Omsetningen i industrien øker videre

Publisert:

Industriomsetningen økte med 3,5 prosent i perioden november 2020 - januar 2021, sammenlignet med forrige tremåneders periode, ifølge sesongjusterte tall. Fra desember 2020 til januar 2021 var det en oppgang på hele 5,5 prosent.

Indeksnivået for industriomsetningen var 158,3 (2005=100) i perioden november 2020 - januar 2021 mot 153,0 i tremånedersperioden før, viser sesongjusterte tall. Industriomsetningen er på vei opp etter det kraftige fallet knyttet til koronapandemien første halvår 2020. Nivået for tremånedersperioden ligger likevel fortsatt under toppunktet på slutten av 2019.

1  Indeksverdi for periode m er gjennomsnitt av periode m, m-1 og m-2.

Figur 1. Omsetningsindeks for industri. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt¹. 2005=100

Omsetningsindeks for industrien
Jan. 2011 137.4
Feb. 2011 136.6
Mars 2011 135.4
April 2011 136.7
Mai 2011 136.4
Juni 2011 137.9
Juli 2011 136.7
Aug. 2011 136.2
Sep. 2011 136.1
Okt. 2011 137.1
Nov. 2011 139.1
Des. 2011 141.6
Jan. 2012 143.4
Feb. 2012 144
Mars 2012 143.8
April 2012 142.7
Mai 2012 143.2
Juni 2012 142.8
Juli 2012 143.8
Aug. 2012 143.6
Sep. 2012 144.9
Okt. 2012 145
Nov. 2012 145.8
Des. 2012 145.4
Jan. 2013 146.6
Feb. 2013 145.5
Mars 2013 146.7
April 2013 146
Mai 2013 146.2
Juni 2013 147.5
Juli 2013 150.9
Aug. 2013 153.6
Sep. 2013 153.9
Okt. 2013 152.1
Nov. 2013 151.7
Des. 2013 151.2
Jan. 2014 150.2
Feb. 2014 151
Mars 2014 150
April 2014 151.7
Mai 2014 150.5
Juni 2014 149.7
Juli 2014 148.8
Aug. 2014 151.3
Sep. 2014 151.4
Okt. 2014 151.7
Nov. 2014 150.6
Des. 2014 151.9
Jan. 2015 149.9
Feb. 2015 149.8
Mars 2015 151
April 2015 153.3
Mai 2015 152.4
Juni 2015 150.8
Juli 2015 149.3
Aug. 2015 148.8
Sep. 2015 147.9
Okt. 2015 147.6
Nov. 2015 144.7
Des. 2015 143.2
Jan. 2016 141.1
Feb. 2016 139.9
Mars 2016 139
April 2016 138.4
Mai 2016 139.8
Juni 2016 139.6
Juli 2016 139.5
Aug. 2016 137.5
Sep. 2016 136.5
Okt. 2016 134.9
Nov. 2016 134.2
Des. 2016 133.1
Jan. 2017 135.2
Feb. 2017 137.5
Mars 2017 140.2
April 2017 140.4
Mai 2017 138.8
Juni 2017 137.7
Juli 2017 137.9
Aug. 2017 139.9
Sep. 2017 140.8
Okt. 2017 141.5
Nov. 2017 142.3
Des. 2017 144.7
Jan. 2018 145.1
Feb. 2018 145.4
Mars 2018 145.1
April 2018 146.4
Mai 2018 149.2
Juni 2018 151.9
Juli 2018 153.6
Aug. 2018 153.5
Sep. 2018 154.1
Okt. 2018 155.3
Nov. 2018 156.2
Des. 2018 154.8
Jan. 2019 155.6
Feb. 2019 156
Mars 2019 157.5
April 2019 158.3
Mai 2019 158.9
Juni 2019 160.1
Juli 2019 159.4
Aug. 2019 159.9
Sep. 2019 160.7
Okt. 2019 161.9
Nov. 2019 162.6
Des. 2019 162.8
Jan. 2020 162.1
Feb. 2020 160.5
Mars 2020 160.7
April 2020 155.9
Mai 2020 152.6
Juni 2020 148.8
Juli 2020 150.4
Aug. 2020 152
Sep. 2020 151.8
Okt. 2020 153
Nov. 2020 154.7
Des. 2020 155.5
Jan. 2021 158.3

Tremånedersendring: oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri trekker omsetningen opp

Sesongjusterte tall viser at industriomsetningen gikk opp med 3,5 prosent i perioden november 2020 - januar 2021, sammenlignet med den forrige tremånedersperioden. Det var økning i både hjemmemarkedet og eksportmarkedet.

