Økende optimisme i industrien

Publisert:

Norske industriledere melder om en moderat produksjonsoppgang i 1. kvartal. Ordretilgang og samlet ordrebeholdning øker også marginalt. Den generelle bedømmelsen for 2. kvartal 2021 er positiv blant flertallet av industrilederne.

Konjunkturbarometeret for 1. kvartal 2021 viser moderat vekst i samlet industriproduksjon sammenlignet med 4. kvartal 2020. Produsenter av innsatsvarer opplever en klar oppgang i produksjonen. For konsumvarer er produksjonsvolumet omtrent uendret fra forrige kvartal mens det blant produsenter av investeringsvarer fortsatt meldes om fall i produksjonsvolumet. Flere industriledere for virksomheter innenfor investeringsvarer har meldt om at produksjonen i 1. kvartal er blitt begrenset av mangel på kompetent arbeidskraft fra utlandet som følge av at strenge smittevernrestriksjoner på innreise til Norge i 1. kvartal. Virksomheter innenfor innsatsvarer er stort sett langt mindre arbeidsintensive og produksjonen innenfor denne varetypen har derfor i langt mindre grad blitt skadelidende av innreiserestriksjonene.

Industrilederne melder at den samlede industrisysselsettingen i 1. kvartal er om lag uendret sammenlignet med 4. kvartal 2020. Det meldes om moderat vekst i sysselsetting for produsenter av innsatsvarer og konsumvarer, mens produsenter av investeringsvarer melder om uendret sysselsetting.   

Figur 1. Produksjon og sysselsetting for industrien. Faktisk utvikling fra foregående kvartal. Glattet sesongjustert

Vendepunktsverdi Totalt produksjonsvolum Gjennomsnittlig sysselsetting
1. kv. 2012 50 53.22 53.64
2. kv. 2012 50 52.47 54.09
3. kv. 2012 50 52.04 54.27
4. kv. 2012 50 51.02 53.14
1. kv. 2013 50 49.74 52.29
2. kv. 2013 50 50.83 52.39
3. kv. 2013 50 52.69 51.59
4. kv. 2013 50 54.00 50.58
1. kv. 2014 50 54.43 49.87
2. kv. 2014 50 52.97 49.55
3. kv. 2014 50 51.34 49.84
4. kv. 2014 50 50.44 49.04
1. kv. 2015 50 48.11 45.13
2. kv. 2015 50 46.21 41.01
3. kv. 2015 50 46.82 39.11
4. kv. 2015 50 47.49 39.39
1. kv. 2016 50 48.62 41.07
2. kv. 2016 50 49.08 42.19
3. kv. 2016 50 47.36 41.98
4. kv. 2016 50 47.57 42.60
1. kv. 2017 50 49.68 44.90
2. kv. 2017 50 50.01 47.46
3. kv. 2017 50 50.37 49.80
4. kv. 2017 50 51.32 50.56
1. kv. 2018 50 52.38 50.31
2. kv. 2018 50 54.17 51.12
3. kv. 2018 50 55.50 52.68
4. kv. 2018 50 56.02 54.29
1. kv. 2019 50 55.87 55.22
2. kv. 2019 50 55.26 54.99
3. kv. 2019 50 52.86 52.16
4. kv. 2019 50 49.58 48.63
1. kv. 2020 50 45.68 44.68
2. kv. 2020 50 45.23 42.98
3. kv. 2020 50 48.54 45.59
4. kv. 2020 50 51.48 48.98
1. kv. 2021 50 51.39 50.39

Moderat vekst i samlet ordrebeholdning

Den samlede ordrebeholdning i industrien viser moderat økning i 1. kvartal, men det er store forskjeller i utviklingen for de ulike varetypene. Produsenter av innsatsvarer har en sterkt økende ordrebeholdning i 1. kvartal mens den for produsenter av investeringsvarer faller klart og er uendret for produsenter av konsumentvarer. Det meldes også om marginal vekst i samlet ordretilgang fra både hjemmemarkedet og eksportmarkedet i 1. kvartal. Produsenter av innsatsvarer melder om klar oppgang i ordretilgangen i begge markeder, og oppgangen er spesielt sterk i eksportmarkedet. Det meldes om fall i ordretilgangen i begge markeder hos produsenter av investeringsvarer i 1. kvartal. For varetypen konsumvarer er det ulik utvikling for de to markedene; det meldes om vekst i hjemmemarkedet og nedgang i ordretilgangen fra eksportmarkedet.

