juli 2017 187.4 128.7 143.0 93.7 114.1
Aug. 2017 192.0 131.6 139.7 102.9 117.7
Sep. 2017 195.2 133.4 137.1 104.1 118.5
Okt. 2017 194.9 136.4 145.0 95.3 125.9
Nov. 2017 195.5 138.8 143.6 92.4 127.3
Des. 2017 198.3 146.0 142.9 94.9 139.4
Jan. 2018 195.5 150.6 138.9 95.2 139.5
Feb. 2018 194.8 150.6 146.0 96.7 140.7
Mar. 2018 192.2 146.5 143.1 95.5 137.4
Apr. 2018 197.6 143.6 148.4 99.0 141.0
Mai 2018 200.8 146.4 155.2 104.8 150.1
Juni 2018 201.5 150.9 159.8 111.6 151.1
Juli 2018 201.9 157.2 154.7 109.5 154.4
Aug. 2018 201.5 156.0 159.4 101.7 153.0
Sep. 2018 202.4 165.5 162.3 101.9 150.7
Okt. 2018 202.1 168.1 163.4 110.5 150.9
Nov. 2018 201.6 168.8 157.1 120.1 159.7
Des. 2018 202.4 157.0 156.2 120.4 166.4
Jan. 2019 204.1 152.7 162.6 119.1 172.8
Feb. 2019 203.6 150.9 168.4 129.4 172.0
Mar. 2019 202.8 151.3 173.6 135.1 169.8
Apr. 2019 204.8 153.3 176.8 131.5 172.9
Mai 2019 206.6 154.9 176.8 115.2 171.4
Juni 2019 209.9 150.5 177.9 120.0 181.1
Juli 2019 206.7 147.0 179.2 125.9 181.8
Aug. 2019 207.7 144.2 178.1 137.1 182.3
Sep. 2019 205.8 148.1 177.7 146.5 184.0
Okt. 2019 207.5 146.4 184.6 148.3 185.7
Nov. 2019 207.6 149.3 194.2 147.2 188.7
Des. 2019 208.4 150.8 199.0 145.0 188.0
Jan. 2020 209.2 151.1 193.2 145.2 190.5
Feb. 2020 210.9 148.3 185.6 142.7 182.3
Mar. 2020 214.0 138.6 184.0 146.2 175.9
Apr. 2020 210.3 125.1 173.9 139.4 165.4
Mai 2020 210.3 110.0 168.8 136.4 164.5
Juni 2020 210.4 107.5 172.6 116.2 159.7
Juli 2020 217.9 110.8 178.9 120.7 153.9
Aug. 2020 219.8 114.1 187.8 123.5 150.6
Sep. 2020 219.6 114.5 177.1 124.9 146.3
Okt. 2020 218.2 113.4 171.7 124.6 151.0
Nov. 2020 216.7 117.4 170.2 130.4 150.7
Des. 2020 214.0 122.9 184.2 127.3 146.4
Jan. 2021 213.5 129.6 203.9 125.2 140.5
Feb. 2021 214.9 141.0 203.4 121.6 141.5

Månedsendring: industriomsetningen videre opp i februar 2021

Industriomsetningen hadde en oppgang på 2,8 prosent fra januar til februar 2021, viser sesongjusterte tall. Det var økt omsetning i eksportmarkedet som bidro til oppgangen. Omsetningen i hjemmemarkedet derimot, gikk ned i perioden.

Det var næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri og næringen for bygging av skip og oljeplattformer som bidro mest til denne oppgangen fra januar til februar 2021. Her var oppgangen på henholdsvis 17 og 11 prosent.

Metallvareindustrien og metallindustrien bidro mest til å dempe oppgangen i industriomsetingen med en nedgang på henholdsvis 15 og 7,2 prosent.

Sesongjusteringsmetoden justert - koronakrisen

Torsdag den 12. mars 2020 innførte regjeringa tiltak mot spredningen av koronaviruset i Norge. Flere av virksomhetene i industrien har blitt påvirket av dette, noe som har ført til at aktivitetsmønsteret fra mars har vært annerledes enn hva vi vanligvis observerer. Sesongjusteringen under koronakrisa blir gjort på en slik måte at tall fra og med krisen (mars) ikke inngår i grunnlaget for beregningene av sesongmønsteret. Teknisk, i sesongjusteringsrutinen, blir dette gjort ved å spesifisere mars 2020 og påfølgende måneder som ekstremverdier.

Dette betyr at vanlige trendtall ikke vil bli beregnet og i stedet vil trend og sesongjusterte tall følge hverandre. Et viktig unntak er siste observasjon, der trendtallet som beregnes i sesongjusteringsrutinen kun vil være en fremskrevet verdi og siste observasjon inngår ikke. Trendtallene fra og med mars 2020 vil dermed være vanskelige å tolke.

SSB sin sesongjustering er i tråd med anbefalinger fra Eurostat.

Kontakt