Det var næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri som trakk industriomsetningen mest opp, med en oppgang på hele 14 prosent. Økte priser på raffinerte petroleumsprodukter i perioden var en viktig årsak til omsetningsveksten for denne næringsgruppen. For mer om prisutviklingen i industrien, se Produsentprisindeksen.

Metallindustri og metallvareindustri hadde også betydelig omsetningsvekst og bidro positivt til industriens samlede omsetningsvekst i denne perioden.

Næringsmiddelindustrien og maskinindustrien bidro til å dempe oppgangen i industriomsetningen, med en nedgang på henholdsvis 1,3 og 6,3 prosent.

1 Indeksverdi for periode m er gjennomsnitt av periode m, m-1 og m-2.

Figur 2. Utvalgte næringer. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt¹

Nærings-, drikkevare- og tobakkindustri Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri Metallvareindustri Bygging av skip og oljeplattformer Maskinindustri
Jan. 2015 177.9 127.9 160.0 134.6 304.0
Feb. 2015 177.6 123.3 157.7 135.6 306.8
Mars 2015 177.1 127.6 156.5 139.5 318.3
April 2015 178.0 131.0 164.6 154.7 307.6
Mai 2015 178.5 130.9 166.7 148.5 302.1
Juni 2015 179.1 132.1 162.8 143.6 278.9
Juli 2015 179.0 132.9 158.4 137.5 271.5
Aug. 2015 180.3 129.8 159.7 134.4 260.9
Sep. 2015 180.0 131.7 154.3 133.5 257.5
Okt. 2015 181.5 134.2 153.9 121.4 256.8
Nov. 2015 183.1 137.3 145.5 109.1 242.1
Des. 2015 185.5 131.2 150.1 113.0 235.4
Jan. 2016 186.7 123.4 150.0 120.0 221.1
Feb. 2016 190.4 116.1 150.5 120.7 212.4
Mars 2016 193.0 111.8 145.0 111.8 205.5
April 2016 194.1 110.4 142.7 106.1 198.1
Mai 2016 192.7 113.5 140.3 114.2 190.0
Juni 2016 193.8 115.0 143.4 116.1 168.1
Juli 2016 194.0 115.1 153.5 113.9 165.9
Aug. 2016 193.7 113.7 158.4 102.9 161.6
Sep. 2016 193.6 106.1 159.7 101.4 172.0
Okt. 2016 194.9 101.3 148.2 100.4 162.5
Nov. 2016 196.2 96.3 144.7 104.0 148.4
Des. 2016 196.0 99.9 140.6 99.6 130.9
Jan. 2017 196.4 116.5 141.6 97.5 125.3
Feb. 2017 197.4 132.5 141.3 91.2 130.2
Mars 2017 198.5 141.7 148.7 95.1 128.4
April 2017 196.2 137.7 146.3 95.7 127.6
Mai 2017 190.1 132.6 143.6 92.0 121.6
Juni 2017 185.6 131.3 143.4 85.8 123.1
Juli 2017 187.4 128.7 143.0 93.7 114.1
Aug. 2017 192.0 131.6 139.7 102.9 117.7
Sep. 2017 195.2 133.4 137.1 104.1 118.5
Okt. 2017 194.9 136.4 145.0 95.3 125.9
Nov. 2017 195.5 138.8 143.6 92.4 127.3
Des. 2017 198.3 146.0 142.9 94.9 139.4
Jan. 2018 195.5 150.6 138.9 95.2 139.5
Feb. 2018 194.8 150.6 146.0 96.7 140.7
Mars 2018 192.2 146.5 143.1 95.5 137.4
April 2018 197.6 143.6 148.4 99.0 141.0
Mai 2018 200.8 146.4 155.2 104.8 150.1
Juni 2018 201.5 150.9 159.8 111.6 151.1
Juli 2018 201.9 157.2 154.7 109.5 154.4
Aug. 2018 201.5 156.0 159.4 101.7 153.0
Sep. 2018 202.4 165.5 162.3 101.9 150.7
Okt. 2018 202.1 168.1 163.4 110.5 150.9
Nov. 2018 201.6 168.8 157.1 120.1 159.7
Des. 2018 202.4 157.0 156.2 120.4 166.4
Jan. 2019 204.1 152.6 162.5 119.1 172.8
Feb. 2019 203.7 151.0 168.4 129.5 171.9
Mars 2019 202.9 151.3 173.5 135.2 169.6
April 2019 204.9 153.4 176.7 131.6 172.7
Mai 2019 206.6 154.8 176.7 114.9 171.4
Juni 2019 209.9 150.4 177.9 119.9 181.1
Juli 2019 206.6 146.9 179.2 125.9 181.8
Aug. 2019 207.7 144.2 178.3 137.3 182.3
Sep. 2019 205.7 148.2 178.0 146.5 184.0
Okt. 2019 207.5 146.5 184.8 148.3 185.7
Nov. 2019 207.6 149.3 194.3 147.2 188.7
Des. 2019 208.4 150.7 199.0 145.1 188.1
Jan. 2020 209.2 150.9 193.0 145.2 190.6
Feb. 2020 211.0 148.3 185.4 143.0 182.2
Mars 2020 214.1 138.7 183.9 146.3 175.7
April 2020 210.4 125.2 173.9 139.6 165.3
Mai 2020 210.3 109.9 168.7 136.0 164.4
Juni 2020 210.4 107.5 172.6 116.0 159.8
Juli 2020 217.9 110.8 179.0 120.6 154.0
Aug. 2020 219.8 114.1 188.0 123.7 150.7
Sep. 2020 219.6 114.6 177.4 125.0 146.4
Okt. 2020 218.1 113.4 172.0 124.6 151.1
Nov. 2020 216.6 117.4 170.3 130.3 150.8
Des. 2020 214.0 122.7 184.3 127.3 146.7
Jan. 2021 213.5 129.2 203.7 127.7 141.6