Figur 2. Ordretilgang for industrien. Faktisk utvikling fra foregående kvartal. Glattet sesongjustert

Vendepunktsverdi Ordretilgang fra hjemmemarkedet Ordretilgang fra eksportmarkedet
1. kv. 2012 50 55.13 48.07
2. kv. 2012 50 52.57 48.85
3. kv. 2012 50 49.80 46.57
4. kv. 2012 50 49.07 44.63
1. kv. 2013 50 48.19 45.00
2. kv. 2013 50 48.87 47.97
3. kv. 2013 50 50.65 52.41
4. kv. 2013 50 50.75 54.97
1. kv. 2014 50 50.08 54.85
2. kv. 2014 50 49.86 53.02
3. kv. 2014 50 48.23 49.56
4. kv. 2014 50 46.30 46.16
1. kv. 2015 50 44.44 43.54
2. kv. 2015 50 43.08 42.17
3. kv. 2015 50 43.16 43.33
4. kv. 2015 50 44.36 44.09
1. kv. 2016 50 45.88 43.27
2. kv. 2016 50 46.84 42.68
3. kv. 2016 50 47.47 43.72
4. kv. 2016 50 49.23 45.88
1. kv. 2017 50 50.29 47.93
2. kv. 2017 50 49.92 49.39
3. kv. 2017 50 51.50 50.27
4. kv. 2017 50 53.74 51.93
1. kv. 2018 50 53.91 54.24
2. kv. 2018 50 53.37 55.56
3. kv. 2018 50 53.61 55.21
4. kv. 2018 50 54.22 53.89
1. kv. 2019 50 54.68 52.77
2. kv. 2019 50 54.22 51.60
3. kv. 2019 50 51.60 49.78
4. kv. 2019 50 46.76 46.79
1. kv. 2020 50 42.02 44.91
2. kv. 2020 50 41.47 45.00
3. kv. 2020 50 45.02 46.70
4. kv. 2020 50 49.06 49.16
1. kv. 2021 50 51.47 51.11

Industrilederne melder om vekst i prisnivået for både hjemme- og eksportmarkedet for industrien samlet sett i 1. kvartal. Produsenter av innsatsvarer melder om klar vekst i prisene ved salg til begge markeder. For produsenter av investeringsvarer og konsumvarer meldes det om prisvekst på hjemmemarkedet og uendret prisutvikling i eksportmarkedet sammenlignet med 4. kvartal.

Figur 3. Priser på produkter ved salg for industrien. Faktisk utvikling fra foregående kvartal. Glattet sesongjustert

Vendepunktsverdi Priser på produkter ved salg til hjemmemarkedet Priser på produkter ved salg til eksportmarkedet
1. kv. 2012 50 51.87 45.54
2. kv. 2012 50 51.44 46.21
3. kv. 2012 50 51.90 45.44
4. kv. 2012 50 51.77 44.44
1. kv. 2013 50 51.08 45.04
2. kv. 2013 50 52.20 47.17
3. kv. 2013 50 53.14 50.00
4. kv. 2013 50 53.61 53.05
1. kv. 2014 50 54.37 53.30
2. kv. 2014 50 54.18 51.54
3. kv. 2014 50 53.37 50.82
4. kv. 2014 50 53.05 51.71
1. kv. 2015 50 51.06 50.62
2. kv. 2015 50 48.67 49.44
3. kv. 2015 50 48.27 49.77
4. kv. 2015 50 48.75 49.02
1. kv. 2016 50 49.61 47.87
2. kv. 2016 50 50.33 47.80
3. kv. 2016 50 50.04 47.87
4. kv. 2016 50 49.58 47.91
1. kv. 2017 50 50.28 49.59
2. kv. 2017 50 51.73 51.08
3. kv. 2017 50 53.23 52.29
4. kv. 2017 50 54.34 53.30
1. kv. 2018 50 55.49 55.17
2. kv. 2018 50 56.29 56.12
3. kv. 2018 50 56.41 55.22
4. kv. 2018 50 56.19 53.53
1. kv. 2019 50 55.51 51.98
2. kv. 2019 50 54.36 51.39
3. kv. 2019 50 54.23 52.01
4. kv. 2019 50 54.73 53.34
1. kv. 2020 50 53.97 53.14
2. kv. 2020 50 53.47 52.22
3. kv. 2020 50 54.02 51.76
4. kv. 2020 50 55.10 52.44
1. kv. 2021 50 56.51 53.33