Månedsendring: industriomsetningen kraftig opp i januar 2021

Industriomsetningen hadde en oppgang på hele 5,5 prosent fra desember 2020 til januar 2021, viser sesongjusterte tall. Oppgangen kommer etter et fall på 2,5 prosent måneden før. Det var økt omsetning i hjemmemarkedet som bidro til oppgangen. Omsetningen i eksportmarkedet derimot, gikk ned i perioden.

Det var næringsmiddelindustrien og næringen for bygging av skip og oljeplattformer som bidro mest til denne oppgangen fra desember 2020 til januar 2021. Her var oppgangen på henholdsvis 4,6 og 13 prosent.

Kjemiske råvarer bidro mest til å dempe oppgangen i industriomsetingen med en nedgang på 10 prosent.

Månedsendring: liten oppgang i industriomsetningen i eurosonen i desember 2020

Industriomsetningen i eurosonen hadde en oppgang på 0,5 prosent fra november til desember 2020, viser sesongjusterte tall. Industriomsetningen i eurosonen har hatt en moderat økning over flere måneder etter den kraftige nedgangen som ble registrert i mars og april da strenge smitteverntiltak ble innført i Europa. Fra november til desember var det en nedgang 2,5 prosent i Norge. Ellers i Norden var industriomsetningen i Danmark og Sverige opp med henholdsvis 7.1 og 0,3 prosent i denne perioden, ifølge EUs statistikkontor Eurostat.

Sesongjusteringsmetoden justert - koronakrisen

Torsdag den 12. mars 2020 innførte regjeringa tiltak mot spredningen av koronaviruset i Norge. Flere av virksomhetene i industrien har blitt påvirket av dette, noe som har ført til at aktivitetsmønsteret fra mars har vært annerledes enn hva vi vanligvis observerer. Sesongjusteringen under koronakrisa blir gjort på en slik måte at tall fra og med krisen (mars) ikke inngår i grunnlaget for beregningene av sesongmønsteret. Teknisk, i sesongjusteringsrutinen, blir dette gjort ved å spesifisere mars 2020 og påfølgende måneder som ekstremverdier.

Dette betyr at vanlige trendtall ikke vil bli beregnet og i stedet vil trend og sesongjusterte tall følge hverandre. Et viktig unntak er siste observasjon, der trendtallet som beregnes i sesongjusteringsrutinen kun vil være en fremskrevet verdi og siste observasjon inngår ikke. Trendtallene fra og med mars 2020 vil dermed være vanskelige å tolke.

SSB sin sesongjustering er i tråd med anbefalinger fra Eurostat.

Kontakt