Positive forventninger til 2. kvartal 2021

Den generelle bedømmelsen av utsiktene for 2. kvartal 2021 er totalt sett positiv, og andelen som ser optimistisk på det kommende kvartalet er høyere enn i forrige undersøkelse. Selv om produsenter av alle varetyper har positive forventninger er det produsenter av innsatsvarer og konsumvarer som viser mest optimisme knyttet til 2. kvartal. Industrilederne melder videre at totalt produksjonsvolum ventes å vokse sammenlignet med 1. kvartal. Det ventes også en moderat sysselsettingsvekst det kommende kvartalet. Det er riktignok bare produsenter innen konsumvarer som venter vekst i sysselsettingen, utviklingen i sysselsettingen ventes å være uendret innenfor varetypene innsatsvarer og investeringsvarer. Det rapporteres at vedtatte investeringsplaner oppjusteres marginalt, og at ordretilgangen fra både hjemme- og eksportmarkedet vil øke videre. Det ventes også vekst i den samlede ordrebeholdningen. Her er det riktignok ulike forventninger innenfor de ulike varetypene. Mens produsenter av innsatsvarer og konsumentvarer venter klar vekst det kommende kvartalet venter produsenter av investeringsvarer fallende ordrebeholdning.

Figur 4. Generell bedømmelse av utsiktene for det kommende kvartal for industrien

Vendepunktsverdi Glattet sesongjustert
1. kv. 2012 50 56.38
2. kv. 2012 50 56.20
3. kv. 2012 50 55.53
4. kv. 2012 50 55.12
1. kv. 2013 50 55.16
2. kv. 2013 50 55.01
3. kv. 2013 50 54.79
4. kv. 2013 50 54.68
1. kv. 2014 50 54.16
2. kv. 2014 50 53.39
3. kv. 2014 50 51.60
4. kv. 2014 50 48.49
1. kv. 2015 50 45.38
2. kv. 2015 50 43.51
3. kv. 2015 50 42.89
4. kv. 2015 50 44.16
1. kv. 2016 50 46.91
2. kv. 2016 50 50.51
3. kv. 2016 50 52.97
4. kv. 2016 50 53.61
1. kv. 2017 50 53.94
2. kv. 2017 50 54.92
3. kv. 2017 50 56.98
4. kv. 2017 50 58.93
1. kv. 2018 50 59.49
2. kv. 2018 50 58.86
3. kv. 2018 50 59.32
4. kv. 2018 50 59.33
1. kv. 2019 50 59.70
2. kv. 2019 50 57.24
3. kv. 2019 50 51.60
4. kv. 2019 50 44.24
1. kv. 2020 50 39.88
2. kv. 2020 50 42.45
3. kv. 2020 50 48.28
4. kv. 2020 50 52.97
1. kv. 2021 50 55.68

Klar oppgang i sammensatt konjunkturindikator

Sammensatt konjunkturindikator for industrien var i 1. kvartal 2021 på 8,2 (sesongjusterte nettotall) og er opp fra 3,8 i det foregående kvartalet. Indikatoren ligger nå godt over det historiske gjennomsnittet og indikerer dermed vekst i produksjonsvolumet for 2. kvartal 2021.

Den sammensatte konjunkturindikatoren er klart positiv både for flertallet av produsentene av innsatsvarer og konsumvarer, mens den fortsatt er litt negativ for produsenter av investeringsvarer.

Tallverdier over null antyder at produksjonsvolumet vil øke i kommende kvartal, mens tallverdier under null antyder at produksjonsvolumet vil falle. For internasjonale sammenligninger av sammensatt konjunkturindikator henviser Statistisk sentralbyrå til Eurostat (EU), Konjunkturinstituttet (Sverige) og Danmarks Statistik.

1 Sammensatt konjunkturindikator for industrien er det aritmetiske gjennomsnitt av svarene (nettotall) for forventet produksjon, ordrebeholdning og lagerbeholdning av egne produkter (det siste med motsatt fortegn).

Figur 5. Sammensatt konjunkturindikator for industrien¹

Sesongjustert Gjennomsnitt 1990-2021
1. kv. 2012 9.0 3.0
2. kv. 2012 6.4 3.0
3. kv. 2012 0.8 3.0
4. kv. 2012 4.9 3.0
1. kv. 2013 1.4 3.0
2. kv. 2013 1.0 3.0
3. kv. 2013 6.3 3.0
4. kv. 2013 8.0 3.0
1. kv. 2014 6.5 3.0
2. kv. 2014 6.1 3.0
3. kv. 2014 1.9 3.0
4. kv. 2014 -1.7 3.0
1. kv. 2015 -3.6 3.0
2. kv. 2015 -9.3 3.0
3. kv. 2015 -6.4 3.0
4. kv. 2015 -8.2 3.0
1. kv. 2016 -6.6 3.0
2. kv. 2016 -3.0 3.0
3. kv. 2016 -3.6 3.0
4. kv. 2016 -0.5 3.0
1. kv. 2017 1.6 3.0
2. kv. 2017 2.5 3.0
3. kv. 2017 3.8 3.0
4. kv. 2017 6.5 3.0
1. kv. 2018 6.9 3.0
2. kv. 2018 8.8 3.0
3. kv. 2018 9.2 3.0
4. kv. 2018 8.9 3.0
1. kv. 2019 7.5 3.0
2. kv. 2019 5.9 3.0
3. kv. 2019 1.1 3.0
4. kv. 2019 -0.1 3.0
1. kv. 2020 -17.5 3.0
2. kv. 2020 -9.3 3.0
3. kv. 2020 2.1 3.0
4. kv. 2020 3.8 3.0
1. kv. 2021 8.2 3.0

Tilgang på arbeidskraft begrenser produksjonen

Sammenlignet med forrige undersøkelse er det en økende andel industriledere som peker på at mangel på kvalifisert arbeidskraft og full kapasitetsutnyttelse er faktorer som bidro til å begrense produksjonen i 1. kvartal. Samtidig er det en lavere andel industriledere som peker på at svak etterspørsel og sterk konkurranse har begrenset produksjonen.

Figur 6

Figur 6. Faktorer som begrenset produksjonen i inneværende kvartal. Glattet sesongjustert

Gjennomsnittlig  kapasitetsutnyttingsgrad i industrien beregnes nå til 78,9 prosent ved utgangen av 1. kvartal 2021. Utnyttingsgraden er høyere enn ved utgangen av 4. kvartal, men er fortsatt noe lavere enn det historiske gjennomsnittet på 80,0 prosent. For internasjonale sammenligninger av gjennomsnittlig kapasitetsutnyttingsgrad i industrien henviser Statistisk sentralbyrå til EUs statistikkontor, Eurostat.

Figur 7. Kapasitetsutnyttingsgraden i prosent for industrien

Glattet sesongjustert Gjennomsnitt 1990-2021
1. kv. 2012 79.7 80.0
2. kv. 2012 79.7 80.0
3. kv. 2012 79.8 80.0
4. kv. 2012 79.8 80.0
1. kv. 2013 79.4 80.0
2. kv. 2013 79.3 80.0
3. kv. 2013 79.5 80.0
4. kv. 2013 80.0 80.0
1. kv. 2014 80.4 80.0
2. kv. 2014 80.5 80.0
3. kv. 2014 80.1 80.0
4. kv. 2014 79.3 80.0
1. kv. 2015 78.4 80.0
2. kv. 2015 77.4 80.0
3. kv. 2015 76.7 80.0
4. kv. 2015 76.9 80.0
1. kv. 2016 77.1 80.0
2. kv. 2016 77.2 80.0
3. kv. 2016 77.0 80.0
4. kv. 2016 76.9 80.0
1. kv. 2017 77.1 80.0
2. kv. 2017 77.6 80.0
3. kv. 2017 77.8 80.0
4. kv. 2017 77.8 80.0
1. kv. 2018 78.3 80.0
2. kv. 2018 78.8 80.0
3. kv. 2018 79.3 80.0
4. kv. 2018 79.5 80.0
1. kv. 2019 79.5 80.0
2. kv. 2019 79.6 80.0
3. kv. 2019 79.3 80.0
4. kv. 2019 78.1 80.0
1. kv. 2020 76.6 80.0
2. kv. 2020 76.1 80.0
3. kv. 2020 76.8 80.0
4. kv. 2020 78.1 80.0
1. kv. 2021 78.9 80.0

Aktualitet

Datagrunnlaget er samlet inn i perioden fra 9. mars til 20. april i 2021.

Effekter av Covid-19-viruset på konjunkturbarometer 1. kvartal 2021

Indekser for 1. kvartal 2021: Konjunkturbarometer for 1. kvartal 2021 skal gi et aktuelt bilde av Konjunktursituasjonen for industri og bergverksdrift. Dette oppnås ved å kartlegge virksomhetsledernes vurdering av de faktiske forhold samt deres forventninger til kommende kvartal. Måleperioden er fra 9. mars til og med 19. april. I og med at det stadig skjer endringer i tiltakspakker, smitteverntiltak og utrulling av vaksiner vil dette kunne ha innvirkning på det informasjonsgrunnlag virksomhetene har hatt ved rapporteringstidspunktet.

Svarprosent: Svarprosenten for 1. kvartal 2021 var om lag 96 %.

Kontakt